Sovon Vogelonderzoek: broedplekken grote stern

Sovon Vogelonderzoek: broedplekken grote stern, spectaculair hersteld sinds dieptepunt jaren ’60

Opnieuw moet de gemeenschap de rekening betalen wanneer schatrijk Natuurmonumenten (190 miljoen euro belegd vermogen) 1 van de weinige stukjes Wad toetakelt/herstelt (kies uw invalshoek) die wel van haar is : Griend. En wederom met valse argumenten, voor vogels die afgelopen halve eeuw spectaculair in aantal toenamen. Natuurmonumenten misbruikt het Waddensleutels-onderzoek verder om de geldkist van het Waddenfonds te openen.

Opportunistisch subsidie-gelul van Natuurmonumenten
De ingreep bestaat uit het ongedaan maken van de vorige door Rijkswaterstaat betaalde ingreep in de jaren ’80: de aanleg van een dijk van 2,5 kilometer om afslag te voorkomen. In 1995 is nog een vegetatie-onderzoek op Griend gedaan, en als je het mij vraagt was dat ook het laatste serieuze vegetatie-onderzoek. Dus al 20 jaar terug.

Twee woorden geven u 1 goede reden om vandaag op te zeggen. Doe ook mee met de Ontledingsactie

Twee woorden geven u 1 goede reden om vandaag op te zeggen. Doe ook mee met de Ontledingsactie

De zeespiegelstijging dan?
In de jaren ’80 moest het eiland meer op zijn plek gefixeerd worden. De laatste mode is nu: steek alle duinen en dijken door, laat de zee weer toe. Terwijl natuurclubs tegelijk roepen dat ‘De Zeespiegelstijging’ alle Wadplaten bedreigt, blijkt op Griend dus het tegendeel te gebeuren: het eiland dikt aan en raakt minder overspoeld, ondanks Al Gore.

De ingreep op Griend, bewerkt wat de natuur zelf op dit moment al met Rottum en de Engelsmanplaat doet: overspoelen en wegspoelen. Het is Natuurmonumenten een doorn in het oog, als de natuur het zelf afkan zonder subsidie.

Natuurmonumenten gaat bestaande natuur Griend toetakelen voor bureaunatuur-doelen

Natuurmonumenten takelt Griend toe naar laatste mode omdat ze greep in Waddenfonds deden

Nu 15 maal zoveel grote stern-broedparen als 50 jaar geleden
En opnieuw zijn de argumenten kwestieus: nu zou de grote stern een aanvraag voor 3 miljoen euro doen  (onderdeel van 25 miljoen euro Waddenfondsgelden, die natuurclubs in 2012 aanvroegen om hun werkgelegenheid te herstellen).

Terwijl het aantal broedparen grote sterns in Nederland al sinds de eeuwwisseling volgens Sovon Vogelonderzoek schommelt rond de 15.000. Sovon jubelde in 2008 nog over een recordjaar. Dat is een groot herstel ten opzichte van de jaren ’60 toen er nog maar 900 paar over waren.

Of aantallen sterns lokaal maakbaar zijn met een miljoenen-ingreep op Griend is twijfelachtig. Omdat het broedvogels zijn van stormachtig en dynamisch gebied, verkassen ze regelmatig met duizenden broedparen naar andere plekken. Om Sovon te citeren:

De kolonie Vogelpolle op Ameland werd in 2006 ineens zeer populair bij de Grote Sterns van Griend. Zaten op de Vogelpolle in 2005 nog slechts 150 paartjes op eieren, in 2007 waren dit er al 5000! Daarna verkaste een deel mogelijk weer naar Griend, waar de kolonie in 2007-08 groeide (van 6608 naar 8270 paren) terwijl die op Ameland daalde (4000 paren in 2008).

