Screen Shot 2015-05-03 at 07.16.36Het Energieakkoord van Ed Nijpels, bouwsector, nutsbedrijven en fondsenwervende entiteiten (Greenpeace/ Natuur en Milieu) dunt de bosvoorraad uit, verhoogt de CO2-uitstoot en bovendien botsen klimaatdoelen met doelen voor biodiversiteit. Dat is in het kort de boodschap van het artikel ‘Biomassa, ongeschikte bron van energie en bron van twisten‘ in het vakblad voor de houtsector Houtwereld van afgelopen maand, dat bosbouwconsultant Leffert Oldenkamp schreef. Het artikel werd gepubliceerd naar aanleiding van het KNAW-symposium op 13 april over biomassa.

Screen Shot 2015-05-03 at 07.16.50Kloof tussen milieubeweging/politiek en wetenschap
Opvallend is vooral de kloof tussen de politiek en milieubeweging aan de ene kant, en wetenschap aan de andere kant.  Zoals de KNAW eind 2014 met haar Biomassa(nee)-rapport nogmaals bevestigde. Al in 2007 was bekend dat biomassa netto MEER CO2 oplevert, en dat houtschaarste optreedt wanneer biomassa wordt aangedragen als vervanging van fossiele energie:

De KNAW organiseerde in 2007 een symposium over biomassa. Prem S. Bindraban ver- woordde als volgt de teneur van de discussies: “Agro-energie is gebaseerd op wetenschappe- lijk onhoudbare schattingen en productiepotenties, en bevordert inefficiënt gebruik van natuur- lijke hulpbronnen ten koste van mens, natuur en milieu”;

* Nobelprijs-winnaar Paul Crutzen publiceerde in 2007 dat de productieketen en het gebruik van biobrandstof een netto verhoging van broei- kasgas veroorzaken ten opzichte van de gebrui- kelijke brandstof;

Plaatsen waar biomassa-subsidies worden gestookt

Plaatsen waar biomassa-subsidies worden gestookt uit naam van ‘het Klimaat’

 

* In 2007 concludeerde Jacke, de Duitse des- kundige op het gebied van de opbrengstleer voor bossen, dat het gebruik van meer hout voor energie tekorten aan hout zal veroorzaken. Hij verzuchtte:“Wer berat eigentlich unsere Politiker”?;

* Sinds 2007 zijn er meer symposia over bio- massa geweest, die geen andere inzichten opleverden. Voorstanders van het gebruik van biomassa als energiebron gingen hun argumenten mede van ideologische motieven voorzien (we doen het voor het ‘klimaat’ van onze kleinkinderen). Alsof verlaging van de CO2-uitstoot er dan opeens niet meer toe doet. Een objectieve discussie werd daarmee bemoeilijkt

Natuurbos met oude bomen heeft exact tegengestelde doelen van klimaatbos

Natuurbos met oude bomen heeft exact tegengestelde doelen van klimaatbos

Mij interesseert vooral de tegenstelling tussen natuurdoelen aan de ene kant en klimaatdoelen aan de andere kant. De veelvormigheid van onze natuur is gebaat bij kortcyclische CO2-opslag in het groen, struiken, bloemen en planten, humus, veel dood hout en rotting (waarbij CO2 weer vrijkomt), terwijl klimaatdoelen voor CO2-opslag baat hebben bij jonge aanplant en snel groeiende monocultures. Om dat hout (langcyclische CO2-opslag) dan vervolgens te oogsten en er kasten van te maken.

Zelf sloeg ik ook net nog CO2 duurzaam op in een zelfontworpen boekenkast van grenen plaatdelen en takken uit het bos.

CO2 opslag in boekenkast en boeken

CO2 opslag in boekenkast en boeken

Met subsidie uit de belastingteruggaaf! Jaha, Groene Rypke de Duurzaamste!