Alde Toer uit de 12de eeuw, en de nieuwe toren in Leeuwarden op de achtergrond

Alde Toer uit de 12de eeuw gewijd aan de Heerser, en de nieuwe toren in Leeuwarden-= ook gewijd aan een heerser, die van het geld/Mammon- op de achtergrond

Overal hangen verkiezingsaffiches met beloften voor woensdag 18 maart en de stempas is binnen. Het CDA belooft zelfs ‘minder belastingen’ maar stemt tegelijk voor de lastenverhogingen van 500-1000 euro die volgen uit het Energieakkoord. Provinciepolitici kunnen kortom enkel loze beloftes doen, omdat ze over de komma’s gaan.  Niet de provinciale overheid bepaalt wat er in uw achtertuin gebeurt maar een combinatie van twee onveranderlijke gegevens. Allereerst bepaalt Brussel en een oligarchie van multinationals en lobbyclubs de hoofdlijnen van wat er gebeurt. En dus raakt het landschap zonder massief burgerprotest met alle middelen gewoon bedolven onder giga-windturbines onder dwang van de Rijkscoordinatieregeling.

Daarnaast verkeren alle overheden in structurele geldnood die enkel zal toenemen. Al camoufleert de verkoop van Nuon en Essent dat op provinciaal niveau tijdelijk. De lasten gaan dus OMHOOG, en de gemeentelijke voorzieningen worden verder uitgekleed. Temeer omdat de nationale bezuinigingsoperatie genaamd ‘decentralisatie’-bedoeld om de nationale begroting op te poetsen met democratisch proza- de nationale lasten afwentelt op lagere overheden. We zitten op Europees niveau met een blijvend haperende economie door structurele weeffouten waarbij de ECB zelfs geld bijdrukt, als herhaling van de Weimar Republiek.

Als bonuspunt, en de reden waarom Climategate.nl bestaat: Vrijwel alle politici en bestuurders- zeker bij lagere overheden- laten hun keuzes en wereldbeeld bepalen door onze massamedia als NOS of de krant, kortom de derdehands gedramatiseerde verzinsels van journalisten, alfa’s die PvdA of erger stemmen. Waarbij de strijd om het weer terug te krijgen van 1850 en de ijsbeer op zijn schotsje belangrijker is in termen van miljarden-uitgaven, dan een functionerende economie die een basisniveau van welvaart garandeert.

God zij niet meer met ons op onze valuta
De ergernis slaat bij mij alvast toe wanneer het provinciale CDA hier de verkiezingen ingaat met ‘minder belastingen’. Het CDA steunt het Energieakkoord blindelings met een VERHOGING van de energierekening voor 2020 van 500-1000 euro en liegt hier dus haar kiezers voor. De grootste treurnis komt van de boertjes van de FNP, de Friese Nationale Partij van types die al vlaggen zwaaiend bij Warns herdenken dat ze in de 14de eeuw ooit ‘de Hollanders’ versloegen, de Friese slag bij het Merelveld. Daarna kwam de Hertog van Saksen alsnog een einde maken aan die illusie. Ruim 6 eeuwen later baseert dat slag haar identiteit nog steeds  op het drijfzand van die tribalistische dichotomie van ‘Ien van us/net fan hjirre’.

Ze gaan daar zelfs de verkiezingen mee in: Minder Den Haag, meer Friesland. Het schijnt bij de FNP niet doorgedrongen te zijn dat het al jaren HAAGS beleid is om meer beleid naar provincies over te hevelen, onder Bleker is het gehele natuurbeleid naar de provincies verplaatst.

En….Met welk geld betalen we? Niet met Haags geld. De Euro, ik zie als regis Beatrix uit de Hofstad er niet meer op staan en God Zij niet langer met ons…(het randschrift van de gulden) Geld is onze heerser, en wie dat geld controleert- de regis- bepaalt wat er gebeurt. Vrijheid is iets dat je koopt. De vraag is wie ons geld mag besteden, en of welke willekeurige overheids daar het beste instrument voor is. De gekozen amateurbestuurders daar richten vooralsnog de ene financiële puinhoop na de andere aan, om dan naar een nieuw baantje te verkassen: een praktijkvoorbeeld hieronder.

De Friese Nationale Partij wil dus eigenlijk NOG meer decentralisatie dan via jaren HAAGS beleid al het geval is...

De Friese Nationale Partij wil dus eigenlijk NOG meer decentralisatie dan via jaren HAAGS beleid al het geval is…

Curatele en bezuinigingen (=lastenverzwaringen en groenvernietiging)
In mijn onder curatele staande gemeente De Friese Meren zijn die FNP-boertjes de baas over het huishoudboekje samen met CDA. Ze hebben nu een bezuinigingsopdracht van 9 miljoen euro per jaar opgelegd gekregen: als dat geen aanklacht tegen ‘decentralisatie omdat het moet’ is….. Dit probleem speelt bij honderden gemeentes. Ik berichtte al over de massale vernietiging van het gemeentelijk bomenbestand onder het mom van ‘onderhoud’, wat gewoon ‘bezuinigen op onderhoud’ betekent en ‘houtverkoop’. De FNP -voorstander van windenergie- profileert zich op provincieniveau tegelijk als de partij, die het landschap als ‘kip met gouden eieren niet wil slachten’.

