Blinde sympathie voor blind activisme van hoogleraar Han Olff

Blinde sympathie voor blind activisme van hoogleraar Han Olff

Opnieuw gaan hoogleraren als Han Olff weer buiten hun boekje in media (1 Vandaag), door allerlei onwetenschappelijke beweringen te uiten vanuit hun dubbele agenda samen met de Postcode Loterijclubs verenigd in Coalitie Wadden Natuurlijk. Eerst moest de kokkelvisserij weg (2004), toen de mosselvisserij (2008) en nu is de garnalenvisserij aan de beurt. Han Olff lijkt op het Waddendossier het activistenstokje te hebben overgenomen van Theunis Piersma, die nu met een door het Wereld Natuur Fonds betaalde leerstoel de weidevogelsubsidies redt.

De activist-ecoloog Piersma was met zijn vrouw (Wilde Kokkels, nu Coalitie Wadden Natuurlijk) de drijvende kracht achter het wegonderzoeken van de kokkelvisserij. Die zou de scholekster doen verhongeren en de eidereend.  Vogelbescherming Nederland bracht spotjes, waarin een dode scholekster optrad “voor uw Paella” (de kokkels gingen naar Spanje)Die kokkelvisserij werd na hun spandoekwetenschap met 130 miljoen euro Waddenfonds-geld weggekocht.

...na de kokkel- en mosselvisserij is nu de garnalenvisserij aan de beurt

…na de kokkel- en mosselvisserij is nu de garnalenvisserij aan de beurt

Eidereend populair jachtwild Denemarken
En 10 jaar later roepen ze nog steeds dat de scholekster achteruitgaat, en voor de eider gelden Natura 2000-doelen. Alleen is de verminderde stand van de eider ten opzichte van de gloriejaren ’70-’80 volgens het proefschrift van Christensen (een Deen) in 2005 mogelijk meer toe te schrijven aan de verminderde fosfaattoevoer (waarvan hun voedsel de mossel profiteerde, die groeit beter bij meer fosfaat en eutrofiering). Christensen baseerde zich voor zijn onderzoek op de grootte van de jachtbuit van Deense jagers. Die schoten honderdduizenden eenden, maar klaagden later dat ze steeds minder eidereenden konden schieten.

Waddengas houdt RUG-ecologie in bedrijf

Waddengas houdt RUG-ecologie in bedrijf ten koste van mechanische kokkelvisserij

Han Olff is een zwetser en politicus, geen wetenschapper
De beweringen van de Groninger activist-ecologie zijn daarmee gefalsificeerd: kosten 130 miljoen euro Waddenfonds-geld. Maar in die zelfde deal waarbij ze met Wouter van Dieren (betaald door de NAM) de kokkelvissers wegkegelden, kregen ze de Waddenacademie en 30 miljoen euro onderzoeksgeld.Volstrekt belangeloze zoekers naar de waarheid hoor, die wetenschappers van de RUG, Imares en NIOZ. Wanneer ik Han Olff zie praten, dampt het Waddengas uit zijn mond.

Overbevissing? Garnalenvisserij vist vrijwel nooit meer op dan natuurlijke productie

Overbevissing? Garnalenvisserij vist vrijwel nooit meer op dan natuurlijke productie

Wat hij zwetst over garnalenvisserij slaat al helemaal alles: garnalen worden niet overbevist, zie de grafiek en hier mijn blog met alle data in dat verband. En zie dat er vrijwel nooit meer wordt opgevist dan er aan natuurlijke aanwas is.

Vissen met de VWN (3)Geen activist ecologen aan boord aub
Op de door mij georganiseerde vistrip komende 22 mei van de Vereniging Wetenschapsjournalisten met de TX 10 vanaf Oudeschild, heb ik dan ook geen mensen van de Rijks Universiteit Groningen uitgenodigd, Imares of NIOZ. Ze zijn te vooringenomen en politiek activistisch, niet onafhankelijk en wetenschappelijk genoeg. Ze zijn te zeer verweven met de milieubeweging en beleidsbureaucratie van het ministerie.

En bovendien onsympathiek en stuitend arrogant (zoals de meeste politiek gemotiveerde gelijkhebbers). Er gaan twee nuchtere en sympathieke Vlamingen mee, een visserijbioloog en ecoloog. Die staan los van het gelobby van Postcodeloterij-clubs om voor hun achterban goede sier te maken met zeereservaten.

Voor milieu-activisme hebben we geen hoogleraren nodig die vanaf hun publiek betaalde luie leerstoel wat de milieuridder uit lopen hangen, schoenmaker hou je bij je leest. De belangen van natuurclubs laat ik vertolken door bioloog Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. De Waddenvereniging zal zich baseren op wat Han Ollf cs en het Waddensleutels-volk delibereert nadat ze 3,1 miljoen euro uit het Waddenfonds haalden voor hun ‘waddensleutels’-onderzoek.  Want zelf doet de Waddenvereniging geen onderzoek, van de 2 miljoen euro inkomsten in 2012 ging 70.000 euro naar wetenschap.

