1510360_1560264500902027_4761755610282457617_n

Humor, lachen, dit is de weg om te gaan. Dankzij het idee van een creatieve vissersbroer regent het op het (portovrije) antwoordnummer nu stenen richting Greenpeace. Groene arrogantie en de groene leugen kan weliswaar woede opwekken, maar deze mensen zijn vooral te bestrijden met iets dat ze ondanks al hun loterijmiljoenen niet hebben: humor.

..ook kleine meisjes gooien al stenen naar Greenpeace

..ook kleine meisjes gooien al stenen naar Greenpeace

Linkse Gutmenschen – waaronder Absilla de Hun van Stichting de Noordzee, Wilfred Alblas, Tom Grijsen, Femke Nagel, al die machtsgeile zelfverheffers die de wereld onder water willen verbeteren- het zijn gewoon geen leuke mensen.

Ze hebben geen zelfrelativering, en kunnen zo stuitend arrogant zijn, ontslaan zich van iedere discussie over hun aannames, en gebruiken de overheid als instrument om hun minderheidswil op te leggen aan de rest van Nederland. Op de stoel van de macht komen dan de zoete subsidiepotten binnen bereik. (Greenpeace niet, maar de zusterclubs wel)

Zelfs kleine meisjes sturen nu al een stenenregen richting Greenpeace. Dit is zo zo leuk!

NGO: Niet Gekozen Organisatie
Het is Greenpeace enkel om macht en geld te doen: ze ontslaan zich van iedere resultaatverantwoording in de praktijk, dus zijn ze ook niet in het effect van hun werk geinteressseerd. Ze zijn een tweede overheid geworden, de NGO’s, de Niet Gekozen Organisaties. Een met veel PR omgeven prestigeproject is een succes als er weer een stapel papier is geproduceerd, een stuk internet is vervuild, hun consultants zich voor honderden euro’s per uur hebben bezig gehouden, en al het geld is uitgegeven. En de media-aandacht weer nieuwe fondsen aanboort.

  • Als Greenpeace zo graag zeereservaten wil, waarom besteden ze dan meer dan 200 miljoen euro per jaar aan mediapropaganda/fondsenwerving, in plaats van dat ze een eigen stuk zee gaan pachten? Waarom moet de overheid dat doen, na eindeloze mediadruk daartoe aangezet door misleidde politici?

 

RZ13schiermonnik21

Vissers wegonderzoeken met het Waddenfonds: er komt maar niet uit wat de ‘wetenschappers’ willen zien
Liever een broodje verse Noordzeegarnalen, dan een broodje zeereservaat (kaal broodje niks). Je wilt weten wat je eet, en waar je vis vandaan komt. Waarom beslist MSC? Als het van onze eigen vissers uit eigen zee komt, die je alleen met een NB-wetvergunning mag bevissen met allerlei natuurvoorschriften daarin: dan is daar niets mis mee.

Hoeveel onderzoek men ook al sinds de jaren ’90 doet om maar aan te kunnen tonen dat die vissers in de dynamische zandige delen van de Noordzeekust natuurschade zouden veroorzaken… er komt maar niet uit wat de met deze milieufanatici bevriende activist-ecologen als Han Lindeboom, Theunis Piersma, Biobouwer Han Olff en hun pupil Tjisse van der Heide van NIOZ, RUG en Waddenacademie zo graag willen zien. Hoeveel geld ze ook uit het Waddenfonds halen om iets te vinden.

Maakt een einde aan alle maakbaarheidsfantasie op de Wadden

Maakt een einde aan alle maakbaarheidsfantasie op de Wadden

En sindsdien is de visserijdruk – gemeten in motorvermogen en energie die wordt uitgeoefend op de bodem- enkel verminderd in de Kustzone. Bedenk dat dankzij deze zelfde lieden de Kokkelvisserij moest verdwijnen. Voor de scholekster, die zo achteruit ging en de eider. Die kokkelvissers werden voor 130 miljoen euro weggekocht, en die scholekster bleef gewoon achteruitgaan. En dus moest toen de mosselvisserij er aan geloven. Die werden in 2008 aan de bedelstaf geholpen.

