Donegal

Donegal

In Ierland de zelfde leugens alsof zou je klimaatopwarming tegengaan met windmolens en zou dit hogere doel het rechtvaardigen om Habitatrichtlijngebied voor kwetsbare vogelsoorten om te bouwen tot turbine-industriegebied. Ook hier het failliet van de groene beweging, zo toont de Irish Times. Met name in Donegal, waar ik jaren terug op bezoek was bij een herintroductieproject voor steenarenden hakken de turbines vogels uit de lucht en bedreigt het gevecht tegen ander weer in een theoretische toekomst het leefklimaat voor mens en dier in het hier in nu.