Een nieuwe studie in het European Journal of Wildlife Research van Duitse vleermuis-biologen toont de ecologische kosten van de Duitse versie van het Energieakkoord: het overhaast doorduwen van grote hoeveelheden windturbines in het landelijke gebied. Zij melden een vleermuis-slachting, waarbij vooral ook doortrekkende vleermuizen de klos zijn zoals Der Spiegel schrijft. De meeste slachtoffers vallen doordat de drukverplaatsingen van de rotorbladen het gehoororgaan van de vleermuizen beschadigen.

Eerder meldden wij al dat windturbines in Duitsland de grootste onnatuurlijke doodsoorzaak van roofvogels zijn als de zeearend en rode wouw. Slechts een fractie van de 24.000 windturbines in Duitsland voldoet aan eisen van natuurbescherming. Dat is logisch, omdat je bij zulke grote aantallen wel in natuurgebied MOET bouwen. Ook in Nederland lanceerde het Innovatieplatform al plannen om windturbines in natuur- en bosgebied te plaatsen. De subsidies van windturbines zouden voor boseigenaren dan verlies aan natuurbeheer-subsidies moeten compenseren. Meer dan directe dood van vogels en vleermuizen, maakt een turbinefarm een leefgebied minder geschikt voor deze diergroepen, ook voor mensen.

No Net Loss: alleen de weegschaal van Sharon Dijksma haalt die doelstelling
Het werk van de Duitse biologen plaatst de steun van de Zoogdiervereniging aan het Energieakkoord, de verdrievoudiging van het vermogen aan windturbines op land, in bedenkelijk licht. De Zoogdiervereniging hoopt met het Energieakkoord consultingopdrachten binnen te slepen voor natuurmitigatie, en schrijft daarom:

9 september 2013

De Zoogdiervereniging staat samen met andere natuur- en landschapsorganisaties positief tegenover het SER Energieakkoord en raakt graag betrokken bij uitwerking en implementatie van het akkoord waar het raakt aan natuur en landschap.

is te lezen als:

De Zoogdiervereniging blijft samen met andere natuur- en landschapsorganisaties graag in de buurt van de subsidiepotten, wil vriendjes blijven met de bureaucratie, en krijgt graag consultingopdrachten wanneer deze overheid tegen haar doelstellingen voor biodiversiteit en natuurbescherming in (No Net Loss Sharon Dijksma?) windturbines doorduwt in Natura 2000 terrein en andere landschappelijk waardevolle gebieden.

No Net Loss – Dijksma geeft bedrijven zelfs subsidies ‘Biodiversiteit en bedrijfsleven’ voor die doelstelling– zal wel alleen gelden voor wat de weegschaal bij Sharon Dijksma al jaren aangeeft. Je kunt bij Subsidiebarometer kijken of je ook ‘subsidiegevoelige bedrijfsactiviteiten’ hebt: of je bij een ambtenaar in de smaak valt die zichzelf en zijn afdeling zo aan het werk wil blijven houden. De bureaudiversiteit neemt WEL toe.

Laten we iets inspirerender afsluiten, in plaats van negatieve waarheden herhalen die ieder ten diepste al lang weet. Met natuurfotograaf Martijn de Jonge bezocht ik  de grootste vleermuiskelder van Europa,(zie foto) gebouwd door de Duitsers om zich tegen een invasie van Russen te weren. Voor de NRC schreef ik er de reportage ‘onderaards dolen in Hitler’s Vleermuizenpaleis‘ over. Er overwinteren 30.000 vleermuizen, sinistere plek die wel past bij de aard van deze tot de verbeelding sprekende beestjes. Dus 1 jaar draaiende Duitse windmolens roeit in 1 klap 10 maal zoveel vleermuizen uit…..

Het milieu vraagt offers, dat vroegen de bruinhemden ook voor hun hogere doel.

 

Onderaards dolen in Hitler's vleermuizenpaleis

Onderaards dolen in Hitler’s vleermuizenpaleis