De totale negatie van wetenschap door Natuurmonumenten kennende, ziet men 1 jaar met wat tegenvallende broedresultaten (bv 2012) dan als aanleiding om weer een subsidie-aanvraag te doen voor ‘herstel van de grote stern die het steeds moeilijker heeft’. Natuurmonumenten gebruikt natuurgegevens nooit.  Of op opportunistische en leugenachtige wijze, wanneer ze er geld mee kunnen verdienen.

De kokmeeuw heeft net als vele andere grondbroeders last van vossen

SOVON Vogelonderzoek kokmeeuwkaart: De kokmeeuw heeft net als vele andere grondbroeders last van vossen

Milieubeleid en vos decimeerden kokmeeuwpopulatie
Daarnaast zou de kokmeeuw een aanvraag bij het Waddenfonds hebben gedaan, om het eiland te verbouwen naar de wens van zijn profeet Wilfred Alblas. Op het vos-loze Griend is de grootste kokmeeuw-kolonie van Nederland gevestigd. De kokmeeuw is een plaagdier van vuilstorten en patatkramen, waarvan de populatie in de jaren ’80 kunstmatig tot 225.000 paar uitgroeide, nu zijn er nog steeds dik 110.000 broedparen en bijna een half miljoen wintergasten.

De populatie explodeerde afgelopen eeuw dankzij open vuilstorten. Doordat vuilstorten afgedekt werden, raakten kokmeeuwen die voedselbron kwijt. Daarnaast decimeerden hun broedplekken in de duinen op het vaste land dankzij de sterk opgekomen vos. Aan die vossenvlucht dankt Leiden mogelijk een deel van haar dak-zilvermeeuwen: de natuur past zich aan bij veranderig. Verder kan ik mij in Friesland buitendijks een kolonie kokmeeuwen in mijn jeugd herinneren, die dankzij het beheer door het Fryske Gea grotendeels verdween. Ook door ‘natuurherstel’met van die grote grazerij. Subsidie.

Nog steeds zijn er anno 2015 aanmerkelijk meer kokmeeuwen dan in 1900: het jaar waarin het volgens PBL en Natuurmonumenten zoveel beter zou zijn gesteld met ‘de biodiversiteit’. Zoals er nu ook veel meer stormmeeuwen zijn dan in 1900, die nu bij Ecomare een plaag vormen. Of zijn dat dan weer niet de goede meeuwen?

1440_001g_clo_02_nl-1

Let wel: dit zijn clubs die roepen dat De Zeespiegelstijging door De Klimaatverandering Wadplaten zou overspoelen. Die daarom extra ruggen voor Ameland aanleggen, waarvoor dijken moeten worden opgehoogd, en nieuwe kwelderplannen om die ‘zeespiegelstijging’maar op te vangen. En die clubs willen nu dus de dijk weghalen die Griend behoedt voor overstroming. Kan die door hen zo gevreesde ‘zeespiegelstijging door De Klimaatverandering’ zelf dat dijkje niet aan?

Er is dus maar 1 noodzaak voor dat ‘natuurherstel’, en dat heet ‘Geef Wilfred Alblas van Natuurmonumenten zijn centjes’.

De Engelsmanplaat spoelt WEL weer uit zichzelf weg, ook Rottumeroog loopt uit zijn natuurdoeltype weg

De Engelsmanplaat spoelt WEL weer uit zichzelf weg, ook Rottumeroog loopt uit zijn natuurdoeltype weg

Zoals wij vrijdag al schreven, grijpt Natuurmonumenten het Waddensleutels-onderzoek aan als ‘het eigen gelijk dat bewijst dat wij nog meer recht op Waddenfondsgeld en subsidies hebben.

Het dak van het Waddenecosysteem zakt door haar eigen gewicht
Iedereen met enige vakkennis prikt door de doorzichtige lulkoek van Tjisse van der Heide die voor ‘De Knappe Wetenschappers die onze lobby steunen’moeten doorgaan. De bewering als ‘het dak is van het Wadden- ecosysteem af’. Dat zegt hij volgens een noordelijk medium hier echt. Er dienen ook haaien rond te zwemmen in het Wad en dolfijnen, aldus de fosfaatontkenner die miljoenen euro’s onderzoeksgeld mocht verdampen.

