Screen Shot 2015-03-31 at 08.29.31

Volgens Greenpeace-campagemail is de Noordzee nog steeds ‘vervuild, overbevist en uitgeput’. Nuchter gezien stellen de milieunegativisten van Greenpeace dus vast dat ze in 40 jaar bestaan geen enkel positief effect hadden. Ondanks 50 miljoen euro Postcodeloterijgeld, en 40 jaar actievoeren door Greenpeace voor de eigen inkomsten.(ruim 200 miljoen euro per jaar)

Hier de Climategate.nl campagnemail voor een Greenpeace-vrije aarde, geschoond van milieunegativisme. Een hernieuwde poging journaille eens wakker te schudden, een ‘wir haben es gewusst’.Het ontbreekt weer niet aan ruimhartige steun van door groene miljoenenmarketing gehersenspoelde mediasukkels. Niet alleen de Volkskrant voert actie voor de inkomsten van marketing-multinational Greenpeace (ruim 200 miljoen euro per jaar).Ook de publieke omroep (BNN) met de op publieke kosten de wereld rondschuimende Floortje Dessing helpt mee met actievoeren voor meer donateursinkomsten (zie hierboven). 

We hebben al zeereservaat groter dan Nederland dankzij visserij
Een kleine factcheck van campagne-beweringen van Tom Grijsen is voldoende. Slechts 0,25 procent van de Noordzee zou ’tegen visserij beschermd’ zijn volgens Grijsen. Met dat getal bedoelen ze (hoogst waarschijnlijk) gebieden waar vissers niet mogen komen, zoals de zones rond windfarms en boorplatforms. Dus dankzij de olie-industrie zijn er nog visserijloze zones, daar heeft Greenpeace alvast niet voor gezorgd.
Scholbox, zeereservaat sinds 1989

Geheel zonder Greenpeace, dankzij de visserijsector kregen we al sinds 1989 een zeereservaat van 40.000 vierkante kilometer: de Scholbox. Hier nam sinds de jaren ’90 de visserijdruk al af met 90 procent, doordat er geen zware kotters boven 300 pk meer vissen. De visserijsector heeft dus effectief al meer gedaan voor bescherming van visbestanden (jonge schol was het doel) dan Greenpeace in 40 jaar campagnevoeren. Toch krijgen zij geen Postcodeloterijgeld. Terwijl Greenpeace voor haar Oceanencampagne weer ruim 2 miljoen kreeg voor smaad tegen  een bedrijfstak.

Ook journalist Jaffe Vink ontmaskerde de leugens van Greenpeace, en zag hoe de Volkskrant er in meeging

Ook journalist Jaffe Vink ontmaskerde de leugens van Greenpeace, en zag hoe de Volkskrant er in meeging, en mee blijft gaan.

Uitgeputte Noordzee: zelfs de vissen en zeehondjes zijn moe van Greenpeace 
Aan Tom Grijsen dus een paar vragen:

 1. Welke Vervuiling? Met welke stoffen vanuit Nederland wordt de Noordzee nu ‘vervuild’? (Mijn antwoord: de meeste vervuiling vanuit de Rijn is al in de jaren ’70 aangepakt dankzij de drinkwaterbedrijven. Lees oa Marc Cioc, The Rhine, and Ecobiography, TBT antifouling is al verboden, de aanvoer van fosfaat via wasmiddelen halveerde zelfs zozeer, dat de productiviteit van het kustwater kelderde)
 2. Wat heeft een visverbod voor effect op die vervuiling?
 3. Welke overbevissing? Welke doelsoorten van de Nederlandse visserij bevinden zich beneden MSY, maximaal duurzame vangst? Mijn antwoord: Volgens ICES- EU-adviseur voor visserij- zitten haring,  schol en makreel in de Noordzee alvast ruim boven danwel op MSY. Mortaliteit bij tong is te hoog, maar de spawning stock biomass zit wel op MSY en ICES noemt de ‘harvest sustainably’. De visserijdruk op de Noordzee is sinds de jaren ’90 bijna gehalveerd, onze vloot kromp met meer dan 1/3de, het volume aan overboord gezette bijvangst halveerde enz: Greenpeace ziet kortom visserijspoken?
 4. Hoe ziet Tom Grijsen dat voor zich: een uitgeputte Noordzee? Zijn zelfs de -spectaculair in aantal toegenomen- zeehondjes moe geworden van Greenpeace?