Maar zij hebben ook recht op hun mening, die relevant is in dit debat.

Maar die mening moet overeenstemmen met METINGEN. Ookal heb je als hoogleraar nog zo’n interessante mening, als die niet overeenkomt met de bewijslast, kun je naar huis. Al krijgt de Waddenvereniging nog zoveel loterij-miljoenen: als ze geen KWANTITATIEF bewijs leveren kunnen ze naar huis. Je kunt wel allerlei zaken bij elkaar rapen, van mosselbanken die ‘hersteld’ moeten worden, zeegrasjes tot scholeksters: maar hoeVEEL belang hebben die in het totaalplaatje van Wad en Noordzeekustzone.

Wat is je bewijs!
Laten we Richard Feynman hier nog eens citeren:

In general we look for a new law by the following process. First we guess it. Then we compute the consequences of the guess to see what would be implied if this law that we guessed is right. Then we compare the result of the computation to nature, with experiment or experience, compare it directly with observation, to see if it works. If it disagrees with experiment it is wrong. In that simple statement is the key to science. It does not make any difference how beautiful your guess is. It does not make any difference how smart you are, (or if you want to dislike Rypke Zeilmaker) who made the guess, or what his name is—if it disagrees with experiment it is wrong. That is all there is to it.

UnknownClimastitute: ik krijg pas geld als ik roep hoe belangrijk mijn onderzoek voor klimaat is
Veel academici grijpen niet in wanneer een collega in alarmistische zin volledig over de schreef gaat in media. Sterker nog, de alarmisten krijgen de leukste baantjes, en het meeste onderzoeksgeld. Er is zelfs een perverse prikkel om maar alarmistisch te doen: academici zijn voor onderzoeksgeld afhankelijk van de beleidsbureaucratie, mensen die geen reet geven om wetenschap, behalve wat in de heersende mode van pas komt. Je moet dus in media komen, en de wijze waarop je in media komt is via dramatisering en overdrijving. Vandaar dat sommige ecologen zich ‘klimaatprostituee’ noemen, Climastitute: je moet iets dramatisch roepen over klimaatverandering, anders krijg je geen geld.

Alarmisme is goed voor je carrière, kritisch zijn niet
Voorbeelden van mensen met autoriteit, die buiten hun specialisme vanalles roepen dat politiek correct is maar feitelijk onjuist, en daar niet door collegae op worden aangesproken:

 • Jan Rotmans, nuff said, activist die zijn hoogleraarschap misbruikt om zijn activisme autoriteit te geven
 • De grootste klimaatoverdrijver van Nederland, Pier Vellinga – die wij herhaaldelijk op onwetenschappelijke maar intentionele fouten betrapten in media– kon over tientallen miljoenen onderzoekseuro’s beschikken, waaronder uit de BSIK-pot van aardgasgelden. Hij is nu baas van de Waddenacademie.
 • Mr Zure Regen Leen Hordijk was de grootste verkondiger van de hoax die ‘bossterfte door zure regen’ heette, en werd de baas van IIASA in Salzburg.
 • Louise Vet van de KNAW loopt te koop met de Ecologische Voetafdruk om haar middelbare school-milieumeisje opvattingen aan het publiek te verkopen (ze is vanzelfsprekend ook anti-visserij). Terwijl serieuze ecologisch economen die voetafdruk al lang ten grave droegen. En Vet veel van aquatische ecologie zal weten maar geen donder van ecologische economie. Screen Shot 2015-05-17 at 22.46.08
 • Theunis Piersma van de KNAW blijft maar de experimenteel onweerlegbare werking van fosfatering op schelpdiergroei ontkennen (Maricult, Vadstein en Olsen 2002, stuurde Olsen me zelf toe, je mag het lenen Maarten?), noemt het peer-reviewed gepubliceerde werk van Dolf Boddeke en Paul Hagel ‘die verhalen’. Maar kent hun werk niet eens en wil daar ook geen kennis van nemen, het past niet in zijn straatje en hij kan zich dat uit arrogantie permitteren. Wanneer je hem daar dan op wijst, terwijl je jaren op goede voet met Piersma stond: dan is hij plots een arrogante lul en niet meer aanspreekbaar. Theunis, wat ben jij me tegengevallen. Toen ik voor NRC schreef was ik bruikbaar voor’m. Tsja…
 • Over Han Lindeboom hebben we al veel geschreven, ik heb hem nog nooit op een waarheid kunnen betrappen, hoe sympathiek hij ook over mag komen: het is een onwetenschappelijke populist, en zo staat hij ook bij meer integere collegae bekend, de Nederlandse Daniel Pauly. Goed overkomend in media met lekker bekkende zinnen over het ‘shifting baseline syndrome’ en ‘ Fishing down the Foodweb’. Maar door serieuze visserijbiologen niet serieus genomen.

