Steeds meer fossiele energiewinning

Steeds meer fossiele energiewinning, ook bij groeiende windturbinisering

Het NOS-journaal suggereerde gisteren: CO2-emissies stegen niet in afgelopen jaar, DUS vervangen windmolens fossiele energie. Dat is onzin. Winning en verbruik van fossiele energie bleven enkel GROEIEN, zie de statistieken. Ook de olieproductie in de VS groeide in 2013 nog met een record van 1,1 miljoen barrels PER DAG. Ergo: er blijft geen gram minder fossiele brandstof in de grond zitten door windmolens.

Als er al een waarschijnlijker kandidaat is voor een stagnerende emissie bij groeiende winning van fossiele energie, dan is dat- naast economische stagnatie in Europa- de schaliegas-revolutie in de Verenigde Staten. Zie deze studie ‘Coal Killer’van het Breakthrough Institute. Werd in 2007 nog 50 procent van de elektriciteit hier met kolen opgewekt, in 2012 was dat nog 37 procent. Vervanging door het 2 maal minder CO2-emissies veroorzakende schaliegas maakt dat emissies hier daalden. Maar mondiaal blijft de consumptie groeien, waarbij renewables nog niet de jaarlijkse groei in vraag kunnen dekken.

Fossiel blijft maar groeien

Fossiel blijft maar groeien

  • Het Breakthrough Institute is een progressieve denktank van New Environmentalism. Mensen die milieubeleid willen dat ehh… ook enig effect heeft.

In Europa GROEIDE het aandeel door kolen opgewekte elektriciteit met 13 procent bij 11 procent groei in opgesteld windmolen-vermogen in 2013, vanwege het door de EU opgelegde klimaatbeleid: gas werd hier te duur, kolen goedkoper en subsidiestroom van wind drukt de winsten van energie. Zie verder deze analyse van het jaar 2013 door BP in 2014, toen energieconsumptie mondiaal opnieuw toenam met 2,3 procent

Global primary energy consumption increased by 2.3% in 2013, an acceleration over 2012 (+1.8%). Growth in 2013 accelerated for oil, coal, and nuclear power. But global growth remained below the 10-year average of 2.5%. All fuels except oil, nuclear power and renewables in power generation grew at below-average rates.

Gas en kolen dus.

Ik stuitte dan ook eerder op een studie van Stanford University in 2014 waaruit al bleek dat er geen gram minder fossiele energie de grond uitkwam dankzij de opkomst van meer windmolens. Die kan ik even niet meer vinden, u houdt ‘m te goed. Maar de statistieken zeggen genoeg, winning en verbruik blijven GROEIEN.

NOS Journaal, journalistiek onvermogen met betonnen overheids-CAO
‘Als je de bewoners laat meeprofiteren van windturbines is er geen weerstand’, zo liet de NOS-redacteur zich door een VVD-bestuurder in ’s lands lelijkste provincie Flevoland opspelden als ‘waar’.Als je mensen 500-1000 euro per jaar extra belasting heft, en je koopt daarmee omwonenden om als Staat is er draagvlak. De belastinguitgaven opvoeren is verduurzaming NOS-journaalstijl.

Bij de klimaat- en energieredactie van de NOS kennen ze het verschil tussen energie en vermogen nog niet. Journalisitiek onvermogen. Laat u niets wijsmaken door de staatsgefinancierde ‘kwaliteits’-media, journalisten die de staatsopinie uitdragen: lees gewoon Climategate.nl.  Wist u dat de kolencentrale waartegen Greenpeace nu procedeert door de overheid werd vergund, met het argument dat dit ons minder afhankelijk van aardgas zou maken? Zie dit ECN-rapport maar.

En lees ‘Coal Killer’:

The low prices created by the shale gas revolution have generated more than $100 billion in energy cost savings every year since at least 2009, 3 giving strong justification to critical subsidies and R&D investments by the Department of Energy starting in the early 1970s. The unconventional gas boom also generated $31 billion in state and federal revenues in 2012, revenues which are expected to grow to over $55 billion by 2025.  By 2015, the additional wealth added to the American economy by the shale gas revolution will alone have exceeded the cost of all federal energy subsidies between 1950 and 2012. 5

Nee doe ons maar windmolens, die 50-100 miljard euro kosten voor 1 procent van ons primaire energieverbruik. Dat is veel duurzamer.