Zeereservaten werken bij ons niet
Greenpeace voert extra campagnedruk op, omdat wij succesvol 24 december de overheid/Ton IJlstra bij de Raad van State op de feiten wezen: er zijn vele manieren waarop je ecologische verbetering kunt nastreven in Natura 2000-gebied op zee, voor zover dat noodzakelijk is (immers, bruinvissen, zeehonden, walvissen namen explosief toe, het gaat zo slecht niet).

Maar niemand kan aantonen dat het domweg op slot zetten van stukken zee voor vissers de gewenste resultaten geeft. Zoals het terugbrengen van  exact 51900 zwarte zee-eenden per jaar. Bedenk dat Ton IJlstra als projectleider van Maasvlakte 2 tekende voor het diep uitgraven van vele vierkante kilometers zandbodem om die op te spuiten. En dat zou geen effect hebben op het zeeleven in de Noordzee.

Diederik Greenpeace

Diederik Greenpeace, nu in het torentje

Hier nog een stukje campagemail van Tom Grijsen.

 

Beste ,

Je steunt Greenpeace om onze aardbol zo groen en duurzaam mogelijk te maken. We zijn je daar erg dankbaar voor. Nu heeft je eigen blauw-groene achtertuin, de Noordzee, je nodig. Ze is vervuild, overbevist en uitgeput. Ze kan nog herstellen, maar daar is wel hulp bij nodig. Jouw hulp, om precies te zijn.

Dit jaar bepaalt de overheid hoe de natuurgebieden Friese Front en de Centrale Oestergronden beschermd zullen worden. Onze missie: ervoor zorgen dat een groot zeereservaat beide gebieden overlapt. Kom daarvoor samen met ons in actie en teken het Manifest! Dank je wel!

 

.

Greenpeace, onethisch, onkies
De actie-multinational kreeg al 50 miljoen euro Postcodeloterijgelden om:

 1. vissers te treiteren
 2. Met een schip van tientallen miljoenen euro’s, de Arctic Sunrise, op dieselolie naar olieplatforms varen, om daar tegen winning van dieselolie te demonstreren
 3. proefvelden van wetenschappers te vernielen,
 4. Benzineslangen door te snijden van pomphouders
 5. CO2-vrije energie te blokkeren met haar anti-wetenschappelijke opstelling tegen kernenergie. Terwijl klimaatactivist James Hansen en Ken Caldeira pleiten voor meer kernenergie.
 6.  campagne te voeren voor ecologisch destructieve biomassa, die voedselprijzen opdrijft en natuurgrond opsouperen voor brandstofgewassen
 7. campagne te voeren om het hele land vol te zetten met windmolens, die in Duitsland al een kwart tot een half miljoen vleermuizen per jaar doden, huizen in waarde doen dalen, gezondheidsklachten geven bij omwonenden door geluidsoverlast en stress, zeldzame roofvogels als zeearenden uit de lucht meppen
 8. actie te voeren tegen rijstsoorten waarmee miljoenen mensen in de Derde Wereld van vitamine A-deficientie kunnen genezen, zodat ze volgens hun oprichter Patrick Moore ‘misdaden tegen de menselijkheid’ begaan.
 9. Smaadcampagnes opzetten tegen klimaatwetenschappers met andere visie dan Al Gore, zoals recent Willie Soon

Dat is wat je noemt: ‘het goede doel’.

Hebben ze dat losgeld nu al eens terugbetaald, dat hun Diederik Samsom (PvdA) uit de schatkist graaide om ze uit Russische handen te kopen, ik meen 2 miljoen? Zodat ze met die Arctic Sunrise nu onze vissers kunnen lastig vallen. Aan vissers de mogelijkheid om nu die 2 miljoen euro terug te eisen.

8 Augustus ligt de Arctic Sunrise in Amsterdam: wie doet mee, ze een bezoekje brengen? Voer met ons actie voor een Greenpeace-vrije mooiere wereld.