Lehr zaal cr 590

Zoals gebruikelijk ook dit jaar een overzicht van de wetenschappelijke nieuwtjes die er op de conferentie gepresenteerd werden. Alles was al tijdens de presentaties life te volgen, en de dag erna al op video hier te bekijken. Het komt ook in hoge kwaliteit op het net, maar dat duurt nog even.
Ik zal bij elk panel de directe link geven, zodat u zelf de echte tekst en beelden kunt bekijken.

Uiteraard heb ik maar de helft van de panels kunnen bijwonen en ook niet elke spreker had een duidelijk nieuwtje, dus het blijft een heel beperkt overzicht.
Overigens was ik ondanks het grote aantal vaste Heartland sprekers verrast over het peil van de conferentie.

Panel 1
http://www.ustream.tv/recorded/63524134
(Ik behandelde Willie Soon en David Legates al uitgebreid in mijn vorige blog!)

Jay Lehr
Deze flamboyante 79 jarige reus met de energie van een dertigjarige is wetenschappelijk directeur van Heartland (en al 40 jaar skydiver en triatlon athleet….)
Hij noemde wat Willie Soon overkomt een vorm van “Lysenkoisme”, een thema dat de hele conferentie terug bleef komen.
Inmiddels ken ik overigens alle achtergronden van deze hetze, waar ik zoals beloofd uitgebreid verslag van zal doen in een volgend blog!

Willie Soon
Uit werk van de sympathieke Ierse onderzoekers Ronan en Michael Conelly blijkt dat als je uit de temperatuurdata alles wegfiltert behalve de “rural observations”, de grafiek van de afgelopen eeuw geen stijging meer laat zien

 

Rural obserbvations vs urban and all

Rural obserbvations vs urban and all

en nog veel sterker overeenkomt met de zonneactiviteit dan de normale reeksen al doen.

TSI vs rural obswervations

Rural observations vs TSI

David Lagates
Toont aan dat een nieuwe meetmethode de verandering in neerslagpatroon veroorzaakte en bewijst dat met de gemeten waterafvoer.

“Tipping Bucket” rain gauge

Pat Michaels
Zijn presentatie over verbijsterende vormen van misleiding door de alarmisten, met name de EPA (Environmental Protection Agency) is af en toe ronduit hilarisch. Mooiste voorbeeld gaat over de rechtszaak over de kwik uitstoot van fossiele centrales.

De EPA stelde dat deze kwikuitstoot de intelligentie van kinderen aantast, en daarmee de economie van het land, en dus de centrales dicht moesten, en won daarmee de rechtszaak. Klinkt redelijk, we moeten onze bloedjes van kinderen beschermen!
Maar…
– Minder dan een tiende van de kwik in de lucht in de VS is afkomstig van de centrales.
– De schade werd als volgt berekend: de kwik (alle, dus 10x zoveel als uit de centrales!) komt in het oppervlaktewater en zo in de vissen, en die worden gegeten door 240.000 hypothetische vrouwen. Als die vrouwen dan 150 kilo zoetwatervis per jaar eten, daalt het IQ van hun kinderen met 0,29 %, op een berekening met een nauwkeurigheid van +/- 5%.  Het theoretische aandeel van de centrales (bij vrouwen die de hele dag alleen zoetwatervis eten!) is dus 0,029 IQ punt. Dit is een volstrekt betekenisloos getal.
Maar de EPA voert een economische schade op van $3.350.000 per jaar en wint de rechtszaak.

Het Karl e.a. artikel
Michaels vertelde bij de Q&A ook over de onnauwkeurigheid van de temperatuurmetingen van de SST (sea surface temperature) nav het onlangs verschenen rapport van Karl e.a.

Die SST werd eerst gemeten met een canvas emmer die aan boord gehesen werd en daar getemperatuurd. Maar die zak is nat en koelt af als het warm is en het waait (en veel minder als niet) dus geeft gemiddeld te lage temperaturen.
Daarna werd overgestapt op de inlaattemperatuur van het koelwater van motorschepen. Maar die zitten bij een vol schip veel dieper dan bij een leeg schip. En bij een leeg schip in de zon wordt dit punt verwarmd door de hete scheepswand. Die zijn dus onnauwkeurig en vaak te warm.
Daarna kwamen satellietdata die best goed zijn.
Inmiddels meten we met zeer nauwkeurige boeien, maar dat waren er tot voor kort maar weinig.

