Wees in het debat over milieu helder over wat je vertrekpunt is, zo stelt filosoof Alex Epstein in zijn ‘The Moral Case for Fossil Fuels‘, een morele verdediging van zoveel mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Nu en in generaties na ons, omdat dit de enige brandstoffen zijn die goedkoop, betrouwbaar en overvloedig zijn en blijven. En noem niet alleen de NAdelen en risico’s maar weeg deze af tegen de VOORdelen. Het hardst bewezen simpele feit in het CO2-debat is dat fossiele brandstoffen bij verbranding onze gewassen beter laten groeien.

  • Ja, zo’n met olie gesmeerd betoog is even slikken als u nieuwkomer bent op Climategate.nl. En wanneer uw wereldbeeld zich baseert op de hersenspoeling door overheid/massamedia/milieubeweging.

Milieuactivisten? Welvaartsparasieten!
Milieufanatici/politici maken namelijk continue gebruik van spraakverwarring om zichzelf aan de macht te helpen. Zoals ik ook uitdraag in mijn lezingen over ‘4 punten spraakverwarring mens en milieu’. Epstein doet dus wat een filosoof moet doen: het debat verhelderen, in plaats van voorgekookte en vaak onbenoemde axioma’s (de mens is slecht, de natuur is goed) er harder inrammen. En de oppositie met valse retoriek doodslaan.

  • Waarheid ligt ook niet in ‘het midden’: wie bepaalt immers wat dat midden is, en van wat? Waarheid ligt waar bewijs naartoe wijst.

john-christy-climate-change-chart-0a201a1637955761

Zo verwarren groene politici en andere welvaartsparasieten steeds opzettelijk het door niemand betwiste broeikaseffect met hun- onbewezen- apocalyptische toekomstbeelden. Alsof CO2 de ENIGE oorzaak is van klimaatVERANDERING. En alsof klimaatVERANDERING het zelfde is als een klimaatRAMP. Om zo te beweren dat ‘DE’ wetenschap aan de kant staat van hun politiek. Terwijl de wetenschap geen bewijs levert voor de klimapocalypse van Al Gore. Wat is bijvoorbeeld een gevaarlijk klimaat?

– De meeste Urker vissers op het gesneuvelde vissersmonument in Urk verdronken in stormen in de 19de eeuw. Was dat klimaat dan wel veilig? Waren er toen geen overstromingen?

Behalve dan de modellen die de invloed van CO2 zwaar overschatten (zie boven), zijn er GEEN bewijzen dat milde opwarming ook een RAMP is. Ook die ’97 procent van de wetenschappers zegt’-claim, afkomstig van John Cook van ‘Skeptical Science’ is op niets gebaseerd. Wat ons betreft onderstreept 100 procent van de wetenschappers de fysische eigenschappen van CO2, die al 150 jaar geleden door John Tyndall zijn beschreven.

Verzadigingseffect, bij meer CO2 steeds minder extra opwarming

Bron Myhre et al 1998: Verzadigingseffect, bij meer CO2 steeds minder extra opwarming

Waar is die waterdamp-trampoline?
Maar kent u ook het verzadigingseffect van CO2? (zie boven grafiek uit Myhre et al 1998, zij vonden een 25 procent KLEINER opwarmingseffect door CO2 dan IPCC eerder aannam)Het opwarmende effect van CO2 neemt AF met de stijgende concentratie. Het IPCC omschrijft dat in haar laatste klimaatrapport in hoofdstuk 1 (blz 147) wat bedekter:

An Exponential increase in CO2-concentrations induces a linear increase in radiative forcing (RF).

Uiteraard schrijven de opwarmers het zo op, dat het glas half leeg is. Myhre et al gebruikt missschien een iets te lang gerekte horizontale schaal om Epstein rekt de horizontale schaal van bovenstaande grafiek in zijn boek iets meer op, om de lijn meer af te platten.

