De gebieden die men dicht wilde onderzoeken voor niet-ecologen en Natuurmonumenten

De gebieden die men dicht wilde onderzoeken voor niet-ecologen en Natuurmonumenten

De propaganda-oorlog van multi-miljonairsbedrijf Natuurmonumenten tegen visserij krijgt nu bijval van academie-activist Han Olff van Waddensleutels. Van dat in 2011 gestartte onderzoeksprogramma vond gisteren in Leeuwarden de eindpresentatie plaats. Wat blijkt? Na 4 jaar en 3 miljoen euro onderzoeksgeld verdampen vindt het Waddensleutels-onderzoek (vrijwel) niets dat iedereen al lang niet wist.

Hoofdbevinding is DE ecologische dooddoener van het jaar: dat in luwte (van eilanden en structuren) meer soorten kunnen vestigen dan op de door storm en getij geteisterde delen. Zie kaart hierboven. Alles gecamoufleerd met wat biobouwer-gewauwel, en het herformuleren van ecologische boerenwijsheden in publicabel RUG-proza.

Als enige opmerkelijke vondst geldt dat plankton in de Wadbodem meer aan de productiviteit van het systeem zou bijdragen dan het plankton in het zeewater. Dat zou uit isotopen-onderzoek blijken. Het lijkt mij stug dat dit voor het gehele Wad geldt, misschien wel voor de zeer ondiepe delen die droogvallen. Die studie wil ik graag in bredere context zien. Dat het wegvallen van zoet-zoutovergangen een ecologische kaalslag levert is ook al bekend sinds 1932: de Afsluitdijk werd aangelegd, en heeft tot de dag van vandaag invloed op het getij (hoger). Dat roept men alleen om prestigeproject de Vismigratierivier van fondsen te voorzien.

Storm en getij temperen soortenrijkdom

Storm en getij temperen soortenrijkdom

NIOZ en RUG voeren actie met Natuurmonumenten voor meer grondbeslag
Waddensleutels levert dan ook enkel aanbevelingen die bij het Groningse activistenclubje en hun vriend Wilfred Alblas van Natuurmonumenten al 10 jaar terug in steen gebeiteld vastlagen: Het Wad is van ons, weg met de visserij, zoals gisteren Han Olff weer riep in de Volkskrant. En geef Natuurmonumenten meer grond, zeggenschap en geld.

Natuurmonumenten en wetenschap: een wonderlijke combinatie

Natuurmonumenten en wetenschap: een wonderlijke combinatie, ecologie is de HOER voor haar geldzucht

Loterij-reclamezuil Natuurmonumenten (ving al 357 miljoen euro) wil de garnalenvisserij de afname van jonge vis op het Wad sinds de fosfaatrijkere jaren ’80 door de maag splitsen.  Zij suggereren dat bijvangst uit visserij die jonge vis zou decimeren, dit is de laatste mantra. Maar wat is het bewijs? En gezien de track-record van Natuurmonumenten in de omgang met wetenschap: hoe geloofwaardig is die club, die geloofwaardigheid kocht met loterijmiljoenen? Zie bovenstaande leugen: zinkviooltjes leven prima zonder zink, maar verslaan concurrentie in zinkrijkere bodems. En Natuurmonumenten gaat echt niet de vervuiling van zinkmijnen imiteren: tenzij er weer een subsidiepot voor komt.

Bij Natuurmonumenten is de natuur en ecologie slechts de HOER van haar fondsenwerving. Ze investeren vrijwel niets zelf in het Wad, de overheid moet alles doen. 

Uitgestrekte schelpenbanken in luwte van Ameland

Uitgestrekte schelpenbanken in luwte van Ameland

Fawlty Towers op het Wad 1: don’t mention seal predation
De sinds 1990 met honderden procenten toegenomen zeehonden-populatie onttrekt een factor 6 meer visbiomassa aan het Wad en de Noordzeekustszone dan het volume aan discards uit garnalenvisserij. NIETS hoor je over die stormachtig toegenomen zeehondenpredatie, een majeure factor in het ecosysteem. Niets…..wegmoffelen van stormachtig toegenomen predatie van vis door grote zoogdieren bruinvis en zeehond is op zijn best intellectueel oneerlijk. Op zijn slechtst intentioneel bedrog van activist-wetenschappers met een vastliggende groene agenda. Men zoekt rechtvaardiging voor de ENIGE knop waaraan men WIL draaien: de visserij. En men wil zich met ‘natuurontwikkeling’ nuttig maken/ aan het werk houden.