Die reeksen kun je dus zeker niet zomaar aan elkaar knopen om de temperatuur van de laatste eeuwen in één grafiek te zetten. Terwijl de zee 70% van het aardoppervlak beslaat en die metingen dus een overheersende invloed hebben op de wereldtemperatuur.
Hier valt natuurlijk heel veel te ritselen!

Het recente artikel van Karl e.a. dat zogenaamd aantoont dat de opwarming tóch niet al 18 jaar geleden gestopt blijkt te zijn bewijst dit door juist de beste waarnemingen (satellieten) weg te laten, en de boeien te koppelen aan de motor-inlaten, en daarbij simpelweg de boeien met 0,2 graden opwarming te “corrigeren”. Doordat er steeds meer boeien komen en dat aandeel in het totaal dus toeneemt, warmt de zee systematisch op.
Puur bedrog dus! (zie 1,03 min)

Hij kwam tot slot met een opmerkelijk bewijs van de corruptie van de wetenschap: er is een dramatische stijging van positieve uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Dat kan natuurlijk niet.
Daarbij blijkt de kans op een positieve uitkomst van een onderzoek te verdubbelen zo gauw er een Amerikaanse wetenschapper in het team wordt opgenomen…
Dit effect wordt gestuurd door de behoefte aan funding, die positieve uitkomsten bevoordeelt.

Panel 3
http://www.ustream.tv/recorded/63528378

Mark Mills
Schaliegas en -olie maakt een snelle ontwikkeling door: het aantal putten is gehalveerd maar de productie stijgt, door technologische verbeteringen.

Panel 4
http://www.ustream.tv/recorded/63528193

Jay Lehr
Meldt als trotse EPA basher dat presidentskandidaat Scott Walker zijn voorstel heeft overgenomen om de verfoeide EPA op te splitsen en te verdelen over andere instituten en de staten. Walker for president!!!

Isaac Orr
Berekent dat de stookkosten van de Amerikaanse gezinnen dank zij shale gas $1452 per jaar lager zijn.

Bij de Q&A bleek dat er bij fracken binnen vijf jaar wellicht aardgas zelf als vloeistof gebruikt kan worden ipv water. Dat zou het enorme watergebruik ervan oplossen.

Ook werd er bij de Q&A tot mijn vreugde gevraagd of thorium MSR niet de energiebron van de toekomst zou kunnen zijn. Lehr verwachtte er weinig van, maar leek niet erg goed op de hoogte, en meer de bekende weerstand van alle langdurige kernenergievoorstanders te ventileren, die thorium voelen als een verzwakking van hun oude verhaal.
Ik heb uiteraard de sympathieke vraagsteller uitgebreid op de hoogte gebracht van ons symposium!

Lunch Keynote
http://www.ustream.tv/recorded/63534255

US Rep. Lamar Smith (Texas)
Legde uit hoe Obama en de EPA samen voortdurend uitspraken doen die in strijd zijn met het AR5 van het IPCC, en dus bewust liegen (m.n. over weer en orkanen).

Panel 5
http://www.ustream.tv/recorded/63538667

Voorzitter Bette Grande
Zij is ervaren politica in Washington en heeft in veel energieraden gezeten. Ze gaat voor mij uitzoeken of de claim van ECN kan kloppen dat er in de VS al windparken zijn die zonder subsidie draaien, bij een productieprijs van $0,05 per kWu. Ze had er nog nooit van gehoord en het leek haar uiterst onwaarschijnlijk.

Ook energie adviseur aan de Californische politici Tiffany Roberts heeft beloofd zich hierover buigen (en achtte het al even onwaarschijnlijk).

Cornelis van Kooten
Met Paul Driessen en Thomas Wijsmuller de derde aanwezige Amerikaanse Nederlander en Heartland coryfee, die mij alle drie voortdurend in het Nederlands aanspraken. Heel verwarrend als je al een week in de VS bent!

Hij stelde dat het steenkoolgebruik van het westen futiel is op het wereldverbruik.
China plaatst de komende decennia 800 MW per tien dagen aan nieuwe kolencentrales, en ook India is met een flinke “inhaalslag” bezig.

China gebruikt meer steenkool dan de hele wereld, en blijft nog decennia toenemen

China gebruikt meer steenkool dan de hele wereld, en blijft nog decennia toenemen

Ook merkte hij terloops op dat biomassabijstook in de VS niet wordt toegepast. Dit komt doordat de steenkoolcentrales worden gesloten vanwege de vervuiling en niet de CO2.
Althans, officieel: Obama heeft via de EPA de vervuilingseisen zo opgeschroefd dat ze dicht moeten, ondanks dat het parlement de sluiting vanwege CO2 had geblokkeerd.

