IMG_0565

Mensen wiens broodwinning afhangt van het idee dat je met zonnepanelen het klimaat afkoelt, hebben een machtig wapen waarmee ze discussie kunnen doodslaan over de grondslag onder hun winkel: de klimaatretorica van het voorzorgprincipe, waarop Jaap Hanekamp recent nog promoveerde.Dat blijkt uit het debat dat ik gisteren in een volle SSR-societeit in Utrecht had. Ik poogde juist de spraakverwarring te ontwarren die belanghebbenden in de CO2-bubbel in hun zakelijk voordeel aanwenden.

Ook als uit metingen tot nu toe blijkt dat de klimapocalypse niet plaatsvindt maar dat we MINDER opwarming hebben dan voorspeld, dan kun je allerlei hypothetische gevolgen uit de hoge klimaathoed toveren, van trampoline-effecten van methaan uit de diepzee tot permafrost in Siberie. En vervolgens roepen ‘ik wil dat risico niet lopen’, en zo krijg je toch een groep gelovigen mee. En kun je alle nuanceringen vervolgens weer negeren.

Klimaat-sjamanisme, het weer van de toekomst bezweren met windmolens
Vervolgens is men zelfs immuun voor het feit dat er 73 miljard euro subsidies in diepe zakken van subsidiemiljonairs verdwijnen zonder enig klimaateffect. Dankzij decennia media-indoctrinatie heeft symbooldenken de overhand: we moeten ‘iets’ doen, en men heeft door decennia hersenspoeling geleerd dat ‘iets doen’ het zelfde is als ‘groene energie’. En dat ‘groene energie’ het zelfde is als windvaantjes en zonnespeeltjes, die je na 15 jaar ook moet afschrijven, zonnepanelen gaan iets langer mee. Hoe duurzaam is dat, 15 jaar belastinggeld verbranden en dan al die duurzame rommel weer vervangen zonder enig klimaateffect? Juist wanneer het klimaatprobleem urgent is, ben je dan niet extra fout bezig?

Dit is even primitief als rond een kampvuur dansen en de grote bosgeest aanroepen of hij het weer ten gunste van de jacht wil beinvloeden. Maar dan met 21ste eeuwse middelen.

IMG_0567

4 puntjes

  1. In het wetenschappelijk debat (Puntje 1) gaat het niet over wel/geen klimaatverandering, maar hoe gevoelig het klimaat is voor extra CO2. Bij lagere gevoeligheid dan eerder aangenomen (zoals nu blijkt) kun je zonder klimaatbeleid binnen die 2 graden-grens blijven deze eeuw.
  2. Wil je wel klimaatbeleid voeren, en ga je alsnog uit dat het wel 6 graden kan opwarmen bij CO2-verdubbeling, kom je bij puntje 2: hoeveel goed kan ik dan doen per euro. Je wilt dan per euro extra effectief zijn, in plaats van miljarden verbranden zonder enig klimaateffect. Toch? Dit bleek al een zeer lastig uit te leggen stelling, controversieel zelfs want: ‘ groene energie helpt het klimaat, zeg me na, groene energie helpt het klimaat’. Je kunt niet in 2 minuten ondergraven wat door 20 jaar propaganda is ingeplant.
  3. Mensen die praten over ‘de klimaatverandering tegengaan’ schakelen klimaatverandering automatisch 1 op 1 gelijk met ‘de mens’. Achter die beweringen schuilt een meestal onbenoemde ideologische component, waarbij je aanneemt dat verandering enkel risico geeft en geen voordeel (puntje 3: hoeveel invloed mag de mens hebben, is verandering het zelfde als schade of misschien zelfs een verbetering?)
  4. En puntje 4 het politieke debat: waarom is klimaatbeleid dan het zelfde als gerommel in de marge met energie die alleen overleeft aan een duurzaam subsidie-infuus. Moet je die inefficiënte energie via de overheid opleggen door torenhoge belastingen over de energierekening (top down). Of geef je een fractie van dat budget aan  slimme mensen die hun sommetjes maken, zodat je zonder overheidsinfuus over 20 of 30 jaar spekkoper bent met de energietechniek van de toekomst. (bottom up)

Wind- en zonne-energie kunnen nooit fossiele energie substantieel vervangen, dankzij natuurwetten die je met geen subsidie verandert, positief denken, retorica.

  • Weersafhankelijke energievormen zijn even onbetrouwbaar als het weer zelf en vervangen geen basislast zonder opslag
  • Deze energievormen hebben een zeer lage energiedichtheid. Ook als je opslag-manieren vindt daalt het rendement extra via conversieverliezen.
..er blijft geen fossiele energie in de grond door labiele ('duurzame') energie

..er blijft geen fossiele energie in de grond door labiele (‘duurzame’) energie

De Firma Klimaat BV
Hoewel de organisatie aangaf dat ik moest aannemen dat mijn tegensprekers onafhankelijk waren, kon ik constateren van niet: hoe onsympathiek dat dan ook klinkt.

Ernst Vuyk werkt louter met organisaties die aan het infuus van klimaatsubsidies hangen als Natuur en Milieu, groene afdelingen van de overheid. Feit. Ook de natuurkundige die het voorzorgprincipe nodig had, krijgt onderzoeksgeld vanuit de gedachte dat investeren in zonne-energie het zelfde is als klimaatbeleid. En dat je met dat klimaatbeleid enige invloed op het klimaat kan hebben.

