Screen Shot 2015-06-11 at 08.23.47Wat hebben ‘de strijd tegen klimaatverandering’ (kosten voor NL 73 miljard euro tot 2023 aan subsidies) en de oorlog tegen bomen gemeen, die provincies voeren tegen alle bomen langs N-wegen, opgehitst door de ANWB? De zelfde uit het lood geslagen risicoperceptie. Daarom is het volstrekt normaal dat onze leugenachtige overheid zogenaamd voor ‘het milieu’ miljarden uitgeeft, met windmolens het landschap toetakelt, bos kapt voor biomassacentrales en duizenden beschermde vogels per jaar uit de lucht mept.

Een symbolische strijd voor een, ja wat eigenlijk: een veiliger Nederland door een kouder klimaat? En dat die zelfde overheid tegelijk alle groen verwoest, zogenaamd voor ‘verkeersveiligheid’.

Onveilig....als je hier te hard rijdt of met een slok op

Onveilig….als je hier te hard rijdt of met een slok op

Alsof een boom plots op de weg springt voor een dronken automobilist die daar dan tegenaan rijdt. Bij een rijdende zatlap zal dat vast zo lijken. Verdiende loon, zo’n boom. Net als wanneer je roekeloos rijdt.

Hoekse Waard

Hoekse Waard, een N-weg is volgens mij een categorie hoger…

En dus: Bomenknuffelaars van Climategate.nl verenigt u!

Teken de petitie van de bomenridders, voor een einde aan de waanzin van door media/massahysterie gelobotomiseerde beleidsambtenarij. Kap liever flink in het overheidspersoneel (alle afdelingen ‘communicatie’/autisme kunnen per direct naar huis), sleur de mensen van Greenpeace cs uit hun holen, laat ze bewerken door een knokploeg van vissers en verban ze dan naar een zandplaat in de Noordzee, stuur die sensatiebeluste, kennisloze en hijgerige havoklanten bij massamedia met vervroegd pensioen et voila: probleem opgelost.

Screen Shot 2015-06-11 at 08.49.00Eichmann tegen eiken
Al die natuurpacten, klimaatbestendige natuurbufferverbindingszones met robuuste Sharon Dijksma’s midden in de samenleving: het is allemaal totale flauwekul, in een zelfde land waar men de zaag zet in de basale dichtbijhuisnatuur langs wegen, die daar al decennia stond zonder dat iemand er aanstoot aan nam. Behalve een zatte automobilist dan, die 100 reed waar hij 60 mocht. Laat alle ambtenaren tv-schilder Bob Ross kijken. ‘i think this tree up here needs a friend’…Om ze te kalmeren.

Die Eichmann’s achter hun bureau die daar met een pennestreek de laaneiken op transport zetten naar de biomassasubsidie-centrales, gesubsidieerde bosovens, zodat de begroting van de curatelegemeentes op orde komt en het papieren energiedoel gehaald.

Screen Shot 2015-06-11 at 08.29.32

Veiligheid wordt als stroman gebruikt, ‘dus u bent niet voor veiliger wegen’, of  ‘dus u vindt de wereld van toekomstige generaties niet belangrijk’ enz. Laten we het hele IJsselmeer droogleggen, zodat er nooit meer een zeiler in kan verzuipen bij storm. In plaats van mensen te vragen zonder zeewaardig schip om beter op het weer te letten.

Heh, wat jammer dat er in onze wereld zoveel leugenachtige, domme en corrupte mensen zijn, wat bezielt ze dan toch…. Zoals Friezen stellen: de wereld is mooi, de mensen konden beter.

'a happy little evergreen'

‘a happy little evergreen’

Net kwam er weer spam van Blendle in mijn mailbox (kan ik me daarvoor afmelden?). Er was een ‘slachtoffer van witte heroine’ die iets deed. Die heroine stond ’s ochtends plots bij dat slachtoffer op de stoep en riep: gebruik mij of anders….De dealer zette die gebruiker echt onder druk, ja vast….(ik mag dat zeggen, ik werkte bij het Leger des Heils op de Wallen tussen de verslaafden en schreef er het verhaal ‘Zachte heelmeesters’ over voor HP de Tijd). 

Net als die bezopen borden in Amsterdam, waarbij de overheid toeristen waarschuwt voor ‘onveilige drugs’.  De generatie ’68 die voor ongelimiteerde vrijheid pleitte, bewerkte het tegendeel:

  • We leven nu in een land, waarin de overheid tot in de haarvaten van onze handelingsvrijheid intervenieert, eigen verantwoordelijkheid elimineert. De overheid als geneesmiddel voor alles, de overheid is God geworden, die alle risico uit ons leven zal bannen. Ik voel me daar in toenemende mate onveilig bij.

De Alomtegenwoordige Overheid is een uiting van alomtegenwoordig wantrouwen in elkaar. Geef mij liever 1 jaar schoonheid en dan sterven, dan te moeten leven in een bureaucratische hel van schijnveiligheid, bedrog en oplichting.  

RZ15.Nwegen (1)