En nog roepen deze zelfde mensen, ‘de scholekster gaat achteruit, dus hebben wij geld uit het Waddenfonds nodig voor natuurherstel’. Daar krijgen ze 18 miljoen euro voor.

En nu willen ze dus de rest van de kustvissers en garnalenvissers wegherstellen. Let op, dan blijft die scholekster nog heel zielig.

 

Verzwijg de zeehondpredatie: Eet 7 maal meer visbiomassa dan bijvangst vis garnalenvisserij

Verzwijg de zeehondpredatie: Eet 7 maal meer visbiomassa dan bijvangst vis garnalenvisserij

Verzwijgen van enorme zeehondpredatie: zeven maal meer invloed dan garnalenvissers
En het blijft maar slecht gaan, als we deze lieden geloven. En dat moet wel door de visserij komen, want dat is de enige knop waaraan ze WILLEN draaien. Waarvan ze geloven dat ze daar invloed op hebben (letterlijk gezegd door Johan van de Koppel NIOZ)

Geen bewijs, dan gebruiken ze het voorzorgprincipe- of wetenschapperige versies van dat principe als ‘regime shifts’-  om onze vissers van zee te jagen: ‘een effect valt niet uit te sluiten’, ‘expert opinion’, ‘het valt aan te nemen dat’, ‘iedereen weet toch dat’ beweringen, en herhalingen van die beweringen. Maar geen BEWIJS dat onze kustvissers op ecosysteemniveau schade veroorzaken, of de belangrijkste drijver zijn van ecologische trends. Terwijl storm en getij dit gebied domineren, grote milieuveranderingen als de veranderde aanvoer van voedingsstoffen sinds de jaren ’80, de zandhonger sinds de aanleg van de Afsluitdijk.

  • Verder nam de predatiedruk van zeehonden en dolfijnen sinds 1990 stormachtig toe. Die duizenden zeehonden onttrekken mogelijk 7 maal meer visbiomassa dan er aan discards uit garnalenvisserij vrijkomt.En dat feit- explosieve top down druk door zeehonden- verzwijgen ze steeds in al die stapels rapporten vol beweringen. Want alles dat ze als ‘negatief’ ervaren, dat moet door ‘de mens’ komen, bij deze ideologen. En wat ze lief/positief vinden komt door ‘de natuur’.
  • Ja, dat die zeehond zo’n invloed kan hebben, het zou beleidsmakers maar op verkeerde gedachten brengen. Moffel het maar weg jongens! De zeehond is op het Wad mogelijk, wat de vos op het land is voor weidevogels. 
  • En wanneer ze dan NOG niets vinden, zoals in (het visserijvrije) Referentiegebied Rottum waar geen enkel verschil tussen bevist en onbevist gebied is te vinden: dan was het onderzoek nog niet lang genoeg. We moeten het eerst 10 jaar dichtgooien en het gesloten gebied moet groter. Nee dan….
Vele andere diersoorten namen stormachtig toe. Zoals de lepelaar, en nog is het weer niet goed

Vele andere diersoorten namen stormachtig toe. Zoals de lepelaar, en nog is het weer niet goed

Een zelfde bij de scholbox, een zeereservaat van 40.000 vierkante kilometer langs de kustzone waar geen grote kotters mogen komen. Na 20 jaar blijkt dat bij 90 procent lagere visserijdruk niet die visbiomassa en kraamkamerfunctie terugkomt. Nee, dan ligt het aan de garnalenvissers en halen ze een zwarte zee-eend er met de veren bij: een eend waar je in Denemarken onbekommerd op mag jagen.

