...de meest uitzinnige onzin over milieu, chemie is de norm bij mainstream-media, niet de uitzondering

De meest uitzinnige onzin over milieu en chemie is de norm bij mainstream-media

Climategate.nl bestaat omdat mainstream-media onafhankelijk van iedere kennis van zaken over natuur, milieu, energie, klimaat en wetenschap schrijven. En als ‘deskundigen’ milieuactivisten aanhalen die het einde der tijden verkondigen. Dus bieden wij een beter geïnformeerd alternatief op de dossiers die ons vakgebied zijn en dwepen niet zo met dat geromantiseerde zelfbeeld van de ‘onafhankelijke kritische journalist’ (zo’n linksig alfastudie-ventje met hoornbril die kritisch kijkt met hand onder de kin). NRC Handelsblad bericht nu over resultaten van een enquête onder hoofdredacteuren van oude media, die het Commissariaat voor Media publiceert: ‘de onafhankelijkheid is in gevaar’.

Ze bedoelen: de cosmetische onafhankelijkheid, dat geromantiseerde zelfbeeld dat in werkelijkheid nooit bestond, behalve in het zelfbeeld van dit narcistische gilde.. Ze waren al nooit onafhankelijk omdat ze door kennisgebrek alles geloven wat journalist-proof wordt geserveerd.

NRC is ook niet onafhankelijk maar schrijft kritiekloos/zonder kennis van zaken opinies over van overheidsinstanties als het Planbureau voor de Leefomgeving

NRC is ook niet onafhankelijk maar schrijft kritiekloos/zonder kennis van zaken opinies over van overheidsinstanties als het Planbureau voor de Leefomgeving en andere rapportjes van de milieubureaucratie

Er is goed geïnformeerde en slecht geïnformeerde journalistiek…
Dat gebabbel over verstrengeling met commerciële belangen – zoals bij de prima journalist Fons de Poel – leidt af van het werkelijke probleem van mainstream-journalisten: hun gebrek aan kennis, algemene ontwikkeling en analytisch denkvermogen, waarbij ze gevatheid met intelligentie verwarren en politieke correctheid met feitelijke juistheid. Dankzij die alomtegenwoordige domheid en intellectuele luiheid bij het mainstream-journaille zijn ze niet onafhankelijk en nooit onafhankelijk geweest. Zie klimaatjournalist van NRC Handelsblad Paul Luttikhuis met zijn flater over ‘5 biljoen dollar subsidies op fossiele brandstoffen’, oftewel hoe afhankelijk Luttikhuis is van zijn politieke vooringenomenheid om de meest uitzinnige onzin op te schrijven.

 

klimaatriooljournalistiek NRC Handelsblad

klimaatriooljournalistiek NRC Handelsblad

Er is maar één lakmoesproef voor goede journalistiek: ben je goed of slecht geïnformeerd? Luttikhuis ontsloeg zichzelf van de noodzaak tot feitencheck, omdat zijn politieke gevoel en linksige NRC-arrogantie hem afdoende leken. Bij Trouw en de Volkskrant evenzo. Journalisten met kwaliteitsego’s domineren deze politiek vooringenomen groene alarmfabrieken, die polonaise lopen achter de milieubureaucratie.

Ook journalist Jaffe Vink ontmaskerde de leugens van Greenpeace, en zag hoe de Volkskrant er in meeging

Ook journalist Jaffe Vink ontmaskerde de leugens van Greenpeace en zag hoe de Volkskrant erin meeging

…maar vooral veel domme vooringenomen journalisten
Journalisten hebben de ballen verstand van chemie, ecologie, klimaat of milieutechnische zaken, maar pretenderen wel daarover te kunnen berichten, vooral als het alarmistisch en sensationeel klinkt, en in de lijn ligt van hun meestal wat linksige politieke sympathieën. Daarom laten ze ook standaard als ‘deskundige’ een Greenpeace-oplichter aan het woord. De door Zembla veroorzaakte hetze tegen neo-nicotinoïden en bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere is een van de vele misstappen van dit chemofobe gilde, dat alles ‘gif’ noemt wat door mensen is gemaakt.

Van linkse media als de Volkskrant (zie ‘Het Gifschip’; verslag van een journalistiek schandaal), de berichtgeving over windenergie tot recent weer de Telegraaf over schaliegas, waarover onze Hajo bericht via onze Facebookpagina: journalisten hebben in 90 procent van de technische gevallen geen flauw benul wat ze schrijven en gaan maar wat op hun gevoel af. Het gemiddelde van hun gevoel is dan ‘onafhankelijke berichtgeving’.

Gelukkig, wij zijn niet alleen in onze ergernis over de domheid van journalisten

Gelukkig, wij zijn niet alleen in onze ergernis over de domheid van journalisten

Niet alleen ons valt dat op, stichting Skepsis heeft nu een site Kloptdatwel.nl waarop zij de flaters van EenVandaag over bestrijdingsmiddel Roundup ontleedt. EenVandaag berichtte: ‘Kankerverwekkend bestrijdingsmiddel blijft op de markt’.  Een bekend patroon, er is een ‘gif’ en dat is ‘kankerverwekkend’, en vervolgens mag een Greenpeace-activist wat kankeren als zijnde ‘de deskundige’. Kloptdatwel.nl schrijft hierover:

Het kan zijn dat de journalisten van EenVandaag niet goed op de hoogte waren. Maar wie vraagt ze in de radio-uitzending om een reactie? Geen wetenschappers, maar Greenpeace en de Partij voor de Dieren die bekend staan als felle tegenstanders. Zelfs de secretaris van de Volkstuinvereniging van Heerenveen mag aan het woord komen, omdat zijn vereniging het middel in de ban heeft gedaan. De arme man blijkt echter niet het verschil te weten tussen Roundup en het verboden ontbladeringsmiddel Agent Orange.

Bij het NOS Journaal kent de Klimaat- en Energieredactie niet eens het verschil tussen energie en vermogen. En het interesseert ze ook niet als je daarop wijst, ze vinden het niet belangrijk.

Dat is intellectueel onvermogen. Ik berichtte ook al hoe het Financieele Dagblad mij wipte nadat ik onaardig tegen Ed Nijpels deed, die niet wilde antwoorden op mijn vragen over de onkosten voor het Energieakkoord zonder milieuwinst. De week daarop kreeg Ed van het FD een advertorial als goedmakertje. Mainstream-media kunnen niet onafhankelijk zijn omdat ze graag bij de macht op schoot willen zitten, in de hoop dat iets van hun gezag op dat ijdele volkje der journalisten afstraalt.

Maar er zijn gelukkig blogs van specialisten die het publiek – zonder enige betaling – een alternatief bieden. Ik heb nog nooit iets MOETEN schrijven, maar schrijf alleen wat geschreven MOET worden.