Wanneer je een onzinstudie publiceert die binnen de politieke sympathie ligt: hoera, als het maar lekker klinkt in media. Zoals de Rijks Universiteit Groningen laatst, die beweerde dat ijsberen dankzij smeltend zeeijs op ganzen-eieren overstappen. Terwijl ze dat in de jaren ’80 ook al deden en de beste verklaring luidt: ze zijn gewoon gek op eieren, ook zonder Al Gore. Punt.

Hier weet Maarten Loonen ALLES van, die ganzen!

Hier weet Maarten Loonen ALLES van, die ganzen! (en alleen deze)

Ganzenexpert gaat visserij-expert uithangen
Bij een slip of the tongue van iemand waarmee ze politiek niet sympathiseren springen ze vol in de ankers. Zo ontspon zich op facebook een non-discussie met Gronings ganzenbioloog Maarten Loonen, die werkelijk alles weet van het broedgedrag van de (nu ook in Nederland broedende) brandgans op Spitsbergen, waar hij jaarlijks met vrienden ook naar op vaar-vakantieexcursie gaat. Vanuit de RUG en ook het NIOZ heeft zich een waar Spitsbergen-toerisme ontvouwen.

 • Maar Loonen weet werkelijk niets nul nada van visserij en de impact van visserij op het dynamische ecosysteem van de Noordzee. Toch roept hij meteen in koor met Olff mee: weg met alle visserij.
De gebieden die men dicht wilde onderzoeken voor niet-ecologen en Natuurmonumenten

De Piersma-reviewed literatuur: Na 3,1 miljoen euro weten we wat we in 2004 ook al wisten, academisch herformuleren van visserswijsheden

Nou, je moet maar eens college van Han Lindeboom volgen, dat vond ik zo leuk klinken
Olff roept dat zijn ‘biobouwers’ (mosselbanken enz) de basis zijn van het Waddenecosysteem- voor dat uitgangspunt krijgt zijn groep geheel toevallig 3,1 miljoen euro onderzoeksgeld uit het Waddenfonds, met Waddensleutels. Terwijl de primaire productie de basis vormt, en die mosselen ook in hoogtijdagen maar 5 -10 procent van het Wadoppervlak uitmaakten. Dus dat ze EEN rol spelen mag zo zijn, maar HOE GROOT is die rol in het geheel: daar ligt steeds de hamvraag op het Wad, ook ten opzichte van visserij.

Met hun onderzoeksgeld, deden ze de schokkende ontdekking, dat in de luwte van eilanden meer soortendiversiteit is te vinden. Ja nogal wiedes, dat was al lang bekend: in de hoogdynamische stormachtige delen wordt de zaak steeds opgeschud. Dat is ook de reden waarom visserij daar relatief weinig ecologische impact heeft.

Ik zeg daar wat van, en het gaat precies zoals altijd: men weigert te argumenteren maar beroept zich op academische arrogantie. Plots ben je die gek van ‘anti-klimaatverandering’, en vallen zijn RUG-vrinden hem in persoonlijk gerichte arrogantie bij. Ik krijg nog toegebeten:

‘Je moet maar weer terug naar de collegebanken’,

...die nemen we de 22ste mei dus niet mee, wel echte wetenschappers

…die nemen we de 22ste mei dus niet mee, wel echte wetenschappers

Leren van Lindeboom…
Prima, IK wil altijd wel wat bijleren. Loonen verwijst dan naar….De Universiteit van Nederland lezing van …Han Lindeboom,. Lindeboom zwetste in eerdere colleges over een Great Barrier Reef (subtropisch koraalrif) in de Noordzee als je alle vissers maar wegjaagt. En wekte de suggestie wekt dat binnen windfarms DANKZIJ afwezigheid van visserij de biodiversiteit 100 maal hoger zou liggen.

Screen Shot 2015-05-17 at 23.13.08Terwijl die biodiversiteit daar enkel hoger ligt, dankzij de rifvormende functie van die monopiles van die windmolens, zie deze studie waarop Han Lindeboom zich moet baseren. Daar hechten zich diverse organismen op, die nooit zouden hechten op de woelige zandbodem. Maar dat geldt ook voor kustfundamenten, wrakken enz en heeft geen reet met visserij uit te staan. Het onderzoek duurde maar 1 jaar. Terwijl 5 jaar onderzoek bij dat zelfde windpark Egmond in zee GEEN significant verschil in bodemfauna vond, het onderzoek van Magda Bergman. 

