Screen Shot 2015-06-25 at 06.59.49

Windmolens die ‘biodiversiteitsverlies’ helpen stoppen, in plaats van dat ze per turbine meer dan 100 vogels per jaar uit de lucht kunnen meppen (zie onderzoek Altenburg en Wymenga), dieetadviezen voor de biodiversiteit. Niets is in een nieuw voorlichtingsfilmpje het Planbureau voor de Leefomgeving te gortig om haar andere groene stokpaardje te pluggen bij Nederlands belastingvee/bankierslaven- naast De Klimaatverandering: ‘Biodiversiteitsverlies, is de achteruitgang te stoppen’. En hoe de overheid dat voor 2050 ombuigt.

De overheid-broodheer van Planbureau- is grootste oorzaak biodiversiteitsverlies
Terwijl de overheid de belangrijkste oorzaak is van verlies aan natuur en de natuurwetten met voeten treedt. Zie Hajo’s kersverse blog hoe de gemeente Zaanstad een heel orchideen-veld elimineert. Lees mijn blog hoe de provincie Friesland de natuur van de Noordelijke Friese Wouden verwoest met subsidies voor asfalt.

Zie hier de realiteit uit het rapport van Altenburg en Wymenga, wat de overheid aanricht met de Crisis en Herstelwet in de hand, alle natuurregels aan haar laars lappend:

De Doelen moeten koste wat kost gehaald worden...

Zo keert de overheid ‘biodiversiteitsverlies’…..Foto rapport Altenburg en Wymenga

We horen een vrouwenstem bij het Planbureau voor de Leefomgeving zeggen- de wettelijk aangewezen (NBWet 1998) informatiebron van Sharon Dijksma:

Dus, wat deden we om van koers te veranderen? Duurzaamheidsinitiatieven werden belangrijk (waarna bovenstaande windfarms en zonne-woestijnen verschijnen RZ). …………..We aten minder vlees en zuivel. Deze veranderingen hielpen om biodiversiteitsverlies te stoppen

Bodycount per turbine....

Bron Altenburg en Wymenga screenshot: Bodycount per turbine….Zo wil de overheid met het Planbureau biodiversiteitsverlies tegengaan

Nep-groene subsidies van de Nederlandse overheid – die het Planbureau als geneesmiddel verkoopt- zijn de grootste bedreiging voor de natuur. Zoals via de gesubsidieerde bosbijstook in kolencentrales via het Energieakkoord- tegen advies in van Rudy Rabbinge, Martijn Katan en Louise Vet van de KNAW. En de bouw van vogel- en vleermuisdodende windmolens (zie bovenstaande studie). In de VS verdwijnt houtstook nu mogelijk van de beleidsagenda voor CO2-reductie, zo meldt het Forest Business Network. In Nederland gaat dit gewoon door dankzij de overheid, Ernst Vuijk en de milieubeweging via het Energieakkoord dat de belastingbetaler tot 2023 tenminste 60 miljard euro kost aan contractuele verplichtingen tot subsidies.

Zeven plagen door biodiversiklimadinges rampen die de overheid keert via meer belastingheffing

Zeven plagen door biodiversiklimadinges rampen die de overheid keert via meer belastingheffing

Het verlies van de pandabeer en zijn biodiverse vriendjes zou zelfs tot droogtes en vloeden leiden, ziektes en plagen in de landbouw: biodiversiteit en klimaat morfen naadloos in elkaar als uitingen van het zelfde bureaucratische levensgevoel van controle over het leven van Neerland’s onderdanen.. En dat alles bij een stemmig pianomuziekje

Werkelijk niets is het Planbureau te gortig, in wat mogelijk de meest anti-wetenschappelijke voorlichtingsfilm over biodiversiteit is sinds de Industriële Revolutie. Die vooruitgang die ons uit de armoede hielp, en die het Planbureau zowel tegen wil gaan als stimuleren. Want de zelfde landbouwrevolutie die volgens het Planbureau grond zal uitsparen voor ‘de biodiversiteit’ kan tegelijk tot een verlies van natuur hebben geleid ’ter grootte van Europa’ en….’dat komt door ONS…’

