In Nederland krijg je subsidie als je bos verbrandt, maar het WNF wil Chinezen verbieden dat zelfde te doen.

In Nederland krijg je subsidie als je bos verbrandt, maar het WNF wil Chinezen verbieden hun bos op te stoken: voor de panda


In een 2-pagina advertorial van De Persdienst maakt Annemieke van Dongen reclame voor het Wereld Natuur Fonds. Er zouden op de kop af 1884 panda’s geteld zijn, een ‘herstel’, In werkelijkheid zijn er evenveel of zelfs minder dan voor het WNF in China actief werd. Terwijl WNF in Nederland de gesubsidieerde stook van bos in biomassacentrales steunt, moeten armlastige Chinezen van WNF stoppen met houtkap voor biomassastook; voor de panda. Als alternatief wil WNF ze een bijenkastje geven, zoem zoem. Je kunt het amorele en ineffectieve WNF hier OPZEGGEN. De afgelopen jaren gingen vele tienduizenden al voor die door de leugens van het WNF prikken.

  Leest u maar mee: het Wereld Bestuur Fonds
Het WNF en hun persmeisje Annemieke van Dongen claimen dat ‘in de jaren 70/’80 maar 1100 dieren werden geteld’. Dat samenvoegen van de jaren ’70/’80 is de PR-truc van het WNF, om zo succes te claimen dat er helemaal niet is, en de lezers van mijn wetenschapsjournalistieke onderzoek over het WNF voor de Groene Rekenkamer ‘Het Wereld Bestuur Fonds, deel2: beschermt het WNF de natuur?‘ weten waarom, lees op bladzijde 7:

Pandastand in jaren ’70 boekhoudkundig gehalveerd voor druk op regering

Ook op de site van WWF-China prijkt het getal 1000. Het getal van ‘1000 panda’s over in het wild’ stamt echter niet uit eind jaren ’70, maar uit eind jaren ’90 volgens een Chinees-Duitse studie in het Journal of Forestry Research in 200117. De studie werd uitgevoerd, 21 jaar nadat het WWF in China actief werd. De stand van de reuzenpanda bevond zich begin jaren ’70 -vóór het WWF begon- volgens deze studie nog op ongeveer 2000. Zij schrijven:

‘From 1974 to 1978, leaded by Hu Jingchu (Sichuan Province), Wu Jiayan (Shaanxi Province), and Zhang Fuyong (Ganshu Province), about 3 000 Chinese scientists conducted a census of the remaining wild pandas. It was estimated that about 2000 animals were alive (Xiongmao Jiayuan). To urge the conservation process of this treasure animal, the official figure was only announced about 1000 (Hu 1985; O’Brein, 1987). But unfortunately the official figure had become fact one decade later.’

Een pandatelling van 1987-1989 vond 1180 dieren. Die telling diende als basis voor een managementplan van WWF en de Chinese regering. Zhao Hua en Denig schrijven verder, dat sinds 1994 nog eens 10 procent van de wilde panda’s verdween. In 2004 schatte de Chinese regering de stand op 1580. Het Nederlandse WNF houdt in 2012 dit getal nog aan bij campagnes. Het Chinese WWF stelt in 2012 dat er nu nog 1000 panda’s over zijn in het wild. 20 Na 32 jaar pandabescherming door het WWF halveerde de stand dus of nam af met 400: afhankelijk van welke populatieschatting nog geldig is.

Dus: in de jaren ’70 VOOR het Wereld Natuur Fonds kwam waren er nog 2000. Om het WNF en fondsen binnen te halen werd dat getal gehalveerd. Toen het WNF vanuit het Zwitserse hoofdkantoor het meest actief was, dat is in de jaren ’80 HALVEERDE die stand tot 1100 dieren, ondanks de vele miljoenen van naieve donateurs die richting China vloeiden.

Ik zuig mijn informatie niet uit een WNF-staflid zoals Annemieke, en ook niet uit mijn duim maar doe zelfstandig bronnenonderzoek. Dus zijn er op zijn best nu dus nog steeds minder dan er in de jaren ’70 waren, of is het aantal terug op dat niveau, voor het WNF begon.Het is ook logisch dat die bescherming per uitgegeven euro gemeten zo ineffectief is. De problemen zijn al 30 jaar het zelfde. De Chinezen kappen pandabos voor houtstook, en dus blijft er steeds minder leefgebied over. De beste bescherming zou dan ook de grootschalige levering van fossiele brandstoffen zijn (kolen) aan omwonenden van reservaten zodat ze geen houtvuur hoeven stoken. De WNF-miljoenen naar de kolenboer. Maar wat doet het WNF nu?

Nederlanders krijgen subsidie om bos te verbranden, Chinezen mogen bos van WNF niet verstoken
Die wil Chinezen nu een bijenkastje geven, zodat ze honing kunnen verkopen en niet meer in het bos hoeven te oogsten. Welke zwevende New Age teef ter hoofdkantore heeft dat nu weer bedacht? Veel hypocrieter is dat het Nederlandse Wereld Natuur Fonds de Chinezen met geheven vinger komt vertellen dat zij HUN bos niet mogen kappen. Voor de panda. Terwijl zij met steun aan het Energieakkoord tegelijk de stook van bos via Nederlandse biomassacentrales steunen. Dus Nederlanders mogen wel gekapt bos in een gesubsidieerde houtkachel verbranden ‘voor het klimaat’. En Chinezen mogen geen biomassa stoken.

Dus het meiske van De Persdienst met haar specialisatie ‘Voedsel en de duurzaamheid ieuw duswelbeswel nou duhhh’ wil u een goed gevoel over WNF geven. Ik geef u de feiten, en een goed gevoel krijg ik wel weer ergens anders van. Zoals van het heerlijke strakke bakje DE dat mijn ochtendkater deed verdwijnen. En dan nu: hup aan de ochtendgymnastiek en de Kung Fu. Dat is ook Chinees, en bijzonder effectief.