Hij deed ook een boekje open over de fraude met de carbon credits: de Chinezen bouwen speciale bedrijven om HFC’s te produceren zodat ze ze vervolgens kunnen verdelgen om credits te kunnen cashen. Dit bedrog blijkt op 52% van de door China geïncasseerde credits uit te komen…

Wolfgang Müller
Deze vertegenwoordiger van het Duitse EIKE (van de uitstekende conferentie vorig jaar, zie hier en hier) gaf een overzicht van het Europese en Duitse klimaatbeleid. Wat puntjes:

– In Duitsland is de groothandel stroomprijs gedaald met 40%, maar de consument betaalt er 20% meer voor.
– De subsidie aan hernieuwbare energie is er al $270 per persoon per jaar (dus ca. €1000 per gezin!)
– Groene banen kosten er $265.000 per baan per jaar.
– Het aantal ingrepen om het net stabiel te houden is in 7 jaar opgelopen van 3 tot 3000. Op naar de black-out!

Interventions in Duitsland

Interventions in Duitsland

– En dank zij de ca. 1000 miljard aan duurzame bronnen is de CO2 uitstoot in Duitsland… gestegen!

Na dipje door zachte winter stijgt de CO2 uitstoot weer vrolijk bij onze duurzame buren

Na een klein dipje stijgt de CO2 uitstoot weer vrolijk bij onze duurzame buren

Belangrijk nieuws: Zeven Oost-Europese landen hebben gezamenlijk gepleit voor het sterk afzwakken van de klimaatverplichtingen, en lijken niet van plan zich aan EU voorschriften te gaan houden. Hiermee stort het Europese klimaatbeleid in elkaar.

Paul Driessen
Was de zoveelste die erop wees dat de arme landen keihard fossiele brandstoffen nodig hebben om hun welvaart te vergroten, en dat het gebruik ervan meteen miljoenen doden scheelt aan de gevolgen van het stoken van hout (dat ook nog eens enorme ontbossing en habitatvernietiging tot gevolg heeft).

Maar voor het eerst hoorde ik hoe wreed de groene wereldverbeteraars hiermee omgaan:
Ontwikkelingslanden zijn voor grote investeringen afhankelijk van de Worldbank en grote programma’s vanuit het westen. Maar tegenwoordig worden investeringen in fossiele centrales (zelfs die op schoon gas!) geweigerd door de twee belangrijkste geldschieters: Worldbank en OPIC. De Afrikaanse investeringsbank spreekt in dit verband verontwaardigd over “lethal policies”. Ik was verbijsterd over zoveel wrede onmenselijkheid.

Inmiddels gaat 40% van de mais naar Bio-ethanol (ondanks overvloed aan schalie-olie en – gas), evenveel als nodig is voor het voeden van maar liefst 412 miljoen mensen!
(Ik acht dit getal eerlijk gezegd onwaarschijnlijk hoog. Ik zal Paul eens vragen hoe hij eraan komt.)

Overigens is de CO2 uitstoot van corn-ethanol all-in 33% hoger dan die van gewone benzine!

En speciaal voor Rypke, een fraai voorbeeld van hoe dol de natuur is op fossiele energie: de “bedreigde” kolencentrale van Florida biedt een heerlijke overwinterplaats voor een enorme kudde knuffelbare Manatees (zeekoeien) die het water donker kleurt. Die kudde is dus ook bedreigd en zal het afschakelen van de centrale niet overleven.

Honderden zeekoeien kleuren 's winters de haven van de centrale donker

Honderden lamantijnen kleuren ’s winters het haventje van de centrale donker

Afkoeling veroorzaakt 20 maal zoveel doden als opwarming, en stijgende energieprijzen veroorzaken met name in de UK extra doden in koude periodes doordat men de energie niet meer kan betalen.

Japan is begonnen met het bouwen van extra kolencentrales, en financiert de bouw ervan in India en Bangla Desh.

steenkool wereld cr 590 2

Hij besloot met uiterst verhelderende quotes van groene officials die klimaatbeleid en de komende top in Parijs niet meer zien als iets wat met klimaat te maken heeft, maar met het bestrijden van kapitalisme en het herverdelen van de welvaart.

not climate cr 590

Binnenkort deel twee!