...tsja, de groene gekkies maken zich niet populair

…tsja, de groene gekkies maken zich niet populair

NRC Handelsblad  voegt zich bij het koor van media die Greenpeace veroordelen. Ze noemen ‘het getreiter van vissers en het dedain voor de politiek niet onschuldig’, in het artikel ‘Zij die van het milieu houden haten de democratie’. Dit is de zelfde krant die Greenpeace advertorials geeft als onderstaande:

greenpeace_nrc

De lollig/als tegendeel bedoelde advertorial die Greenpeace in NRC plaatste 2 jaar geleden bevat meer feitelijke juistheden dan hun huidge anti-visserijcampagne (Zin 2: visbestanden floreren als nooit te voren.. dat geldt inderdaad bij Noordzeeschol voor de laatste decennia, zoals Sebastien op onze vistrip met de TX10 vorige week kon leren) We lezen nu in NRC:

Toen Greenpeace onlangs blokken steen liet afzinken in de Noordzee was dat geen incident. Het is een vertrouwd patroon. Zodra natuurbeschermers ongeduldig worden, vinden ze het oké om de politieke besluitvorming te passeren. In het uiterste geval nemen ze het recht in eigen hand.

Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks, was de achterliggende gedachte. Met hun actie wilde Greenpeace de visserij dwarsbomen, want van de beleidsmakers viel weinig te verwachten. Er zou sprake zijn van een ,,gebrek aan daadkracht van de Nederlandse regering om de Noordzeenatuur te beschermen.”

De gehele Noordzee valt onder de Natuurbeschermingswet 1998 en EHS: zij doelen op de 0,25 procent aan windfarms en boorplatforms

De gehele Noordzee valt onder de Natuurbeschermingswet 1998 en EHS: Greenpeace doelt op de 0,25 procent aan windfarms en boorplatforms en halve kilometer daar om heen waar je niet mag vissen. Dan, kan iemand mij vertellen wat een ‘gezonde zee’ is. Heeft de Noordzee nu griep, moet zij genezen van het virus dat de mensheid heet?

0 Procent Nederland is beschermd tegen terreur Postcode Loterij Clubs
Wie zelf onderzoek deed, en nauw bij dit dossier betrokken is weet hoezeer bovenstaande motivatie van Greenpeace bezijden de waarheid is. Ik schrijf zienswijzes en bezwaren voor vissers tegen de overheid, die juist – met groene clubs- alles doet om de vissers uit de Noordzeekustzone te pesten, met de meest wonderlijke argumenten.

Het is dankzij onze bezwaren (met het Vergunningenhuis) dat de StAB mijn analyse deels overnam, gevolgd door de Raad van State op 24 december: die nam het StAB-advies over dat de overheid geen deugdelijke onderbouwing geeft waarom het sluiten van visgebieden de enige manier is voor het halen van natuurdoelen. Dat Greenpeace nu boos is, komt mede door deze RvS-uitspraak, en dus smijten ze er nog weer wat campagne-miljoenen tegenaan, gekregen van dr Faustus/ Boudewijn Poelmann.

Ook gaat meer dan 30 procent van de Doggersbank op slot, als het aan Sharon Dijksma ligt. In tegenstelling tot landen als Frankrijk, Spanje enz loopt Nederland met ambtenaar Ton IJlstra juist al jaren voorop, zoals in het FIMPAS-project om te zorgen dat visgebied dicht moet. Het is alleen in Nederland, waar de overheid continue clubs als ‘stakeholder’ uitnodigt als Greenpeace om tegen visserij te overleggen. In meer beschaafde landen is dat ondenkbaar.

  • Het is de met loterijmiljoenen in bedrijf gehouden (57 miljoen euro van Dr Faustus Poelmann) leugenfabriek Greenpeace alleen nooit genoeg.

Greenpeace is totaal niet in de natuur geïnteresseerd, want dan zouden ze ook in deugdelijk gebruik van wetenschap geïnteresseerd zijn. Zie ook de riedel ‘de lengte van onze vissen gaat achteruit’. Nou Greenpeace, doe dan wat meer vissenvoer in jullie aquarium, dan groeien ze beter. De visserij kromp in omvang al met 40 procent sinds 1990, in de kustzone daalde de visserijdruk met 90 procent in het 40.000 vierkante kilometer grote zeereservaat de Scholbox.

Waar je tijdens een recreatieve vistocht vanuit Den Helder nu kleinere kabeljauw en wijting vangt in de kustzone, als je ze al vangt (je haalt vooral veel makreel boven), dan kan dit met verlaagde voedselbeschikbaarheid te maken hebben. En de schaarste kan-aldus Hans Polet van het ILVO- ook te danken zijn aan bestandsverschuivingen door klimaatopwarming van eind afgelopen eeuw. Zo stelde hij op onze vistrip met wetenschapsjournalisten vrijdag 22 mei.

Wanneer Sebastien achter het bureau vandaan was gekomen en met onze vistrip was meegegaan, had het stuk nog veel beter kunnen zijn.