11210477_845840695487179_9212571523939036745_n

De Britten stappen net als de Amerikanen mogelijk wel over op schaliegas, dat in de VS een energierevolutie veroorzaakte. Met lagere prijzen voor fossiel is wind- en zon enkel op haar retour in het totaalaandeel. Het gebruik van kolen voor stroomopwekking (met 2 maal hogere CO2-emissies) daalde spectaculair in de VS, bewezen voorraden blijven groeien. Cameron heeft volgens Reuters Amber Rudd benoemt als energieminister,pro-schaliegas. Dat zal bij ons nooit groot worden, zolang Waddengas en Groningengas nog vloeit en het gat in de hand van onze overheid voedt met aardgasbaten. En de tegenbeweging krijgt hier steun van de loterijfabriek.

Terug naar de Middeleeuwen met Minnesma
Rij door de Noordoost Polder en bij ongeveer iedere boerderij zie je ‘liever boeren dan boren, schaliegas NEU’, bordjes. Blijkbaar heeft de firma Angst bv (Groene Kerk) de polder als missiegebied ontdekt. Vanavond houdt die nee-beweging een congres over de risico’s van schaliegas-winning, waar onder andere de valse deskundige Marjan Minnesma spreekt van Urgenda/Greenpeace over ‘de duurzaamheid’. Duurzaam, dat is bij deze Eucalypta van de milieubeweging iets als ‘we kunnen op wisselvallige bronnen met lage energiedichtheid draaien als we maar willen geloven en de schouders er onder zetten, samen… en als we het niet doen vergaat de wereld’.

Hocus pocus, als ik mijn toverstafje gebruik veranderen de natuurwetten naar onze wensen. Als iets goed voelt is het waar. Als heel veel mensen het heel vaak zeggen wordt het waar. Als hele belangrijke mensen het zeggen…

Ze komt op haar bezem vanuit Rotterdam naar de polder gevlogen. En er komt ook nog een cabaretier Jan Jaap van der Wal spreken, dus dat wordt dubbel lachen. En ja, wat ik schrijf, het klinkt goedkoop en populistisch en dat is het ook: maar wat rest ons verder als argumenteren toch geen zin heeft, wanneer angst en gevoel het debat regeren….

..de financiele bron van debatvervuiling over klimaat

..de financiele bron van debatvervuiling over klimaat

Groene broccoli in de oren
Urgenda krijgt 2 miljoen euro Postcodeloterijgelden om met propaganda het argumenteren overbodig te maken, terwijl Jan Rotmans- hoogleraar toegepast vrijetijdsmanagement of iets ander onnozels- in publiek betaalde tijd wat loopt te twitteren. Net als de angstfabriek van Greenpeace, die al 57 miljoen euro loterijgelden toucheerde. Wie propaganda-miljoenen te besteden heeft, die kan de mening van de massa kopen die meent dat mainstream-media een betrouwbaar beeld van de (natuurlijke) werkelijkheid geven.

Wat bij herhaling verschijnt wordt dan waar door conditionering/meningsmassage.

  • Maar vraag eens: waarom zou je ‘ tegen schaliegas’ verkopen  als een ‘pro milieu’-standpunt?

Bedenk verder dat Milieudefensie-oprichter Wouter van Dieren- er voor zorgde dat de Waddengaswinning doorging, betaald door NAM (Exxon/Shell), en dat hij ook op Terschelling de gaswinning van vrienden er door wilde drukken. Dus wat is er mis met gaswinning, als de eigen mensen er op andere plaatsen – namelijk in natuurgebied- weer voor zijn? Is het alleen mis als milieuridders er geen geld voor krijgen?

U heeft een rationeel alternatief
Is er een lichtpuntje?

Voor feiten over energie raadplegen wij mensen die niet toveren maar kunnen rekenen, namelijk ingenieurs. Voor dummies is er dan  ‘De Rekening voorbij’ , van ingenieursvereniging KIVI. Geschreven door mijn waarde collega-wetenschapsjournalist Joost van Kasteren. (wetenschapsjournalisten zijn ook journalisten, maar dan met hersens) Het Nederlandse antwoord op David mc Kay’s ‘Sustainable Energy, without the hot air’. En wie geloven wil dat je met lauw water uit de bodem (aardwarmte) je economie van energie voorziet, lees mijn repo ‘Het Lauwe Goud‘ voor het KIVI-ledenblad De Ingenieur.

Niet voor niets stelde de Algemene Rekenkamer dat er nog 13 miljard euro extra SDE+-subsidie nodig is, omdat men voor projectontwikkeling van dure energie de opbrengsten stelselmatig te hoog inschat.

  • Energiedichtheid lieve mensen, dat is het kernwoord. Daarom is er ook 100 maal meer staal nodig  per MW om uit een ijl medium als wind evenveel energie te halen als uit fossiele energie.
  • Als je dus naar lauw water boort met een (dure) methode waarmee je normaal gesproken naar spul boort met duizenden malen hogere energiedichtheid: wat zegt dat dan over de rentabiliteit?

