Basale ecologie geldt ook op het Wad, bij hoge verstoring (natuurlijk of niet, maakt geen verschil) minder soorten

Basale ecologie geldt ook op het Wad; bij hoge verstoring (natuurlijk of niet maakt geen verschil) minder soorten, bij te lage verstoring ook

Nu stellen 2 VVD-Kamerleden Kamervragen aan Sharon Dijksma over anti-visserij activist Han Olff en ze getuigen daarbij van een dusdanige afwezigheid van enige dossierkennis dat ik me afvraag: waarom blog ik nog? Wie informeert deze onbenulletjes? Waarom zit dat zitvlees (Visser) in de Kamer? 

Ik schreef al over de beweringen van de achterhaalde ecoloog met hoogleraarspositie en anti-visserij-activist Han Olff. Die haalde de massamedia met zijn uitspraken dat visserij weg moet van de Waddenzee vanwege een virtueel ‘natuurherstel’: het doen terugkeren van de Waddenzee in de fosfaatrijke toestand van de jaren 80 toen er meer schelpdieren waren en jonge vis, maar dan zonder fosfaat. Dat kan natuurlijk niet, een beetje ecoloog moet ook weten dat je de natuur niet kunt vastpinnen op de tijdelijke toestand van een arbitrair jaartal.

Han Olff, de achterhaalde ecoloog en zijn milieuactivisten-vrinden
De enige constante in de natuur is verandering, er is geen ‘natuurlijk evenwicht’, wel een ‘flux van de natuur’ (Pickett 2007). De natuur is meer Heraclitus, die ervan uitgaat dat ‘alles stroomt’, dan Plato en/of Aristoteles, die uitgaan van een ‘ideaal’-toestand die kan ontstaan als je de ‘verstoring’ maar verwijdert.  De natuurclubs en achterhaalde ecologen van het kaliber Han Olff blijven Plato projecteren op de natuur. Zij blijven geloven in een ‘zelfregulerend’ systeem.

Een achterhaald idee van de natuur als een machine, die op gang komt als je maar aan de juiste knoppen draait, het juiste beleid voert: Han Olff met zijn biobouwertjes is een representant van deze  achterhaalde ecologische denkwijze. Maar eigenlijk drijft de gehele beleidsecologie op dat idee, waar zoveel baantjes van afhangen en Postcode Loterij-miljoenen naar toevloeien. Dat je de natuur in ideaaltoestand kunt krijgen door aan de juiste knop te draaien. De enige knop waar activisten op het Wad aan willen draaien is de visserij. En dus riep eco-activist met teveel geld Han Olff: die moet weg.

Het geOH waar Sharon Dijksma vervolgens mee weg kan komen met NGO-kreten over ‘de verduurzaming’ , transitieblabla, de verspilling van publiek betaalde ambtenarentijd om deze vragen te beantwoorden… Zonde van het geld.

RZ14wad5-1Han Olff mag geen hoogleraar zijn
Han Olff dient per direct van zijn hoogleraarspositie ontheven te worden. Hij moet niet de activist gaan uithangen, maar zou gewoon netjes zijn sommetjes moeten maken en onderzoekjes doen en zijn literatuur beter bijhouden. Dat geldt ook voor WNF-activist Theunis P. (die arrogante krullenbol die wat renteniert op zijn kanoetenwerk). En verder zijn mond houden. Uit zijn onderzoek volgde van alles, behalve dat visserij enige schade veroorzaakt aan het hoog-dynamische getijdensysteem van het Wad. Ze vonden na 4 jaar wat iedereen al eeuwen wist, maar schreven dat iets academischer op:

  1. In de luwte van eilanden, dus de minder dynamische delen, vind je meer soorten (dat is eerstejaars ecologie en een bevestiging van ons punt dat op het dynamische Wad de visserij een relatief kleine impact heeft)
  2. Predatie en stormen decimeren mosselbanken (dat wisten vissers al eeuwen en halen daarom ook zo’n zeesterrenflap over mosselbedden, omdat zeesterren de hele bank anders leegvreten)

En dat grapje kostte vervolgens 3,1 miljoen euro Waddenfonds-geld… Waarom?