Beeeh, zoek de verschillen tussen schaap en Kamerlid

Beeeh, zoek de verschillen tussen schaap en Kamerlid

Onze kranten koppen dat de Tweede Kamer een onderzoek eist, vanwege een 2 miljoen euro kostend incident van 15 jaar terug. Daar moeten dan twee bestuurders Fred Teeven en Ivo Opstelten voor hangen. Waarom eisen die democratie-amateurs geen onderzoek bij een 50.000 maal (…)groter schandaal in het NU: het Energieakkoord, 50-100 miljard euro belastinggeld naar overcapaciteit windmolens zonder enige milieuwinst, onder vernietiging van lokale democratie met de Rijkscoordinatieregeling. Het gedrag van de Tweede Kamer toont het failliet van de Nederlandse democratie (net als bij invoering Euro en andere zaken die er WEL toe doen), waarbij de Tweede Kamer zich gedraagt als oproerig twitterend kleuterklasje zonder enige kennis of gevoel voor prioriteiten.  Waarbij schoolmeester Rutte de door zelfprofilering en narcisme gevoede emoties mag sussen.

Ik eis een parlementair onderzoek naar het functioneren van Kamerleden
Jongetjes en meisjes van de Tweede Kamer, dat hok waarin jullie cameravragen stellen om jezelf te profileren, die schaamlap van ceremoniële democratie terwijl het beleid in Brussel wordt bepaald en in de boardrooms van banken en multinationals: shame on you. Jullie democratie-amateurs van links tot rechts tonen dus dat landsbelang geen enkele rol speelt bij jullie agenda, alleen hypes in media bepalen hoe jullie jezelf willen profileren.Mona Keijzer van het CDA had na haar flater (ze stelde Kamervragen over een door anderen verzonnen fopkwestie) direct ontslagen moeten worden, zonder wachtgeld de laan uit. De Partij voor de Dieren? Direct afvoeren naar het actiecircuit, geef ze een spandoek en een nest jonge katjes mee voor de knuffel/steun zoeken en opgezout.

Kijk dan naar een echte democratie Zwitserland, dat haar bevolking via een referendum laat stemmen over de energievoorziening. En waarbij 92 procent van de bevolking een CO2-tax afwijst. En dan gebeurt het niet. In de duurzame dictatuur Nederland krijgen bewoners met de Rijkscoordinatieregeling windmolens achter hun huis door de neus geboord, die ze met ophoging van 500-1000 euro van hun energierekening zelf moeten betalen. En wij geven dan vervolgens af op vrijere landen als Wit Rusland…Daar gebeurt zoiets niet.

Nederland is GEEN democratie, al zijn er nog zoveel PvdA-gezinde informatieamateurs (‘kwaliteitsjournalisten’) die willen geloven van wel, die doen of ze ‘verstand van politiek’ hebben: omdat iedere bierdrinker in de kroeg daar verstand van heeft, je hoeft daar niets voor te kunnen. We zijn mediacratie, of lobbycratie, ik gok zelf op een totalitaire bureaucratie. De enige reden waarom u over dit staatsbestel tevreden bent is omdat u wel doorvoed bent, en spelen krijgt via de televisie, en dus denkt ‘ach het zal allemaal wel, ZE zullen het wel…’.

Kijk alleen al naar onze grondwet. De Amerikaanse grondwet wil burgers tegen de staat beschermen. Ons eerste artikel uit de grondwet geeft de staat het recht over ons eigen oordeelsvermogen te beslissen.

Wake up….Natuurlijk, dat weet ik ook wel: het verschil tusssen gek en geniaal is sociale bevestiging. Omdat wij een klein dorpje op internet zijn denkt de gemiddelde mediasukkel: die zijn dus gek (die hebben geen sociale bevestiging). Ik hoop ook dat ik gek ben, dat zou me enorm gerust stellen.

Zie HIER anders nog eens de lezing van emeritus prof Geografie Pieter Lukkes, die de ondemocratische gang en waanzin rond het Energieakkoord nog eens uitlegt. Wij zijn niet de enige mensen die ‘gek’ zijn…

Ik luister nu Dead can Dance, heerlijk!