En Han Lindeboom moet ook best beter weten: het Impact 1 en 2 onderzoek van Lindeboom vond tot zijn grote spijt geen significante effecten van visserij op ecosysteemniveau in de dynamische delen. Wat wel kan zijn, is dat er als bijvangst roggen en haaien zijn verdwenen, de vleet is ook zo’n vis: die is er niet meer bij de vleet. Er zijn ongetwijfeld delen van de Noordzee waar een reservaat op experimentele grond resultaten zou geven. Maar blijf wel zuiver argumenteren aub.

In 1990 stelden andere wetenschappers al vast- vermeld in het Impact 2-rapport dat de meeste trends in de Noordzee in schelpdierfauna zijn te verklaren door toegenomen eutrofiering. Al met al zijn er dus heel veel NIOZ- en RUG-ecologen die heel vurig wensen dat de visserij oprot. En die daar in de Piersma-reviewed literatuur allerlei beweringen over aanvoeren, met hun academische positie als overtuigingsmiddel.

Maar geen bewijs.

Uitgestrekte schelpenbanken in luwte van Ameland, uw blogger op de biobouwers

Uitgestrekte schelpenbanken in luwte van Ameland, uw blogger op de biobouwers

Mijn autoriteit aanvallen is niet nodig, die heb ik niet, maar het draait ook om bewijs
Heel veel activistische academici bij elkaar met een vurige wens verandert niets aan wat Feynman al stelde over wetenschap. Bewijs, kwantitatief liefst, want iedereen kan zijn eigen stokpaardje wel opblazen, maar HOE GROOT is de invloed op het totaal.

 • Maarten: waarom geef je gewoon niet toe dat je van dit dossier gewoon niets weet, en gewoon sympathiseert met je vrienden, en je een politiek vooringenomen visie hanteert op visserij? Omdat je jezelf dat kunt permitteren. Mensen kennen je meer autoriteit toe, en dus zeg je lekker puh.
Door de decemberstorm verdwaalde grijze zeehond

Door de decemberstorm verdwaalde grijze zeehond: meer invloed dan garnalenvisserij?

Maar ja, waarom argumenteren, als je ook arrogant kunt zijn. Daar heeft men in Groningen wel vaker last van. Han Lindeboom is dat niet, die blijft sympathiek, komt hier ook reageren, en dat siert hem. Mijn kritiek op Han is dan ook niet persoonlijk, ik mag ‘m verder wel, maar vind hem geen goede wetenschapper.

Van kritische mensen is de wereld nooit minder geworden, van onkritische meelopers wel. Overigens zal ik mij 22 mei volledig afzijdig houden. We gaan ook zeehonden kijken, die een zeer grote predatiedruk gingen uitoefenen sinds 1990. Wel 5-10.000 zeehonden op Wad en Noordzeekustzone vreten per dag 3-5 kilo vis: en de Groninger activist-ecologen verzwijgen die invloed in al hun rapportjes.

Als nieuwsgierige wetenschapper zou ik dan juist WEL willen weten wat hun top-down-invloed is, samen met de stormachtig toegenomen bruinvis: qua volume aan visbiomassa, onttrekken zeehonden liefst 7 maal meer (jonge)vis dan de garnalenvisserij in haar bijvangst. (bierviltje-indicatie). Naar Feynman’s motto zou ik dan graag de hypothese willen testen:

 • Keert de stormachtig toegenomen predatiedruk van zeehond en bruinvis sinds 1990 de terugkeer van wijting en kabeljauw, en remt deze de kraamkamerfunctie van vis?
 • Je kunt dan de zeehondpopulatie halveren via jacht, en niet iedere verkouden zeehond in Lenie’s kuuroord opvangen: wat gebeurt er dan met de vispopulaties?
 • Maar dat mag niet, krijgt geen draagvlak, en dus daarom blijft men maar wat tegen vissertjes schoppen. Maar dat is politiek, geen wetenschap
 • En waarom is invloed van visserij enkel negatief? De predatie van vissers op garnalen kan ook gunstig zijn voor de 0-groep platvis, en schelpdierbroed. Garnalen zijn volgens het EVA2-onderzoek van Bruno Ens immers grote mossel-en kokkelbroedconsumenten, en ze eten ook jonge platvis. Wie weet treedt de garnalenvisserij nu wel op als vervangende kabeljauw/wijting (grootconsumenten van garnaal), waar deze vis dankzij lagere voedseltoevoer (Boddeke en Hagel) en predatiedruk van zeehonden (mijn rypothese) niet terugkeert
De RUG, een reisbureau voor arctisch academisch toerisme

De RUG, een reisbureau voor arctisch academisch toerisme