Zon heeft wel toekomst

Zon heeft wel toekomst

De onvermoeibare Hans Labohm bericht op De Dagelijkse Standaard over PvdA goeroes Rik van der Ploeg en Willem Vermeend die de bijl zetten in de windmolens van het Energieakkoord, in nota bene de Telegraaf. Ze willen meer met zonne-energie doen. Veel van hun kritiek was hier al te lezen, toch schatten ze de kosten van windenergie nog te laag in. Want je moet die wisselvallige energie in het net inpassen, en fossiele energiecentrales onrendabel laten draaien als backup.

Niet dat je met zonnepanelen fossiele energie vervangt op de gewenste schaal, maar het volzetten van bedrijfshallen met zonnepanelen is alvast minder verwoestend voor het landschap. Dus er is voortschrijdend inzicht bij PvdA mogelijk.

Ook bericht Labohm over de misdaden tegen de menselijkheid die Energieakkoord-lobbyclub Greenpeace volgens 1 van hun oprichters Patrick Moore begaat. Dankzij antiwetenschappelijk verzet tegen GMO technologie, waarbij je rijst ontwerpt die mensen afhelpt van Vitamine A deficientie. Het gaat dan om de vele miljoenen mensen die zich niet een uitgebreide maaltijd kunnen veroorloven.

Greenpeace is hier dubbel fout in de oorlog. Temeer omdat dankzij Greenpeace voedsel duurder wordt. Zij voerden campagne voor klimaatbeleid in de vorm van brandstofgewassen. Dat concurreert met voedselgewassen om landbouwgrond.

Ook blokkeren de Klimazi’s van Greenpeace de toegang tot meer goedkope energie en welvaart voor deze mensen. Terwijl ze zelf wat per vliegtuig tussen Luxemburg en Amsterdam pendelen.

Driedubbel fout in de oorlog. Wat is er met Nederland aan de hand, dat wij de Klimazi’s van Greenpeace in ons midden tolereren?