De sinds 2000 met 0,7 miljard euro subsidies gestutte ‘particuliere’ organisatie Natuurmonumenten faalt volledig als ondernemer, zo toont hun jaarverslag 2014. Uit de post ‘ondernemen voor de natuur'(monumentensalarissen) boeken ze een kwart miljoen euro verlies in, waar 6 ton winst was begroot voor onder andere Natuurbegraven. Natuurmonumenten wil in haar met publiek geld verkregen gronden 10-15 begraafplaatsen exploiteren, maar de doden leveren nog geen geld op. Volgens het Ministerie van Waarheid van Natuurmonumenten door vertragende regelgeving. Maar is dat wel de hoofdreden?

Hier rust, Gerrit Zeldenrust

Hier rust, Gerrit Zeldenrust

Maar het kan ook zijn doordat Natuurmonumenten commerciële spoken ziet, en de wens de vader van de ondernemerslust is.

  • a. er is meer animo bij exploitanten van natuurterrein om hun kasboekje op te poetsen, dan dode cliënten, zoals in Drenthe blijkt waar exploitanten van natuurdodenakkers elkaar de ruimte niet gunnen. Het loopt qua bosgeesten dus niet storm.
  • b. vestiging van natuurbegraafplaatsen weerstand oproept van omwonenden en gebruikers van de natuur, zoals dit burgerinitiatief ‘Natuurbegraafplaatsen, waarom niet’ toont. Zij schrijven over Natuurmonumenten:

Wij maken ons zorgen over het spoor dat Natuurmonumenten is ingeslagen met Natuurbegraven Nederland BV.

Deze ondernemer gaat begraafplaatsen inrichten op door Natuurmonumenten aangekochte percelen, waarvan leden verwachtten dat het natuurmonumenten zouden worden. Zelfs bestaande natuurmonumenten zijn voor dit ‘verdienmodel’ niet veilig.

Naar eigen zeggen wil Natuurmonumenten ‘met dit initiatief tegemoet komen aan de wens van veel mensen die een laatste rustplaats willen op een mooie plek in de natuur’. Een merkwaardig argument. Gaat Natuurmonumenten ook vakantiehuisjes bouwen in haar natuurgebieden als veel mensen daar om vragen? (antwoord: ja, voor geld doet Natuurmonumenten alles RZ)

Maakt u zich als lid ook zorgen hierover, laat het de directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel, dan weten. (zeg gewoon je lidmaatschap op, en sluit je aan bij de jaarlijks met tienduizenden groeiende groep ex-leden RZ)

416825_144203765700165_1946959586_nMaashorst
Een voorbeeld vormt de actiegroep ‘Geen doden op de Maashorst’, die zo de toegang verliezen tot een stuk natuur in hun omgeving. De Maashorst is een oud defensieterrein dat de overheid in handen gaf van DLG- natuurontwikkelaars/vernielers. Dat noemt men  men eufemistisch ‘aan de natuur teruggeven’ , terwijl Defensie vaak een beter beheerder van natuurterrein is dan Natuurmonumenten en andere Postcodeloterij- TBO’s als de Landschappen. Zo vernielde Natuurmonumenten in Drenthe ook bos met dassenburchten op voormalig defensieterrein bij Nieuw Ballinghe, waarna Das en Boom aangifte deed. 

Bij ‘nieuwe natuur’ moet altijd de bestaande natuur er aan geloven.

Het Natuurplan Maashorst richtte alvast een enorme ravage aan in de bestaande natuur, met een adviesbureau Ecoplan als profiteur.

Eenmaal ‘nieuwe natuur’ werd ook de Maashorst een intensief begrazings- en recreatieterreinen, waar ecologische adviesbureaus mee aan het werk worden gehouden op publieke kosten. Meteen vernielden zij een bos van 500 hectare met ‘ de gestuurde storm’ (is ook in Amsterdam gebeurd, onder hoogspanningsleiding, omdat het bos daar weg moest), en plaatsten ze weer kilometers extra rasters om grote grazers te faciliteren.

Bosgeest: ook in Urwald Hasbruch worden doden gelegd

Bosgeest: ook in Urwald Hasbruch worden doden gelegd

Rust!
Wat dat betreft is zo’n natuurbegraafplaats een uitkomst: een terrein waar geen grote grazers komen, noch intensieve recreatie plaatsvindt. Waar in de officiele natuurgebieden van NL vind je dat nog? Ik kwam het al tegen in Urwald Hasbruch, waar enkele veraste doden tussen de eeuwenoude haagbeuken lagen. Het lijkt mij ook wel wat.

Alleen wil ik zelfs dood nog niet in een terrein van Natuurmonumenten liggen, de club van grote graaiers als Marc van den Tweel (krijgt 40 mille meer salaris dan Mark Rutte).

Ten aanzien van Natuur/Grafmonumenten is er een betere oplossing: de met publiek geld verkregen gronden dienen zij weer terug te geven aan de overheid. Die kan ze op de markt brengen: want waarom is een natuurclub nodig als begrafenisondernemer? Terwijl ze al voor meer dan 1/3de op subsidies draaien en dus geen enkele prikkel hebben om rendabel te draaien, omdat ze door innige verwevenheid met de macht en ambtenarij toch wel aan hun centjes komen.

425648_150769938376881_317431055_nNatuurmonumenten begraven, dat kunt u vandaag ook doen door met onze ontledingsactie mee te doen. Steun niet langer de grote graaiers van Natuurmonumenten, maar kies een beter doel, als je van het leven houdt en de LEVENDE natuur!  En ja, vandaag kan ook uw laatste dag zijn, dus maak er een mooie dag van waarin u zo’n goede daad kan verrichten!

Screen Shot 2015-05-03 at 18.05.59