Terwijl er hier naast wat wegkwijnende bouwbedrijfjes en megastal-bouwende agrobusiness alleen toerisme is om het huishoudboekje weer enigszins recht te trekken, ga je dus de omgeving kaalscheren waar die toeristen voor moeten komen. Griene Rommel! Men heeft hier alvast geen enkel ecologisch besef en denkt bij economie vooral aan meer asfalt en groenvernietiging. Alsof je bijna een mietje bent wanneer je enige affiniteit met natuur hebt die verder reikt dan een kievit. Die er ook al niet meer is, want het boerenland is biologisch dood, veldmuizen en buizerds uitgezonderd.

Zo speelt de gemeente met dank aan de provincie duurzame energiesinterklaas l0nkend met subsidies van 3100 euro per woning. Omdat de provinciale overheid zich rijk rekent met de verkoop van Nuon, en dat geld weigert terug te geven aan wie het toekomt: u en mij zodat wij ZELF mogen bepalen hoe we dat uitgeven in plaats van wat amateuristische hobbybestuurders. Er komen dus meer windmolens, meer megastallen en de omgeving verlelijkt, waarbij alles dat op een boom lijkt tegen de vlakte gaat.

'onderhoud' van gemeentelijk groen

‘onderhoud’ van gemeentelijk groen

Hobbypolitici verspillen 3 ton gemeenschapsgeld aan naamsverandering
Wie dacht dat ik hier overdreef: Die FNP-boertjes besteden in mijn ONDER CURATELE STAANDE gemeente dit jaar liefst 3 ton euro om de Nederlandse naam Friese Meren om te zetten in hun door Ronald Plasterk zo leuk bekritiseerde taal/dialect (je hebt ook Drentse erotische poëzie, is Drents ook een taal?), daarmee hun economische ambitie aangevend:it kin net!  Een clubje zich verschansende boertjes die angst voor invloed van voor buiten verwart met liefde voor het eigene. Ik heb alvast geen affiniteit met achterlijkheid of etniciteit, wel met een mentaliteit. Een van de meest leerzame nieuwe Friezen die ik hier tegenkwam is mijn Kung Fu leraar uit Kameroen.

Ik heb een kaart van Ortelius uit de 16de eeuw in bezit van ‘Oost ende West Frieslandse beschrijvinge’ en daar staan de plaatsnamen in het Nederlands op.Het is pure nieuwlichterij, dat geschreven Fries. De Friese taal met al die verfrieste/boerste leenwoorden (werkgelegenheid wordt wurkgelegenhiet) lijkt evolutionair gezien meer als een soort eilandvorm, zo’n gestrande Galapagos-aalscholver die zijn vliegvermogen verliest, zijn vleugels alleen als zwempeddels gebruikt, omdat op zo’n geisoleerde plek geen roofvijanden leven en geen competitie is. Meer een uiting van lage ambitie.

Als je de lat maar laag genoeg legt ga je vanzelf Friestalige borden maken tot verkiezings-item verheffen op kosten van de gemeenschap.

Friese bergen

Friese bergen

Alleen D66 Friesland durfde in de LC het structurele probleem hier aan te kaarten: een ruime eeuw braindrain. De reflex is hier om wat geasfalteerde landingsbanen en bedrijfsveldjes aan te leggen, in de hoop dat het economisch geluk dan vanzelf landt, jaren ’50 wederopbouw-sentiment waarbij ‘natuur en al die beestjes heel leuk is, maar niet in de weg mag zitten’. Die reflex is juist een oorzaak dat men onder curatele staat: men verloor gigantisch door te speculeren op de verkoop van woningbouw- en bedrijfsgrond. OP een nieuwe asfaltweg kan de jeugd nu met 100 kilometer per uur wegtrekken, liefst met rokende banden, waar dat voorheen met 80 kilometer per uur en rotondes was. Er zijn vele krimpregio’s in ons overbevolkte landje, en die kampen met hetzelfde probleem

En daar komen die windmolens dan nog bij.

Welke Fries heb ik nu voldoende beledigd dat hij mij een oprotpremie wil meegeven? Voor 3 ton laat ik me uitkopen, niet voor minder. Want het mooie seizoen breekt weer aan en de toeristen komen weer. Die komen voor het landschap, dat de FNP dus kaalscheert om haar begroting op orde te krijgen.

's lands oudste windfarm bij Oosterbierum. Dit zijn de kleintjes van 0,5 MW de nieuwe zijn 10 maal groter. FNP is voor windenergie

’s lands oudste windfarm bij Oosterbierum. Dit zijn de kleintjes van 0,5 MW de nieuwe zijn 10 maal groter. FNP is voor windenergie