Megafactor: stormachtig toegenomen zeehondpredatie van vis

Megafactor: stormachtig toegenomen zeehondpredatie van vis

Han Olff Guilty by Omission
Ecoloog Jaap van der Meer uitte zich ook al kritisch over die wil om de garnalenvisserij ook nog eens weg te onderzoeken, tel eens je zegeningen. Dankzij minder vis, is er meer garnaal en daar profiteren de lepelaars ook weer van.

Ook voor Waddensleutels begon wilde activist-hoogleraar Han Olff met Wereld Natuur Fonds betaalde activist en fosfaat-ontkenner Theunis Piersma de garnalenvisserij al weg hebben. En schreven ze al in kranten opiniestukken als ‘heldere keuzes maken bij het Wad’. Zij hebben oneindig veel meer autoriteit, maar het bewijs wijst hun kant niet op.

 

RZ15WadTheunis Piersma, de activist die basale biologie ontkent uit opportunisme
Piersma is handig in het bespelen van media, maar renteniert verder op het kanoetenonderzoek voor zijn wetenschappelijke reputatie. En houdt daar een interessant leven aan over door lekker op publieke kosten tussen West Afrika en NL te pendelen, met zijn trekvogels mee. Af en toe gaat ook iemand van het WNF mee, zoals Carel Drijver. Dat zal dan wel weer geld opleveren. Of in Piersma’s geval een door WNF betaalde leerstoel.

Ten onrechte houdt hij een ecosysteem in West Afrika met volledig ander klimaat en zonneschijn als model voor het Wad: Banc ‘d Arguin als rechtvaardiging voor zijn reislust op publieke kosten. En omdat hij zichzelf zo goed verkoopt aan media zie je die nasaal babbelende FNP-krullenbol dus overal weer te pas en te onpas als de intellectuele Waddengoeroe opduiken.

Piersma  is intellectueel oneerlijk door het peer reviewed gepubliceerde werk van Dolf Boddeke over de invloed van extra fosfaat op de kustzone af te doen als ‘die verhalen’. Omdat dit niet in zijn activistenwinkel past. Boddeke – tevens fervent vogelaar- voorspelde begin jaren ’90 al de afname in vis en schelpdieren en dus vogelvoedsel. En Piersma wil dat niet aannemen, omdat hij het zelf niet als eerste vond. En omdat het niet in zijn ideologie past van ‘het ecosysteem op eigen benen’, een zinloze nietszeggende activistenkreet. Zelfs het meest uitgeklede ecosysteem staat op eigen benen.

  • Ze bedoelen dus: het Wad heeft ons nog jaren nodig, voor het onze bemoeienis niet meer nodig heeft
Ballastplaat in de luwte van Griend: daalt door zoutwinning met 1 meter!!!

Ballastplaat in de luwte van Griend: daalt door zoutwinning met 1 meter!!!

Fawlty Towers op het Wad 2: don’t mention eutrophication
Toen ik Piersma wees op het feit dat Boddeke toch wel wat meer bracht dan ‘verhalen’ was ik de boeman, hij duldt geen tegenspraak. Ookal zijn er vele experimentele studies die de RELATIE tussen fosfaatbemesting en schelpdiergroei (mosselen, zie Maricult) tonen, in plaats van wat vage correlaties en esoterisch gewauwel over biobouwers als ‘basis’ van het ecosysteem: terwijl mosselbanken op hun piek al nooit meer dan 5 procent van het Wadoppervlak uitmaakten. Hun pupil Tjissse van der Heide nam de Fawlty Towers benadering van het Waddenonderzoek over:

don’t mention the eutrophication.

Het mag dus alles behalve fosfaat zijn. Want dan stoot je de overheid tegen het hoofd, wiens beleid het is om fosfaat af te knijpen. Dus vergroten ze nu alle andere factoren die ook een invloed hebben uit, om fosfaat als factor te minimaliseren.