En wist u dat het niet CO2 is dat voor die catastrofale opwarming zou moeten zorgen? Voor de klimapocalypse van 6 graden opwarming die journalist Mark Lynas uitdroeg, daarvoor hebben we een waterdamptrampoline nodig. Die is er vooralsnog niet, bij een dankzij de Chinezen aangevulde groei in CO2 nam de opwarming vooralsnog AF.

Het nieuwe Humanisme hult zich in olie

Het nieuwe Humanisme hult zich in olie

Het neo-Humanisme baadt in olie
Epstein is vanaf bladzijde 1 helder over zijn vertrekpunt. Hij is humanist, iemand die als bijna Neo-Victoriaan ‘de Vooruitgang’ toejuicht. En hij doet graag betaalde opdrachten voor olieboeren, omdat hij hun product geweldig vindt. Hij laat zich dus niet betalen om het geweldig te vinden, een cruciaal verschil. Epstein ademt CO2 (net als u trouwens)

Vanuit menselijk perspectief heeft de olie-industrie afgelopen anderhalve eeuw netto oneindig meer goeds gedaan dan de milieubeweging. Fossiele brandstof is het voedsel van onze machines, en van de landbouw. Alles om ons heen is olie. Van de I-phone die Tom Grijsen van Greenpeace gebruikt om campagne-tweets te sturen en de auto die duurzame Henri Bontenbal rijdt, het bureau waar Jan Rotmans aan zit om zijn machtstransitie gestalte te geven. Niets is gemaakt of bedacht zonder dat hier fossiele brandstof en dan vooral OLIE aan te pas kwam. Dat is de technische component. Ook Nederland’s hoofdbrandstof blijft nog steeds olie (50 procent)

In onze door massamedia gehersenspoelde maatschappij is het nodig deze vanzelfsprekendheden nog eens te onderstrepen. Maar waarom zien wij ook bij Climategate.nl ook liever een mooi vaatje olie de grond uitkomen dan  Bono met een negertje op de foto? Of zo’n klimaatgroupie van Greenpeace? Omdat het MORELE gelijk aan onze kant is.

  • Dat wil zeggen: wanneer je vertrekpunt is dat verbetering van het mensenleven de maat is van alle dingen.
De ijsbeer maakt nog steeds dodelijke slachtoffers, zie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America

Arctisch plaagdier de ijsbeer maakt nog steeds dodelijke slachtoffers, zie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America

Nature Red in Tooth And Claw
En wanneer je wilt aannemen dat De Natuur, die geidealiseerde Rousseau-variant van groene ideologen, in werkelijkheid rood in tanden en klauwen was. En nog is in Afrika, waar jaarlijks honderden mensen nog in krokodillenmagen verdwijnen, mensen bij bosjes omvallen door Malaria en andere biodiversiteit. Een hel waar wij dankzij overvloedige, goedkope en betrouwbare energie aan konden ontsnappen. Welke natuur groene medemensen willen beschermen, dat is hoogst selectief.

  • Dus daarom de stelling van het olie-humanisme: Fossiele energie tilde de mensheid uit een slavenbestaan, bracht oneindig comfort, vooruitgang en welvaart. Waar Bono van U2 voor de camera zich heel erg ‘betrokken’ toont met wat huilende NOVIB-negertjes, daar DOET de olie-industrie wat nodig is. Afrikanen de welvaart bieden zodat ze niet meer als ratten door Malaria hoeven sterven (Angola!) zoals arme boertjes en vissers vroeger ook in Nederland sneuvelden door de ‘moeraskoortsen’.
  • Of kuchend boven een hout(kap)vuurtje hun karige potje moeten koken. Waarvoor de vrouwen dan niet naar school kunnen omdat zij met bijl de hele dag op pad moeten. Want zij moeten in de snel slinkende hernieuwbare biomassa ( bos meer hout sprokkelen, steeds verder weg (Ethiopie heeft zo nog 1 procent bosoppervlak, waar dit een halve eeuw terug 40 procent was). Een zelfde gebeurde in Europa voordat we fossiele brandstoffen leerden gebruiken: we kapten alle bos kaal, die zogenaamd ‘hernieuwbare’ energie uit houtige biomassa. De Veluwe werd in de Middeleeuwen ontbost voor houtskool voor de ijzerindustrie.
Dankzij olie, steenkool en gas bleven onze bossen gespaard

