Nieuwe Wilderkitsch. De ganzenlandingsbaan van de Oostvaardersplassen is garantie voor vogelaanvaringen met vliegtuigen

Nieuwe Wilderkitsch. De ganzenlandingsbaan van de Oostvaardersplassen is garantie voor vogelaanvaringen met vliegtuigen

Kabinet Rutte2 wil-gesteund door een Kamermeerderheid- de uitbreiding van Lelystad Airport voor 2018 doorduwen, en april beslist de Raad van State over de haalbaarheid na eerdere pogingen naar de prullenbak te verwijzen. Er bestaan sterke vraagtekens bij de te verwachten vogel’overlast‘: het positieve punt dat vogelreservaat Oostvaardersplassen pal onder de aanvliegroute ligt.  Dit gebied is een ware ganzenlandingsbaan pal tegen het vliegveld. De Provincie Flevoland ijverde onder de sterk sociale en duurzame PvdA-bestuurder Marc Witteman (nu burgemeester Stichtse Vecht) alvast voor verruimde vogelvernietigingsmogelijkheden rond het uit te breiden vliegveld om ongewenste biodiversiteit te voorkomen. Deze provincie voerde sterke lobby voor uitbreiding van dit vliegveldje, waar ik mijn eerste parachutesprong deed vanuit een Cessna. Deskundigen vinden Welschap bij Technostad Eindhoven een betere optie.

Witteman’s PvdA klopt zich in zijn provinciale verkiezingsprogramma tegelijk op de borst voor het uittrekken van 100 miljoen euro voor ‘laagdrempelige natuurontwikkeling’, die hij bij zijn partijgenote Sharon Dijksma lospeuterde. Om ‘beleefbare en toegankelijke natuur’ te maken, wilderkitsch met rolstoelpad en hondenlosloopgebieden met vuurplaats voor allochtone barbeknoeiers.

Ondanks het niet doorgaan van het Oostvaarderswold hebben we de gelden voor natuurontwikkeling weten te behouden en investeren we ruim 100 miljoen euro in nieuwe, toegankelijke, laagdrempelige natuurprojecten.

Witteman verdampte 140 miljoen euro voor Oostvaarderswold
Eerder stak Marc Witteman van de PvdA van Provincie Flevoland naar eigen zeggen al 140 miljoen euro in aankoop van boerenland voor ‘nieuwe natuur’ bij het Oostvaarderswold, daarbij aangemoedigd door het Wereld Natuur Fonds. Henk Bleker wilde niet met de Rijksbijdrage over de brug komen, waarmee het project op losse schroeven kwam. De bestuursrechter bepaalde in 2012 dat Flevoland geen RECHT had op een toegezegde 240 miljoen euro van het Rijk. Die zou worden geinvesteerd in uitkoop van tientallen hoog productieve agrarische bedrijven op de beste landbouwgrond ter wereld, om deze om te zetten in nieuwe wilderkitsch in eigendom van Flevolandschap danwel Staatsbosbeheer. De Raad van State zette daar na procedures van de getroffen kerngezonde boerenbedrijven in 2013 definitief een streep door

RZ10serengetihollandaise

Dubbele tong
Daarmee werd ook de tonnen euros kostende lobbycampagne van het WNF en Staatsbosbeheer een mislukking. Ook de eerdere WNF-campagne voor een Stay Okay Hostel in het Munnikenland was een tonnen euro’s kostende campagne-fiasco. Het Wereld Natuur Fonds besteedt geen cent aan fysieke natuuraankoop, dat moeten anderen voor het WNF doen onder lobbydruk en campagnes. Het Wereld Natuur Fonds is de meest leugenachtige groene club van Nederland, zoals ik al toonde in mijn onderzoek ‘het Wereld Bestuur Fonds’. En dus zijn ze (nog) het grootst van allemaal, hoewel ze sinds mijn onderzoek al meer dan 60.000 leden verloren. Dat gaat de goede kant op.

Tegelijk moet het om haar VOGELS(=vogeloverlast) als Vogelrichtlijngebied aangewezen Oostvaardersplassen in navolging van de Nieuwe Wildernis-hype van die Marc Witteman een ‘Nationaal Park’ worden. Dat zou meer bezoekers zou trekken en ‘100 extra banen scheppen’. Om die kuddes paarden, koeien en edelherten heel laagdrempelig te kunnen spotten in de overbegraasde manege van Frans Vera en Staatsbosbeheer, wat ecoloog Eef Arnolds al een ‘Ecologisch Rampgebied’ noemde.  Daar wil Sharon Dijksma de jacht op grote grazers NIET verruimen, want dat vindt men dan weer ‘zielig’. Ganzen in Flevoland -kleine grazers- zijn met Lelystad Airport in de buurt echter volledig vogelvrij.

Onder No Net Loss Dijksma worden jagers tegelijk gedegradeerd tot schietambtenaren. Omdat vrije jacht de natuur maar zou verstoren. Wie begrijpt hier nog iets van Nederland?