RZ15Wad (2)

Dooddoener 1 Waddensleutels: in luwte meer soorten
Belangrijkste bevinding van 3 miljoen euro ‘hoe hou ik Groningse ecologen bezig’-onderzoek is dus nu …. dat in de luwte van eilanden meer bodemleven voorkomt.

………………..

Joh

………… ’t is nie waar zeg??

 

We hebben een stormachtig getijdengebied, waar bij een fikse storm alle schelpdierbanken losslaan. Thomas Vanagt van Ecoast stuurde me daarom een afbeelding toe van losgeslagen mesheften, na de storm vorige week. Die volgens hem voor zichzelf sprak.

Dynamiek is de controlerende ecologische factor van Wad en Noordzeekustzone, en de suppleties van Rijkswaterstaat. En het feit dat het Wad is ingesnoerd door Rijkswaterstaat, omdat de eilanden anders gaan wandelen

Iedere eerstejaars ecologie-student weet al dat de plekken met de hoogste dynamiek slechts enkele diehards een thuis bieden- of dat nu de ruige Noordpool is, de sneeuwgrens van een berg of een doorgewaaide zandplaat. En dat bij lagere dynamiek zich meer soorten kunnen handhaven, en dat bij een mediane verstoring de meeste soorten voorkomen. Die gradaties in biodiversiteit als functie van dynamiek zijn een thermodynamisch gegeven, dat Sagan en Schneider nog eens beschrijven in ‘Into the Cool’: lees dat eens. Bij extreme omstandigheden vestigen zich de pioniers, die creeren de luwte voor opvolgende soorten, de pioniers verdwijnen, je ziet successie en groei naar een systeem dat meer (zonne)energie weet te benutten.

Zeedonderpad/'knorhaan', standaard bijvangst garnalenvisserij.

Zeedonderpad/’knorhaan’, standaard bijvangst garnalenvisserij.

Dooddoener 2 Waddensleutels: ieder dier op het Wad van garnaal tot meeuw is gek op mosselen
Wat heeft 3 miljoen fundamenteel toponderzoek ons meer opgeleverd. Men ‘ontdekt’ dat mosselen populair voedsel zijn van beesten op het Wad, van garnaal, zeester tot zilvermeeuw. Vandaar dat mosselbanken door predatie in sneltreinvaart worden leeggegeten.

………..

Joh, ’t is nie waar…..

…..

Iedere visser weet al eeuwen dat vrijwel alle beesten op het Wad gek op mosselen zijn. Daarom hebben mosselaars ook een zeesterrenflap om ze van mosselbanken af te houden. Ze gaan als een deken over een mosselbank en vreten de hele boel leeg. Of je dat nu in Gronings RUG-proza herschrijft om het wat pretentieus als ‘de wetenschap zegt’ af te schilderen of niet. Wetenschap gaat om systematische waarneming, niet om het uitkauwen van evidente boerenwijsheden in academieproza.

De garnalenvisserij lift gewoon mee op autonome trends op het Wad. Dankzij het verdwijnen van de grote hoeveelheden wijting en kabeljauw in de kustzone, kon de garnaal opkomen. Die garnaal is nu de belangrijkste predator van schelpdierbroed, zoals een eerdere NIOZ studie vond. Het is dat vissers de garnaal nog enigszins kort houden…zouden vissers zo gezien niet een POSITIEVE invloed hebben? Nee, dat past niet in de tunnelvisie van Olff en Natuurmonumenten. Daar liggen de loterijmiljoenen niet…

Dankzij minder fosfaat minder mosselen, en dus minder voer voor scholekster. Tegelijk ook meer garnalen die mosselbroed eten

Dankzij minder fosfaat minder mosselen, en dus minder voer voor scholekster. Tegelijk ook meer garnalen die mosselbroed eten

Ja hoor, ze gaan natuur ‘ontwikkelen’, terwijl autonome trends de hoofdzaak vormen op het Wad
Ze willen naar Nederlandse aard dan vervolgens ook gaan ‘natuurontwikkelen’, dus zelf mosselbanken bouwen. En vervolgens in de geijkte blaadjes wat ‘ooh en aah’ roepen in academisch taalgebruik. Terwijl AUTONOME TRENDS de hoofdzaken van ecologische veranderingen op het Wad zijn. Trends in zandverplaatsing, storm en getij, nutrientengehaltes, massale vestiging van exoten als de Japanse oester, stormachtige toename van zeezoogdieren sinds 1990. Zonder dat dit het doel van enig beleid was.

