Dennis zal vast ook een Mening hebben over energie

Dennis zal vast ook een Mening hebben over energie

Van Utrechtse studenten kreeg ik de uitnodiging om op 30 april een lezing te geven voor Studium Generale. Of dat nog doorgaat is niet aan het programma te zien. Wij zouden hier ‘kritisch op de klimaatverandering’ zijn. In die formulering. Kun je nu kritisch op een natuurverschijnsel zijn, of op de omgang van MENSEN daarmee? Er zijn inderdaad vele ‘deskundigen’ die schreeuwen om kritische bejegening.

De op 13 april in Utrecht sprekende Dennis van Berkel was daar een voorbeeld van, die ik hier met mijn 4 puntjes spraakverwarring op de ontleedtafel gooi . De conclusie: Urgenda heeft Dennis, Climategate.nl heeft liever kennis.

...is de noodtoestand buiten al zichtbaar?

Het door DE klimaatverandering geplaagde West Terschelling vanochtend…is de noodtoestand buiten al zichtbaar? Dit is geen populisme, maar gewoon een beroep op gezond verstand

Wij van Urgenda vinden onszelf heel Urgent
Van Berkel werkte met Urgenda aan haar klimaat-showproces tegen de staat, waar Dagblad Trouw op haar voorpagina reclame voor maakte. De staat moet ons beschermen tegen ‘de klimaatverandering’. Dat is een interessante mening.

Urgenda is een met 2 miljoen Postcode Loterij euro’s en vele subsidies gestutte club van de in publiek betaalde tijd twitterende actievoerder Jan Rotmans. Die wij niet beslist met Adolf Hitler willen vergelijken. Hoewel wij ‘ontkenners’ worden genoemd, verwijzing naar holocaust-ontkenning. Wij zijn niet zo vulgair als Rotmans.

Dit is wat Groene Berkel zegt na 1 minuut over ‘De Klimaatverandering’, waarbij een hele denkwereld als doos van Pandora achter 1 woord open gaat :

Het gaat niet goed, het gaat heel snel niet goed, we moeten nu ingrijpen en WEL HEEL SNEL

Dit is iemand die ieder debat over grondaannames uit de weg wil gaan, met een beroep op de noodtoestand. Toch? En is ‘het gaat heel snel niet goed’ een MENING of een Meting?

RZ15.horden

Mensen met mening die directe actie willen: de horden
De wereld ging nooit ten onder aan mensen die kritisch durfden en konden zijn, wel aan het kuddevolk, de horden en barbaren die achter volksmenners aan liepen. Als voorbereiding heb ik de studenten gevraagd eerst De Opstand der Horden te lezen van Ortega y Gasset. Dat verklaart mijn huiver voor barbaren met een ‘mening’ die zonder debat bij de rest door de strot moet, en die ook ‘directe actie’ willen op basis van die mening: zonder de consequenties ook maar door te rekenen.

Een letterlijke weergave van wat Ortega y Gasset beschrijft. In 1933 toen het Fascisme de macht greep, de syndicalisten en communisten. Natuurlijk is het dit keer bij klimaat heel anders…..

Je kunt wat mij betreft dus liever vragen stellen:

  • wat is ‘Het’ waar ‘het niet goed’ mee gaat?
  • en wat is ‘Niet goed’?
  • en wat betekent ingrijpen?
  • en wat betekent ‘heel snel ingrijpen’?

john-christy-climate-change-chart-0a201a1637955761

Daar zijn ze weer: vier punten spraakverwarring bij milieu
We pakken de bij Climategaters al bekende 4 puntjes spraakverwarring in milieuvraagstukken er bij, 4 domeinen die door elkaar lopen. Mensen slepen de moraal er bij om wetenschap te bekritiseren, of zwammen iets over ‘de wetenschap’ om vervolgens hun windmolens te verkopen. En zo ontstaat spraakverwarring.

Die 4 puntjes zijn losjes gebaseerd op Mike Hulme’s Why We Disagree about Climate Change en Aaron Wildavsky’s ‘But is it True’. Dat is Aaron’s streeplijst of we met wetenschap danwel pseudo-wetenschap te maken hebben, en eigenlijk een vragenlijst en protocol zoals iedere wetenschapsjournalist hoort te werken. Aaron gebruik ik voor puntje 1, en daartoe beperk ik me hier.

  • Puntje 1 is het Wetenschappelijke debat. De meeste ‘deskundigen’ snappen al niet waar de kern van het klimaatdebat om draait. Ook de student die mij uitnodigde niet, en hij is er 1 van vele. De vraag is natuurlijk niet wel/geen klimaatverandering of wel/geen menselijke invloed maar:

– werkgroep 1 van het IPCC debatteert over de gevoeligheid van het klimaatsysteem voor CO2. Daar hoort bijpassende grafiek, waar het opwarmende (surplus) effect van CO2 AFneemt bij hogere concentraties. Screen-Shot-2015-04-05-at-08.55.27

Kiezen tussen klimaatkennis en Dennis
Omdat grote onzekerheden bestaan over het effect op het complexe klimaatsysteem geven ze een range van temperatuurstijgingen bij een CO2-verdubbeling van 1,5 tot meer dan 4 graden. Bij eerdere rapporten gaf men een ‘beste schatting’ van 3 graden bij CO2-verdubbeling: dat is wat het meest waarschijnlijke zou zijn.

Die beste schatting is bij het laatste Vijfde IPCC-rapport vervallen.

  • METINGEN geven aan dat de temperatuurstijging achter blijft bij wat modellen voorspelden. Dat is niet mijn mening, dat wil ik ook niet zo nodig vinden vanwege een moeilijke jeugd of emotionele aandoening, of wat voor gelul dan ook. Zo zit het gewoon en daarmee basta. Over het waarom lopen de standpunten uiteen.