Even persoonlijk: hou eens op met de maakbaarheidsmythe
Theunis Piersma blijkt dan een stuitend arrogante lul, zodra je niet meer doet wat hij kan gebruiken. Hij wil geloven dat je hier een zelfde ecosysteem kan krijgen als in zonovergoten en stormloos West Afrika, waar een voedselarmer systeem wel veel kanoeten opvangt. Ja hallo: omdat de fotosynthese daar in een permanent groeiseizoen in turbo gaat met al die zon, heb je op die breedtegraad per definitie lagere gehaltes voedingsstoffen, die worden continue uitgeput door de primaire producenten, terwijl de fosfaat hier buiten het groeiseizoen weer op peil kan komen. Ik zag nog een Nature-paper uit 1999 waarin je dat exact kon lezen, ik meen dat het Tyrell was. Die lage nutriënten-concentraties duiden dus op hoge productie, die zich naar hogere trofische niveaus snel doorvertaalt.

Moeten we ook nog een tropisch regenwoud gaan vergelijken met het Franeker bos, of vinden we het zo genoeg? Men wil graag geloven dat allerlei organismen op het Wad in symbiose de primaire productie gaan vergroten, het biobouwer-verhaaltje is daar een voorbeeld van.

Maar zo vergroot je randverschijnselen uit tot hoofdzaak, en kan Han Olff roepen dat ‘biobouwers de basis zijn van het Waddenecosysteem’. Omdat hij zo onderzoeksgeld kan vangen. De Waddennatuur is geen New Age commune, hoeveel Waddenfonds-geld je er ook tegenaan gooit. En daar zal Ruben Riefenstahl te zijner tijd wel weer een campagnefilm van mogen maken, om de ideologie van de biobouwer-commune aan de volksstammen te verkopen.

De Triumf des Wildernis.

Ja Theunis, de groetnis ut Langwar. Wat ben jij me tegengevallen.

Han Lindeboom komt heel sympathiek over, maar is gewoon geen echte wetenschapper, iemand die bewijs als maat neemt. Hij neemt zijn agenda als maat voor wat hij met onderzoek wil bereiken.

Daarom word ik persoonlijk en richt ik mij tot jullie, en het blog is dan een handig wapen: hoe lang, Theunis, Han en Han en al dat Waddenacademie-volk: hoe lang willen jullie zo nog doorgaan? Dat een klimaatpopulist als Pier Vellinga bij jullie de dienst uit mag maken, zegt al voldoende. Het is geen wetenschappelijk orgaan, maar politiek. Jullie gaan dus door tot het Waddenfonds is opgesoupeerd.

Twee woorden geven u 1 goede reden om vandaag op te zeggen. Doe ook mee met de Ontledingsactie

Twee woorden geven u 1 goede reden om vandaag op te zeggen. Doe ook mee met de Ontledingsactie

Oude milieubeweging is overbodig, de zee al platonderzocht
De oude milieubeweging -die met campagnedruk de overheid als machtsmiddel wil gebruiken- is in ons land vrijwel overbodig geworden. Maar heeft hier teveel geld en macht. Waar ze WEL nodig zijn, daar hebben ze geen geld en macht. Daarom blijven ze hier onze mensen wat lastig vallen, en zijn ze het probleem geworden in plaats van de oplossing.

De Waddenzee is al plat onderzocht.Hier dient wetenschap geen kennis en nieuwsgierigheid meer, maar enkel de salarissen van de biobouwers die naar laatste mode wat palaveren over regime shifts- Marten Scheffer op zout water. Hun publicaties zijn de bielzen waar de beleidstrein zich over mag verplaatsen. En dan, als je al goed onderzoek doet, dan zijn beleidsmakers daar toch niet in geïnteresseerd. Hoeveel van het plebs is nu geboeid door echte wetenschap?

Voor de Waddenzee zou het veruit het beste zijn, wanneer het Waddenfonds in zijn geheel wordt uitgekeerd aan ALLE bewoners van de regio: iedereen een ticket naar 1 van onze prachtige Waddeneilanden. Die continue veranderen, en of dat verslechtering is?

Al had ik loterijmiljoenen, maar ik had de liefde niet…