klimaatriooljournalistiek van Baron von Luttikhausen, 'een onverdachte bron'= de boodschap bevalt mij dus schrijf ik het zonder check over

klimaatriooljournalistiek van Baron von Luttikhausen, ‘een onverdachte bron’= de boodschap bevalt mij dus schrijf ik het zonder check over

Het bewijs is hierboven andermaal geleverd, Klimaatbaron Von Luttikhausen verwart bij klimaatberichtgeving politieke correctheid met feitelijke juistheid.  Hij noemt IMF ‘onverdachte bron’.. Is dat omdat een mondiaal politiek bedrijvend orgaan geen propaganda zou kunnen bedrijven, en geheel belangeloos is als de Wereldbank en al die belangeloze politiek neutrale instellingen?

Mijn gok: dat roept Klimaatbaron Von Luttikhausen om zichzelf zo van feitencheck te ontslaan, omdat de boodschap hem politiek bevalt. Had het IMF naar waarheid geschreven ‘geen rechtstreekse subsidies op fossiele brandstof in Nederland’, dan was het IMF verdacht geweest, handlanger van vrije markt enerszijds/anderszijds

De werkelijkheid was echter nogal anders.

Dit astronomische bedrag betrof voor het leeuwendeel geen subsidies, maar een hypothetisch schadebedrag door hypothetische gezondheidsschade, zoals wij al blogden. Het liet verder de astronomische winsten weg door GEBRUIK van fossiele energie, ook op gezondheidsgebied.

De IEA kwam eerder met een 10 maal lager bedrag voor subsidies op fossiele brandstof. En last but not least: er worden de meeste directe subsidies op fossiele brandstof verstrekt in landen als Iran en Venezuela. Waar men bij ons rept over ‘subsidies’ gaat dit nooit over directe subsidies (het is de olie-industrie die de staat sponsort, niet andersom), hooguit om gunstiger belastingtarieven over energieverbruik van grootverbruikers.

Dat zijn geen maatregelen om de olieboer te sponsoren (subsidies) maar om bedrijvigheid en industrie hier te houden, waar ze bij hogere energie/belastingtarieven zouden vertrekken. Maar Klimaatbaron Von Luttikhausen wil die suggestie wel wekken vanuit zijn in steen gebeitelde ideologie van de ‘Bezorgde Wereldburger’, de Betermensch.

De politiek correcte overdatum journalist van het oud papier

Nepmensen en hun nep-beschaafdheid
Als Paul Von Luttikhausen dit leest dan wendt hij enerszijds/anderszijds zijn gezicht in hogere beschaving af: ‘nou ik discussier graag op inhoud, maar de toon, de verruwing’. Zo doen ze dat altijd, die Betere Menschen. Op inhoud hebben ze in werkelijkheid niets te bieden, en dus omzeilen ze inhoud door zich als ‘beter mensch’ te profileren, of door de boodschapper verdacht te maken met ‘betaald door de olie-industrie’-argumentatie.

Dat deed Karel Knip ook, toen Marcel na veel beter inlezen Knip’s scientistische klimaatstukjes (oh die knappe integere wetenschappers hoerah) falsificeerde met De Staat van het Klimaat.

Oh die verruwing, ruw in de mond.

Nee laten wij quasi-genuanceerd de leugen met kwaliteitsproza camoufleren, dan zijn we kwaliteitskrant.