Mean Species Abundance, door PBL verzonnen indicator als DE biodiversiteit

Mean Species Abundance, door PBL verzonnen indicator als DE biodiversiteit

Mean Species Abundance als ‘De’ biodiversiteit, vrolijk gemixt met andere definities
In het filmpje fungeert de door het Planbureau verzonnen Mean Species Abundance (MSA) als DE biodiversiteit, terwijl ze tegelijk de definitie van ‘soortenrijkdom’ gebruiken. Terwijl deze MSA alleen in Nederland wordt gebruikt als maat voor biodiversiteit. En deze MSA niet het verlies aan daadwerkelijk bestaande soorten, levensvormen op aarde verbeeldt, maar het verlies aan een vermeende wildheid sinds 1700: zie mijn eerdere bespreking hier, hier en hier.

Zo zien we in de grafiek dat DE biodiversiteit met liefst 40 procent is gekelderd ‘sinds de Industriële Revolutie’. Daarmee bedoelen ze: een landoppervlak waar menselijke invloed toenam. Zo geeft de MSA iedere omzetting in landbouwgrond automatisch een ‘biodiversiteitsverlies’ van 90 procent. En eens verloren blijft verloren.

Feitelijk tegengif bij alarmistische groene propaganda van de overheid

Feitelijk tegengif bij alarmistische groene propaganda van de overheid

Hoe zit het dan wel?
Wij nemen voor biodiversiteit een meer objectieve maatstaf die internationaal wordt gebruikt bij serieuze wetenschappelijke studie van biodiversiteit (Zie Stephen Hubbel’s Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography 2001). Het aantal soorten en aantal binnen die soort. Dan zien we een ander plaatje. Ongeveer 900 van de ruim anderhalf miljoen bij de wetenschap bekende soorten stierf uit, van de best bestudeerde diergroepen- vogels en zoogdieren- ongeveer 1 procent in de afgelopen 500 jaar. Van ruim 900 soorten stierf 96 procent uit op exotische eilandjes en Australië, met de Dodo als bekendste voorbeeld. Bejaging door mensen en de introductie van varkens en ratten zijn daarbij de grootste doodsoorzaak, en het meeste uitsterven vond al plaats VOOR de 20ste eeuw.

Maar…lokaal en regionaal neemt het aantal soorten juist sterk TOE, ook op deze eilanden dankzij de nieuwe soorten die mensen meenemen. In tegenstelling tot de verzinsels die het Planbureau loslaat op U, zijn dit droge kale feiten die je in de wetenschappelijke literatuur kunt vinden, door onze Stichting Milieu Wetenschap en Beleid voor u bijeengebracht in ‘Biodiversiteitscrisis, massa-uitsterven of massahysterie? Laat je niet langer voor de gek houden door de overheid, milieubeweging en hun naïeve slecht onderlegde massamedia-journalistjes: informeer je.

Klimaatbeleid grootste bedreiging voor biodiversiteit
Er is geen enkel eenduidig verband tussen het verlies van de zeldzame soortjes van natuurbeschermers op de Rode Lijst- waar de discussie over biodiversiteitsverlies over gaat- en de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ die het Planbureau wil pluggen als vloedbescherming, voedselvoorziening. Sterker nog, een stevige reductie van biodiversiteit is noodzakelijk om landbouw te bedrijven, dat noemen we plaagbestrijding.

Energieakkoord overheid/milieubeweging schadelijk voor bossen

Energieakkoord overheid/milieubeweging schadelijk voor bossen

Er is wel een negatief verband tussen klimaatbeleid en biodiversiteit. Voor CO2-opslag in zogenaamd Klimaatbos heb je juist snel groeiende monocultures van jong bos nodig, terwijl het bos met de meeste soortenrijkdom oud bos is dat door rotting en respiratie netto meer CO2 uitstoot. Je kunt dat eenvoudige feit nog lezen in het vakblad voor de houtsector Houtwereld in april, waar bosbouwconsultant Leffert Oldenkamp schreef over het Energieakkoord.

Wake up!

Screen Shot 2015-06-25 at 08.11.11En als je beslist niets van mij wilt aannemen, gewoon uit principe, lees het dan HIER van een ander, bioloog Steward Brand: we are not edging up to a mass extinction.  Laat je niet voor de gek houden door overheidsinstellingen en milieuclubs, die enkel uit zijn op macht en controle over je geld.