Han Olff heeft ook geen enkel verstand van natuurbeheer, wel van ideologie

Han Olff de Kadaverwolf heeft ook geen enkel verstand van natuurbeheer, wel van ideologie, misschien kan hij wel goed koken?

Betrapt: we hebben in Nederland een hooglerarenplaag, van activistenlieden die hun academische statuur en positie misbruiken voor de persoonlijke politieke agenda.

De antivisserij-populist en-anti-jactactivist Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen betrapten wij al eerder op onwetenschappelijk populisme in media. Nu twittert Han Olff de Kadaverwolf ook met zijn activistenvrinden, op de bekende arrogante wijze die wij van de groene medemens kennen: de hogere beschaving uithangend en ondertussen liegen en bedriegen, natuur en wetenschap prostituerend voor politieke doelen. Want liegen met hete aardappel in je keel, dat is eh..beschaafd. Nu twittert Olff de eco-populist met zijn vrind, beroepsleugenaar Johan van de Gronden van het Wereldbestuurfonds.

De werkelijkheid is dat Nederlandse koks en de doorsnee Nederlander graag wild eten en klaarmaken, en zelfs de groene milieuridders van Natuur en Milieu laten zich tegenwoordig al positief uit over de benuttingsjacht. De in Europees verband volstrekt normale jacht, die in domineesland ‘plezierjacht’ heet dankzij anti-jachtpopulisten en dankzij hen ook de regering in de Nieuwe Wet Natuurbescherming.

Zo’n kok heeft op het gebied van wildbenutting minstens evenveel zeggenschap, als zo’n twitterende activist-ecoloog. Waarom niet? Is de natuur alleen van die groen-linkse fanatici en niet van Braakhekke en de vele mensen die hij met zijn gerechten gelukkig maakt? Zie ook hieronder, hoe Han Olff de Kadaverwolf zijn edelhert het liefste geserveerd krijgt…..

Zeer stil leven; verzameling dode edelherten in het Han Olff kadaverkamp Oostvaardersplassen. Foto Martijn de Jonge

Een hertensteak geserveerd naar ‘Olff’-art, hertenkadavers rotten weg in Oostvaardersplassen. Foto Martijn de Jonge

Zie dan deze foto’s van Martijn de Jonge, waar Han Olff gelukkig van wordt: de Kadaverdiscipline van de Oostvaardersplassen, een on-wetenschappelijk en onethisch ecologengerecht en vleesverspilling. En dat noemt zich dan een expert op het gebied van natuurbeheer. Dit vindt Han Olff een voorbeeld voor natuurbeheer.

Heckrund wordt geserveerd op het kadaverbordje van Han Olff zijn natuurvisie. Foto Martijn de Jonge

Heckrund wordt geserveerd op het kadaverbordje van Han Olff zijn natuurvisie, Rendac-art klaargemaakt. Foto Martijn de Jonge

Han Olff, vriendje van Johan van de Leugen
Johan van de Leugen, directeur van het Wereldbestuurfonds die in inhoudelijk debat geinteresseerd zou zijn. Dat is de grap van de eeuw. Johan van de Leugen riep bij de Tweede Kamer, dat Nederland na Malta het soortenarmste land van Europa zou zijn, en dat nog ’15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit’ over zou zijn (de MSA-biodiversiteit van het Planbureau, waar ‘wildernis’ in 1700 de 100 procent ideale natuur zou zijn, in een door mensen gemaakt land Nederland…). Als je dat als directeur van het WNF roept, en je bent niet bereid te kijken- klopt dat wel: wat zegt dat dan over je omgang met wetenschap, en met je interesse daarvoor in het algemeen. Johan van de Leugen, je gebruikt de natuur enkel voor geldelijk en politiek gewin, je moet je schamen voor jezelf.

Maar Johan van de Leugen is een eerloos mens. Zoals al dat groene tuig, dat ik consequent groen tuig blijf noemen. Want dat is het gewoon. Bij ons is een arrogante lul gewoon een arrogante lul. En een leugenaar is gewoon een leugenaar. Johan van de Gronden is een beroepsleugenaar, en daarom zeer geschikt als directeur van het WNF.

...vast ook een vriendje van Han Olff

…vast ook een vriendje van Han Olff, deze geldwolf

Het WNF? Dat is die integere club die met reclame de schijn ophoudt dat ze natuur beschermen. En die een voet tussen de deur in Nederland wilde omdat WNF in het buitenland steeds minder welkom is met hun neo-koloniale bemoeienissen, zie bijvoorbeeld ‘Eviction for Conservation, a global overview’ van Dan Brockington, dat ik ook in mijn rapport over de WNF-praktijken opnam.

Zo flopte hun eerdere project in het Munnikenland voor een Stay Okay Hostel voor 3  a 4 ton euro (hun volledige budget voor natuur in Nederland, op een totaal van ongeveer 60 miljoen euro), en het volgende jaar verdampte – hoeveel was het, 8 ton euro of meer- voor de Horsterwold-campagne, die verbindingszone om herten uit de Oostvaardersplassen te laten weglopen over de beste landbouwgrond ter wereld, waar dan eerst 30 gezonde agrarische bedrijven met honderden miljoenen euro’s belastinggeld voor weggejaagd moesten worden.