Alles wijst dus voorlopig op een LAGERE gevoeligheid van het klimaat voor CO2 dan eerder aangenomen.

  • Conclusie: de werkelijkheid, fysische realiteit, METING is tegengesteld aan de MENING van onze klimaatgevoelige Dennis. Opwarming verloopt niet SNELLER dan gedacht maar LANGZAMER. Wij hebben dus kennis op basis van metingen, Urgenda heeft Dennis en zijn meningen. Dennis warmt sneller op dan de metingen aangeven. Dat kan als je een mening hebt die niet wordt gehinderd door enige kennis. In de natuur – het eggie- daar kan dat niet.
  • Als ik vind dat de zwaartekracht niet bestaat en ik spring van het dak af, val ik niet omhoog. Omdat dat mijn mening is. Sommige dingen zijn waar, en sommige dingen zijn NIET waar, onzin, lees ook Harry Frankfurt’s theoretische verhandeling over Bullshit.
Groeikas-effect door CO2: vergroening!

Groeikas-effect door CO2: vergroening! Dit is trouwens- voor de domme lezer- geen demofoto van CO2 maar intensieve landbouw

Het Groeikaseffect: De planeet vergroent en gewassen groeien beter (FACE-experimenten)
De andere component van het wetenschappelijke debat, dat geen debat is maar een biologisch gegeven: CO2-fertilisatie en haar vele voordelen voor gewasopbrengsten, bosgroei.

Opnieuw besparen we de lezer met meningen als ‘mogelijke effecten in 2050 als onze modellen kloppen en trends van nu zich dan voortzetten’.

Het Groeikas-effect

Het Groeikas-effect

We geven de voorkeur aan experimentele studies (Free Air Carbon Enrichment)-experimenten, zoals in review gepubliceerd in de New Fytologist en vele stapels andere peer reviewed papers. De VOORDELEN van meer CO2 in de atmosfeer ten opzichte van de geologisch gezien ZEER LAGE concentratie van 280 ppm in de 19de eeuw zijn EXPERIMENTEEL onbetwist. Tuinders in het Westland gebruiken daarom ook de CO2 van Shell uit Pernis.

Het groeikas-effect leidt tot vele procenten extra groei van tarwe

Het groeikas-effect leidt tot vele procenten extra groei van tarwe

Het Groeikaseffect gaat heel snel
Het gaat heel snel, die voordelen van CO2, overal blijken bomen al beter te groeien, worden planten dankzij extra CO2 droogtebestendiger. Want transpiratie van planten neemt af, doordat ze minder huidmondjes hoeven te maken om CO2 uit de lucht op te nemen.

Nergens benoemt klimaatgevoelige Dennis de evidente VOORDELEN van de CO2-verrijking van de atmosfeer. Ook vanuit plantaardig perspectief. De optimum-temperatuur voor fotosynthese van C3-planten ligt op 25 graden. Niet zozeer temperatuurstijging alswel NEERSLAG bepaalt verder de consequenties voor plantengroei. Lees daarover mijn bijdrage aan Marcel Crok zijn ‘De Staat van het Klimaat‘ (hoofdstuk 6) en de vracht publicaties die hierover bestaat. CO2 Science heeft er een hele database van. Ook als je de integriteit van die club wilt betwijfelen, doet dat niets af aan het FEIT dat CO2-fertilisatie heet. CO2 is een GROEIkasgas.

worddisgdpHittestress en droogtes zijn funest voor landbouw. Is er een toename geweest in (schade door) extreme weer-gebeurtenissen?

Opnieuw: nee Dat zegt het IPCC. En ook de expert op dat terrein Roger Pielke jr bevestigt dat klimaatgerelateerde schade niet toenam door natuurrampen, deze nam sinds 1990 globaal AF met 25 procent. Zie verder hoe klein weergerelateerde schade is op het totaal BNP van alle landen (0,2 procent)

 

graanproductieZijn landbouw-opbrengsten gedaald?

De graanoogst beleeft jaar na jaar volgens de FAO een record.

Nu kun je mij met allerlei autoriteits-redeneringen bestrijden van ‘deze hogere deskundige zegt, De Paus stelt, Mohammed vindt’: maar daar ben ik dan niet zo van onder de indruk.

Van de beweringen van klimaatgevoelige Dennis zijn nu op basis van puntje 1 niets dan rokende puinhopen over. Dennis, je zwamt!

…en dan moet ik nog met de andere 3 puntjes beginnen. De staat die ons beter moet beschermen is een puntje 4-domein. Of iets ‘goed’ of ‘slecht’ is, dat is een typisch puntje 3. En het ingrijpen (welk resultaat tegen welke kosten) is typisch een puntje 2.

Verplichte kost voor Urgenda-volgelingen

Verplichte kost voor Urgenda-volgelingen

Kun je Urgenda aanklagen voor klimaatsmaad?
Berkel is in Utrecht geen uitzondering maar regel. Lees ook dit:

“Moreel gezien moet klimaatsverandering begrepen worden in termen van diefstal en het toebrengen van schade.” Dit zei prof. Ingrid Robeyns tijdens haar oratie afgelopen vrijdag.

Puntje 3 is dat Ingrid.

  • Conclusie: Wanneer de pretpakket-zesjes van het VWO (iedere stampstudent kan zich een stukje wetboek inprenten) zich met filosofie en klimaat gaan bemoeien: berg je dan.

Ikzelf weet ook alleen een klein beetje van ecologie en hoe je wetenschap vertaalt naar het plebs. Maar de METINGEN daar kan iedereen kennis van nemen. Liever kennis dan Dennis.