 

Screen Shot 2015-05-12 at 08.47.16

Voor de lezer met apen-hersens levend in de argumenten-oertijd: nee, ik ben niet TEUGEN wat voor energievorm dan ook, als hij maar op die manier wordt ingezet waar hij geschikt voor is en zonder rechtvaardiging met onzin-argumenten. Ik zou liever gisteren al zonnepaneeltjes op mijn dak hebben maar zal niet beweren dat ik daarmee het klimaat kan bezweren. Want dat is gewoon feitelijk onjuist, fysisch onmogelijk, hoe graag ik ook zou willen geloven of de schouders er onder wil zetten.impacts-of-energy-developments-on-the-steel-industry-by-marcel-genet-laplace-conseil-27-638

  • apenantwoord: wat ben je ‘stellig’, nou de waarheid ligt vast innut midduh hoor…
  • Nee, waarheid ligt waar het bewijs naar toe wijst, en wat geeft jou de supervisie te bepalen wat ‘het midden’ is van het hele scala aan waarnemingen, berekeningen, ja van wat? Je gevoel? De natuur is niet van het midden. Het midden van je eigen onwetendheid? Het midden van wat je het vaakst hoorde? De ‘waarheid in het midden’-mensheid is dat deel dat haar slecht geïnformeerd zijn excuseert met sociale marketing van ‘gematigd willen overkomen’, omdat je dan meer recht van spreken zou hebben. Om zo zonder intellectuele vermogens of inhoudelijke kennis toch een plek op te eisen in de gesprekskamer. Mainstream- journalisten bijvoorbeeld.
Niet alleen klimaatrisico, maar CO2 heeft ook vele voordelen!

Niet alleen klimaatrisico, maar CO2 heeft ook vele voordelen!

Apen hebben ook gevoel
Tegelijk verschijnen in die zelfde polder voor 1-2 miljard euro subsidies de klimaatzuilen van Hercules, die je 40 kilometer verderop vanuit mijn huis in Langweer kunt zien. Ik kan dagelijks bij een wandeling dus ook zien of ze draaien of stilstaan (gisteren stonden ze stil) Die turbines moet je over 15 jaar weer vervangen: hoe duurzaam is 15 jaar? Opnieuw, die gigaturbines vind ik best in die polder passen. Maar ga er niet over beweren dat je er stabiele energieleverantie met fossiele energie mee vervangt..

de klimaatzuilen van Hercules in de NO-polder

de klimaatzuilen van Hercules in de NO-polder

Het stellen van basale vragen is al voldoende om het maatschappelijk zeer kostbare groene geloof van kanttekeningen te voorzien…Het kenmerk van valse deskundigen is dat ze juist dat niet willen, en met beroep op autoriteit of het voorzorgprincipe ( de autoriteit van angst) een discussie willen doodslaan. Als we nu niet, dan zal in 2050….De deskundigen zeggen…97 procent van de wetenschappers zegt….De Paus zegt…(er is nu een open brief richting de Paus om hem tot rede te roepen bij het klimaat- en energiedebat van de Cornwall Alliance)

Iedereen kan roepen wat hij wil, maar als de natuur je beweringen weerspreekt ben je nergens. En omdat interpretatie van die natuur zo foutgevoelig is, kun je het beste zeer voorzichtig zijn, helemaal wanneer je op basis van gebrekkige natuurkennis over 100 jaar stellige uitspraken doet. Het voorzorgprincipe, angst voor het onbekende werkt dan hooguit als middel tot maatschappelijke verlamming.

En dat eeuwige emo-gedoe. Apen hebben ook gevoel, en ze zitten zo al miljoenen jaren even Urgenda te zijn in die zelfde jungle. Dat is wel duurzaam, zo lang al. Maar…

RZ15.Ettelandseveld (1)Mens en mening, twee wezenlijk verschillende zaken
Wat is er zo hoogstaand aan ‘gevoel’? Alsof het gevoel van het moment tot juiste besluiten leidt, of nog erger: dat ‘gevoel’ gelijk staat aan identiteit en authenticiteit. Dat windturbines bij mensen het gevoel opwekken iets tegen klimaatopwarming te doen, wil nog niet zeggen dat dit ook zo IS.

Bij veel mensen die ten onrechte zich in dit debat mengen, is het standpunt gelijkgeschakeld met het gevoel over zichzelf. Ik ben ‘goed mens’ dus ‘pro milieu’ dus ‘voor duurzame energie’. Het ontkrachten van de duurzaamheids-mythe voelt dan als persoonlijke aanval. En dus heeft het ook geen enkele zin om vanavond te polderen.  Het plebs zal regeren, mensen met een ‘mening’ opgedaan in mainstream-media. Mensen, die vinden dat je ‘de mening moet respecteren’ Waarom zou je onzin respecteren, als je zelf onderscheid kun maken tussen mening en mens. Meningitis. Een mening is inwisselbaar, een mens niet.

Een vrouw die gelooft dat windmolens de duurzame klimaatrevolutie brengen, kan bijvoorbeeld weer lekker koken en is een goede moeder. Dus waarom zou je die hele persoon dan afserveren, als je constateert dat ze op dat vlak onzin delibereert? Als ze maar niet blijven geloven dat ze bevoegd zijn tot besluiten in dit debat. De mate van iemand’s zelfwaardering of claim daarop is iets anders als de mate van beslissingsbevoegdheid in technische zaken.

  • Anders ligt het natuurlijk met mensen die van de leugen hun broodwinning maakten. Urgenda bedrijft intentioneel bedrog omdat ze de macht willen grijpen. Dat zegt ook iets over de ethische gesteldheid van de mensen.
  • U hoeft mij niet te geloven, maar mag mij controleren. Ik ben geen gelikte volksmenner die kuddes op andere terreinen vaak slimme mensen een pyramidespel in trekt, met warm gevoel en charme. Ik ben van de inhoud, niet het vernis.
  • De term ‘deskundige’ is een scheldwoord voor mensen die financieel belang bij een vastgebeiteld standpunt hebben. Ik verander van mening, als het bewijs toch anders blijkt te liggen. De enige autoriteit in het klimaat- en energiedebat is de natuur zelf, en basale metingen/waarnemingen zijn voor iedereen na te slaan.

Als gewoon zelf waarnemen en nadenken en zo je risico-calculatie maken al populisme heet, wat zegt dat dan over de staat van onze beschaving op dit moment?