gemaaidcompi

Op de dag dat Urgenda haar plantvijandige want CO2 besparende rechtszaak tegen de Staat won, en we voor de zoveelste keer in de media een huilende klimaatman tegenkomen, heb ik zowat tranen in mijn ogen over de botte manier hoe iemand van de plantsoenendienst Zaanstad mijn geliefde veld met wilde orchideeën en tal van andere mooie bloemen en ook rupsen met de botte bijl heeft platgemaaid en -gewalst. De foto’s met bloemen zijn van 21 juni jl. genomen bij het viaduct aan het einde van de A8 bij Assendelft in Noord-Holland. De foto’s zonder bloemen van vandaag. Op 15 mei was er al landelijk ophef over een soortgelijke misser van de Gemeente Almere.

bijenorchis

Van de bijenorchis zag ik er dit jaar maar 1. Maar wel een hele mooie…

gevlekterietorchis

De gevlekte rietorchis staat rondom dat viaduct met honderden. Ook nog wel hoger dan deze. Op 30 juni 2013 spotte ik de orchideeën op die plek voor het eerst en schreef ik er dit verhaal bij. Dit jaar mocht het niet eens tot het einde van de maand duren. Op 24 juni was het…

gemaaid

Op Wikipedia lezen we bij de bijenorchis:

 

Deze soort bereikt in Nederland de noordgrens van zijn verspreidingsgebied, gaat hier al decennia in aantal vooruit, en dit wordt wel toegeschreven aan klimaatverandering. Om de bijenorchis te beschermen wordt aanbevolen om vergrassing, struweelvorming en verruiging tegen te gaan, en zo nodig door te maaien na augustus. Verder zou het helpen om sterke erosie op steile groeiplaatsen tegen te gaan. Nieuwe vestigingen kunnen worden gecreëerd door struweel en bos te verwijderen en pioniersituaties maken op potentieel geschikte locaties nabij bestaande groeiplaatsen.

Ahhh. Je moet dus pas in augustus maaien als je iets voor de orchideeën wilt doen. Zou het echt dat mijn veldje al sinds mijn ontdekking in 2013 veel te vroeg wordt gemaaid. Hoe naïef van mij hier gewoon vanuit te gaan. Had ik maar eerder actie ondernomen!

gemaaid2

In Amsterdam-Noord hebben ze een stadsecoloog en die zorgt er wel voor dat dit niet kan! Lees het mooie verslag wat Rypke en ik maakten van een dag met deze Fred Haaijen op 8 juli vorig jaar. In Zaanstad ga ik maar eens solliciteren denk ik. In elk geval ga ik spreken met A. Schreuder. Zo ver ben ik al in het Kafkaeske netwerk doorgedrongen dat elke bureaucratie onvermijdelijk is. Dit is echt de botte bijl! Vanaf de allergrootste tractor kunnen de orchideeën niet te missen zijn geweest. En ook nog veel ander moois… nog even terug naar 21 juni…

kaasjeskruid

Vijfdelig Kaasjeskruid.

rups

Zebrarupsen van de St. Jacobsvlinder op St. Jacobskruid.

avondskoekoeksbloem

Avondkoekoeksbloem. Op die avond dus nog 3 zonsondergangen te leven… maar wel met een mooiere CO2 concentratie. Dankzij al die auto’s op fossiele brandstof. Voor zo lang het mocht duren dus een goed leven… en nu ACTIE!