Waddensleutels voor fondsenwervende Loterij-reclamezuil Natuurmonumenten de maakbaarheids-illusie in stand mag houden, dat zij als ‘natuurontwikkelaar’ niet meer kwaad dan goed doet. Natuurontwikkeling is voor ongeduldige ecologen en activisten met teveel geld over. En die zichzelf zo weer jaren aan het werk weten te houden. Liefst over de rug van anderen.

Natuurmonumenten laat de overheid de ottertunnels betalen, en laat de overheid vissers verjagen

Natuurmonumenten liegt stelselmatig: de 250 soorten op de Rode Lijst dreigen helemaal niet te verdwijnen. Het enige dat verdwijnt is uw geld, wanneer u nog langer aan deze loterij-miljonair geeft.

Triomf der Nieuwe Wildernis-propagandafilm in de maak voor het Wad
Waddensleutels lijkt vooral uitgevoerd als lobbyinstrument voor een agenda die al jaren vastlag: Om Natuurmonumenten haar beslag op het Wad een academische rechtvaardiging te geven. Men heeft daar in Groningen een ijzersterke lobby in elkaar geflanst gevoed met miljoenen euro’s geld uit de Waddengaspot. Daar zal hun vriend en grote grazer Ruben Riefenstahl dan nog een propagandafilm voor maken, zoals hij dat eerder met de Triomf der Nieuwe Wildernis deed. Waar Han Olff plots kritisch wordt als het niet in zijn activistenstraatje past, houdt hij zich stil bij de wetenschappelijke waanvoorstelling die de Oostvaardersplassen al een kwart eeuw biedt. Dan staat het ecosysteem ‘nog in de kinderschoenen’ en ander geblabla. De wetenschap is het enige dat bij Staatsbosbeheer in de kinderschoenen staat. Pas na een KWART EEUW komt hier een onderzoeksstation.

Daarom mijn stelling: Han Olff is van een zelfde laken een pak als Piersma. En dat bedoel ik niet beslist als compliment. Grote ego’s, dat zijn het wel.

...wat kan natuurfotografie toch prachtig zijn!

…wat kan natuurfotografie toch prachtig zijn!

Natuurmonumenten opzeggen, DAT is pas goed voor het Wad!
Waarna  Wilfred Alblas (Natuurmonumenten) weer de mantra van natuurclubs roept, die graag beslag willen leggen op terrein dat (nog) niet van hen is: rust, we willen rust we willen rust (= iedereen van het Wad opgekrast behalve de Groene Taliban). Wanneer Alblas al iets met wetenschap heeft, is dat louter uit opportunisme voor die graaiende anti-wetenschappelijke loterij-reclamezuil van hem: Natuurmonumenten.

Dat is de club die roept dat 250 gewervelde diersoorten op de Rode Lijst (waarvan velen stormachtig in aantal TOEnemen) uit het land verdwijnen tenzij u 10 euro doneert voor het directiesalaris van een half miljoen euro.

Lees hier de folder van het NIOZ, wat een genante met aardgas-miljoenen opgepimpte eigengeilerij in 4 kleurendruk van het schatrijke maar niets in het Wad investerende Natuurmonumenten, dat zo via Waddensleutels meer beslag wil leggen op gronden die niet van dit miljoenenbedrijf zijn dat geen enkele boodschap aan wetenschap heeft. Tenzij het in haar straatje past.

Als Waddensleutels dus ergens een pleidooi voor is: zeg Natuurmonumenten vandaag nog op, en sluit je aan bij de groeiende groep van blije ex-leden die dat al eerder deden toen hun ogen open gingen.

En wat kun je dan doen voor het Wad?
Is de Lauwersmeer niet de beste plaats voor een experiment herstel van zoet-zoutovergang?