Het WNF is – wanneer je beter kijkt- fouter dan fout in de oorlog. En dus is Han Olff de Kadaverwolf er vriendjes mee. Alles dat het WNF in Nederlandse natuur aanraakt mislukt alvast, behalve voor WNF zelf. Ze houden zich zelf aan de bal, en daar is het ecologisch analfabeet en opportunist Johan van de Leugen om te doen. En met hun reeds 330 miljoen Postcode Loterij euro’s poetsen ze de leugen wel weer met marketing schoon. Als ze maar geld krijgen, en daar gaat het Han Olff ook om. Geld en politieke invloed.

  • Han Olff dus. Han Olff, de geldwolf. Of zullen we hem voortaan Olff de Kadaverwolf noemen? Die laatste vind ik zelf leuker.

En nu stopt WNF geld toe aan Theunis Piersma voor zijn weidevogel-leerstoel, en liften ze mee op het Boer Zoekt Weidevogelvrouw-gevoel. Piersma en Olff zijn dikke activistenmaatjes. Dus het is hier een volstrekt belangeloze en integere wetenschappelijk verantwoorde club, alles voor de natuur zonder enig eigenbelang. Echte objectieve wetenschap ook.

Van dit beheer in de Oostvaardersplassen zingt Han Olff de kadaverwolf de lof

Van dit kadaverbeheer in de Oostvaardersplassen zingt Han Olff de kadaverwolf de lof: Foto Martijn de Jonge

Anti-jacht populisme groene fanatici kaliber Olff dicteert beleid
Het zijn deze lieden die samen met de anti-alles activisten van de Partij voor de Bieren in de Wet Natuurbescherming de populistische kreet ‘plezierjacht’ invoerden. Dat is een term die slaat op de doodnormale benuttingsjacht die in de rest van Europa gemeengoed is. De jacht is een grondrecht dat bij de Fransen nota bene in de grondwet is verankerd. Ook minder sektarische natuurclubs als het internationale IUCN en ook het internationale WNF zien jacht als een doodnormaal onderdeel van beheer, en beheerste benutting kan volgens IUCN Rode Lijst-criteria zelfs bij zeldzame soorten bijdragen aan de instandhouding van de populatie. Zie ook deze studie ‘Sustainable harvest of Waterbirds, a Global Review’. 

Alleen in Nederland met haar ganzenplaag, overschot aan reewild, edelherten, zwijnen in een overvol land bestaat het dat de regering een wet maakt, waarin de emoties van Vox Populi en linkse fanatici moeten meetellen als van Han Olff, van die activisten die de natuur gebruiken voor hun politieke ideologie. En waar die emoties van bemoeizuchtige linkslieden boven het particulier eigendomsrecht gesteld mogen worden.

Wegrottend paard na miskraam. Dit ziet plezierecoloog Han Olff liever dan die akelige plezierjacht

Wegrottend paard na miskraam. Dit ziet plezierecoloog Han Olff liever dan die akelige plezierjacht: Foto Martijn de Jonge in Oostvaardersplasssen

Han Olff, de kadaverwolf van de OVP
Han Olff is de pseudo-wetenschapper die de lof zingt over de kadaverdiscipline van de Oostvaardersplassen waar 25 jaar lang maar wat werd aangeklooid met dieren, zonder enige wetenschappelijke begeleiding, op basis van een archeologisch, historisch en ecologisch weerlegde mythe (zie oa Louwe Kooimans et al, Van Vuure et al). De plezier-ecologie over de rug van dieren, waar onze gastblogger Martijn de Jonge schokkende tot ronduit walgelijke beelden van publiceerde op Climategate.nl, zie hier, en hier.

Han Olff, je bent een anti-wetenschappelijke activist, geen integere en objectieve ecoloog maar een populist. Net als je mariene voornaam-genoot waar je ook vast maatjes mee bent, en onderzoeksgelden mee eet uit de zelfde ruif. Omdat je de zelfde natuurzuiverheids-ideologie hoog houdt. Waarom moet jij nog van onze belasting een riant salaris uitgekeerd krijgen. Pak een spandoek, ga met Johan van de Leugen actievoeren in je privetijd, of hou met deze onzin op, sluit je op in je studeerkamer en ga de literatuur eens bestuderen buiten je wel erg nauwe en politiek gekleurde tunnelvisie.

De natuurlijkheid volgens Olff: herten opsluiten en laten wegrotten. Foto Martijn de Jonge

De natuurlijkheid volgens Olff: herten opsluiten en laten wegrotten. Foto Martijn de Jonge

Dankzij deze activist-ecologen wordt grondeigenaren het eigendomsrecht ontnomen, om het wild op hun eigen land naar eigen inzicht en ervaring te benutten. Iets dat in de rest van Europa met wat minder activistische nepwetenschappers nogmaals, volstrekt normaal is. Vraag een meer objectieve ecoloog als Herbert Prins, of Ron Ydenberg maar….

Zo, dat is weer een tirade van 1300 woorden, op basis van 1 tweet. Ik heb een roeping als Theoloog gemist, waarbij je uit een zo kort mogelijk stukje Bijbeltekst een zo lang mogelijk lulverhaal distilleert. Ook dat is een kunst op zich, kan ik u vertellen. :-)