Dankzij olie, steenkool en gas bleven onze bossen gespaard

Volgens Epstein heeft de olie-industrie daarom juist vooral het MORELE gelijk aan haar kant, en zij dienen vooral hun MORELE gelijk meer uit te dragen. Waar ze nu vooral verzanden in excuses. En hun product zelfs aanprijzen als noodzakelijk kwaad voordat de transitie plaatsvindt naar andere energie. Daarmee erkennen Shell cs dat de milieubeweging juist is en zij zondaars die boete moeten doen. Shell-dropouts als Rein Willems ontpopten als prominente ouderlingen van de Groene Kerk.

Epstein’s argumenten zijn- nogmaals- alleen geldig wanneer je het milieudebat vanuit humanistisch perspectief benadert. Dus wanneer je het voordeel voor DE MENS centraal stelt. En niet dat van teken, malariamuggen, mensenhaaien, mensenetende luipaarden, tijgers, leeuwen, ebolavirussen, regenwoud en ander tropisch onkruid dat we kennen als ‘de biodiversiteit’. Of eigenlijk ook wanneer je vanuit de natuur redeneert, zoals je in Vegetatieve Filosofie kon lezen: immers, de plantenwereld smacht naar een warmer klimaat met meer CO2. Het is een zeer menselijk perspectief om bang te zijn voor opwarming.

  • Maar:  als je vertrekpunt in het debat is dat ‘minder mens’ gelijk is aan ‘meer milieu’- het minimaliseren van menselijke invloed als goed op zich, billenknijpen/voorzorgprincipe… dan is alles dat mensen meer doen per definitie meer fout. Dan versterkte het godenvuur genaamd fossiele energie hooguit die toch al verderfelijke menselijke invloed. Met een almaar exponentieel groeiende factor. En dan is het voorstelbaar waarom een elite sinds de jaren ’70 haar pijlen zo fanatiek richt op onze energievoorziening, om deze omver te werpen.

RZ15jezus (2)
Ho ho….Zo komen we toch ook bij mijn voornaamste kritiekpunt op Epstein: hij is een positievo. En een optimist is een slecht geinformeerde pessimist, aldus Theo Maassen. Fossiele energie helpt onze GOEDE eigenschappen exponentieel versterken, zoals creativiteit en ingenieurschap. Maar ook onze slechte, de zeven hoofdzonden.

..fossiele energie versterkt OOK onze slechte eigenschappen

..fossiele energie versterkt OOK onze slechte eigenschappen

Dat zagen we bij de industriele oorlogvoering die in de Eerste Wereldoorlog begon, met dank aan fossiele brandstof. Volgens mij lag daar al de kiem van het cultuurpessimisme dat in het Westen de overhand kreeg.

De transporten naar Polen van bevolkingsgroepen waren nooit gepland zonder fossiele brandstof. Of in het klein: Langweerder proleten (Homo nonsapiens Frieslandensis), dommige boerse types met net iets te eenvoudige toegang tot de kettingzaag. Zodat ze hun gemakzucht nu op het groen kunnen afreageren, waar ze het anders uit gemakzucht hadden laten staan. Ook door fossiele brandstof. Waardeloze spelshows op televisie, Fahrenheit 451: ook door fossiele brandstoffen mogelijk…

Enig zondenbesef had in ‘The Moral Case’ wel op zijn plek geweest.

Maar goed, daarvoor is onze heer Jezus Christus vanochtend weer opgestaan. Dat lukt hem toch ieder jaar weer zo rond deze tijd. Zalig Pasen!