Megafactor: stormachtig toegenomen zeehondpredatie van vis

Dakpannen van Wadden-ecosysteem van honderden kilo’s

Dolfijnenplaag in Noordzeekustzone
Die kathaaitjes en hondshaaien? Het nieuwe dak van het Wadden-ecosysteem sinds 1990 heet de tot 10.000 exemplaren gegroeide populatie zeehonden, die 5 kilo vis per dag vreten. En een totaal nieuwe en alsmaar groeiende populatie grijze zeehonden. Het dak is eerder te zwaar geworden….

En wanneer Van der Heide eens op het Wad zou varen, de bruinvissen vliegen je om de oren. Dat zijn ook dolfijnachtigen, die vorig jaar nog in recordaantal werden geteld in de Noordzeekustzone, dit jaar weer iets minder. Maar het zijn weer eens niet de goede dolfijnen. Geen tv-genieke flippers waarmee je slecht geinformeerd publiek voor je karretje kan spannen.

De bruinvis, een dolfijn ontwikkelt zich haast tot plaagdier

De bruinvis, een dolfijn ontwikkelt zich haast tot plaagdier

Waddensleutels zijn bedoeld om slot op Waddenfonds-schatkist te openen
Het enige ‘herstel’dat hier gediend wordt is die van de eigen werkverschaffing en geldzucht. Men wil zichzelf zo belangrijk maken, door een ‘grote ecologische noodzaak’ te scheppen.De Natuur vraagt er om, een objectieve entiteit en niet de belangenmachine van natuurclubs die hun maakbaarheidsidealen projecteren op het Wad. Ze noemen het Wad ‘de laatste wildernis’, maar kunnen zelf maar nooit met hun TENGELS van die wildernis afblijven.

De gebieden die men dicht wilde onderzoeken voor niet-ecologen en Natuurmonumenten

De gebieden die men dicht wilde onderzoeken voor niet-ecologen en Natuurmonumenten

In 2010 ontdekten de Waddensleutels-onderzoekers ook al: in luwte eilanden meeste bodemleven
Mijn stelling van vrijdag dat Waddensleutels niets nieuws bracht sinds 2011 wordt bevestigt door eigen persberichten van Natuurmonumenten in 2010. Ook toen vond Theunis P in de luwte van Griend meer bodemleven dan elders, toen was Griend nog Hotspot van Biodiversiteit’.

5 jaar later heeft men dan een succesvolle greep gedaan uit het Waddenfonds. En dus is de natuur bedreigd, zij schreeuwt om herstel met zwaar materieel.

..

..

Media (Leeuwarder Courant) die primair wat persberichten overschrijven van natuur- en milieuclubs, en elkaar overschrijven, vervelen de lezer met de werkelijkheid die Natuurmonumenten wil verkopen voor haar miljoenenbedrijf, samen met die ‘Knappe Belangeloze Wetenschappers’.

Omdat ze zelf te lui en dom zijn, en zich graag achter autoriteit verschuilen, in de hoop dat dan iets van gezag op henzelf afstraalt. Wij stellen liever vragen bij de werkelijkheid die miljoenenclubs ons willen serveren voor eigen gewin. Waarom verdient de handelswijze van groene clubs louter een roze bril?

Natuurmonumenten is een leugenachtige loterij-reclamezuil geworden, een schandvlek op de erfenis van de eerwaarde Jac P. Je kunt Natuurmonumenten HIER opzeggen. Doe ook mee met onze ontledingsactie, en sluit je aan bij de snel groeiende groep blije ex-leden..

Nog niet overtuigd? Lees dan ook mijn reeds 11-delige ‘Geldmachine Natuurmonumenten‘-reeks.