...wat kan natuurfotografie toch prachtig zijn!

…wat kan natuurfotografie toch prachtig zijn!

Sluit je aan bij de snel groeiende groep blije  ex-leden van Natuurmonumenten en zeg HIER op! Net zegde dr. Paul Hagel, oud onderzoeksdirecteur van het RIVO al op nadat hij sinds 1977 lid was. En nu hebben we weer een nieuwe opzegger van het vulgair geworden Natuurmonumenten, de club die definitief met het biologisch analfabete reclamejong Marc van den Tweel voor (subsidie)geld koos, en natuur gebruikt om zichzelf in stand te houden. Jan van Marion vertelt waarom hij opzegde, omdat Natuurmonumenten voor subsidiegelden bestaande natuur verwoest, omdat er SNL-subsidies en LIFE-subsidies zijn om de club bezig te houden:

Al direct nadat NM het eerste duingebied bij de Pan (Rockanje) verziekt had, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Kennelijk heeft NM gewacht hoe de reacties waren. Waarschijnlijk is er niet genoeg tegengas geweest want sindsdien zijn er steeds grotere stukken jaarlijks kaal gemaakt en wordt er (voor mensen soms gevaarlijk) vee in losgelaten. Veel van de vogels die in ons ooit zo mooie (volgens sommige toen nog mooiste van west Europa) duingebied zijn nu verdwenen. Er voor terug een merengebied waar je op sommige momenten niet eens kunt lopen omdat er teveel water staat en waar, doordat de begroeiing totaal is verdwenen, nu het hele jaar door een ijzige wind staat. Helaas zijn ook de collega natuurverziekers Zuid Hollands Landschap (die ik Zuid Hollands Zaagschap noem) met hetzelfde virus besmet. Alleen laten die vrijwilligers het zaagwerk doen door die (goedwillende) mensen open haardhout aan te bieden ter compensatie. Het resultaat is niet minder erg, ook hier worden steeds grotere gebieden kaal gezaagd. Wanneer komt er een einde aan deze gesubsidieerde idioterie !?

10417717_1658564174367079_7864031905623739234_n

Zijn relaas over de duinen van Rockanje wordt bevestigd door een weidelijke jaagster Jacqueline van Hoey Smith in Het Reewild:

“Om een paar soorten terug te brengen, mag het leefgebied van Reeën naar de gallemiezen worden geholpen. Het is puur subsidiebeheer; beheer gericht op het binnenhalen van subsidiegelden.”

Ik wil de directie van Natuurmonumenten vragen de Opstand der Horden van Ortega y Gasset te lezen. Dan snappen jullie waarom jullie werden wie jullie nu zijn; zo barbaars, vulgair. Morgen bespreek ik dit al 80 jaar actuele boek: hier op Climategate.nl, nu de horden aan de macht zijn.