Met name Vuysje was het toonbeeld van intellectuele oneerlijkheid dat we van die groene clubs kennen. Al in 1950 zou ‘de wetenschap’ het klimaatprobleem hebben besproken en ‘in 1992 besloten we in Rio daar iets aan te doen, dus voor mij is dat wetenschappelijk debat al lang een gepasseerd station’. Dus voor Vuysje stond ook zonder 4 IPPC-rapporten na 1990 al de noodzaak vast van zijn winkel en die van zijn overheidsambtenarij bij Senter Novem, later Agentschap.nl (die weer Natuur en Milieu subsidieerde).  Hij zegt dan eigenlijk: wetenschap of data heeft me nooit een HOL geïnteresseerd. Die 1950 vistte hij wat uit de film van Al Gore.

  • Die klimaattheorie stamt al van Arrhenius van eind 19de eeuw, en de eigenschappen van CO2 zijn al 150 jaar geleden door John Tyndall beschreven. Toen het in de jaren ’30 opwarmde kwam de Arrhenius theorie weer van stal. Die ging weer de kast in toen het in de jaren ’50-60′ weer afkoelde, om eind jaren ’70 weer op te laaien. Dat verandert niets aan de kern van het debat (puntje 1), en de daaruit volgende aanpak

InstalledwindcapacityDuurzame belastinggeld-toevoer
De aanpak van dat probleem moet dan bij Vuysje via tientallen miljarden subsidies richting technologie waarvan vaststaat dat hierdoor geen gram extra fossiele energie in de grond laten. Bij Ernst Vuyk heerste de onwrikbare overtuiging dat er 1 duurzame bron is die zijn winkel aan de praat zal houden: belastinggeld. Zelfs ‘voorbeeldland Duitsland’ kwam weer voorbij. Het land waar dankzij marktverstoring door de exorbitante Einspeisegesatz van 17 cent exploitatiesubsidies per kWh op labiele windenergie en zonne-energie de stroomprijs af en toe (bij gunstig weer en lage vraag) negatief wordt, zodat energiebedrijven die stabiele basislast MOETEN leveren op omvallen staan.  De bedrijven die het net stabiel houden krijgen de rekening, de ‘groenen’ die het destabiliseren krijgen voorrang.

er blijft geen fossiele energie extra in de grond door windmolens

er blijft geen fossiele energie extra in de grond door windmolens

To be nerd or not to be nerd
De tragiek van de zaak is dat je een beetje een nerd/monomaan moet zijn om de angel er uit te vissen . En dan voet bij stuk moet houden als mensen gaan ijsschotsen springen. Hou je vast aan logische consistentie van een redenering, dan vinden mensen je onsympathiek overkomen. En in een vervrouwelijkte samenleving is onsympathiek of ‘geen goed gevoel’ het zelfde als ‘ongelijk’.

Zo waren mijn ’tegenstanders’ het met me eens dat er dankzij hun winkel geen gram fossiele energie extra in de grond blijft. Maar vervolgens roepen ze

‘nou, maar we moete fossiele energie voor toekomstige generaties overhouden, we kunnen die voorraden die in miljoenen jaren opbouwden toch niet in enkele eeuwen opstoken, dat is moreel niet te verantwoorden’.

Huh? Het argument was toch dat we die energie helemaal niet meer zouden gebruiken voor het klimaat?

De ethologie van menselijk groepsgedrag
De meeste mensen denken nu eenmaal niet logisch deductief, en op basis van bewijs. Ze denken helemaal niet maar voelen. Als je fel overkomt, omdat je ziet hoe de logica door klimaatpopulisten wordt verkracht, dan ben je voor hun gevoel iemand die ongenuanceerd is. Want zo voelt/lijkt dat.

Een voorbeeld: als je vaststelt dat je met zonnepaneeltjes geen gram fossiele energie in de grond laat, maar dat de lobby dat wel als argument gebruikt (en dus gewoon botweg liegt). Of als je vaststelt dat je met zogenaamde ‘energie-neutrale’ woningen gewoon parasiteert op de netstabiliteit, die wordt gevoed met stabiele basislast van fossiele centrales…dan heet je ’teugen zonne-energie’. Dat soort onzin. Je moet je dan haasten om iets lovends te zeggen over zonnespeeltjes, anders mag je niet meer meespelen op het schoolplein.

De gevoelsprikkel van je argument is ‘negatief’ , dus word je als persoon met die gevoelsprikkel geassocieerd, met name bij het tweede geslacht. Als ik het even als afstandelijke natuurvorser van menselijk gedrag mag omschrijven. Voorstaande zin klinkt ook al niet sympathiek, dus kan het ook niet waar zijn…Nee, je mag alleen waarnemen wat door sociale conventies is toegestaan om te zien, anders ben je gek/ziek enz. Bij veel mensen is wat ze WILLEN geloven het zelfde als wat ze KUNNEN geloven. Wat ook opvalt: als je een denkstap overslaat en mensen volgen je dan niet, dan denken ze: ik snap hem niet, dus hij is gek.

Als gesjeesde boswachter die het liefst in de natuur zwerft op zoek naar zeldzame vogeltjes en plantjes of vanmiddag- reptielen, ben ik niet in de wieg gelegd als volksmenner om groepen voor me te winnen. Maar voor de liefhebber ben ik een buitenkansje, en als er een aantal mensen toch iets hebben meegekregen is dat al winst.