Bestel ook een rapport met de gewenste conclusie bij Imares

Bestel ook een rapport met de gewenste conclusie bij Imares

Imares heeft twee jaar achter elkaar 2 miljoen euro verlies gedraaid en moet zo zwaar bezuinigen, dat ze de vestiging in Yerseke met 30 arbeidsplaatsen overwegen te sluiten. Ook de afdeling in IJmuiden zou vrijwel verdwijnen, en als Last Post in Den Helder overblijven. Imares is de opvolger van het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek, RIVO, maar dan met een groenig Wagenings Alterra-sausje en zonder de uitgebreide wetenschappelijke visserij-bibliotheek (die verhuisde naar Vlaanderen of verdween in de Bermuda Driehoek) en dataverzameling met voldoende onderzoeksschepen.

Imares (en Alterra) moet leven van contract-onderzoek. De Rijksoverheid en lagere overheden bleven de belangrijkste afnemer van Imares-rapporten, maar dan zonder de structurele rijksfinanciën om de onderzoekscapaciteit en data-verzameling met onderzoeksschepen op peil te houden. Onze overheid heeft het niet zo op betrouwbare kennis die leunt op metingen, data. Waarom zo’n duur onderzoeksschip drijvend houden, als je met wat computermodellen en gissingen veel beter de gewenste conclusie kan trekken? Waarbij de boeman van ‘de klimaatverandering’ de gaten vult.

Nog erger is overigens het Planbureau voor de Leefomgeving, dat volledig datavrij onderzoek aflevert met modelfantasie, die de beleidsbureaucratie van rechtvaardiging voorziet met valse concreetheid.

...na de kokkel- en mosselvisserij is nu de garnalenvisserij aan de beurt

…na de kokkel- en mosselvisserij is nu de garnalenvisserij aan de beurt

Onderbouw onze beleidswens BV
Iemand als Staatssecretaris Sharon Dijksma moet op afroep een rapport kunnen bestellen dat de beleidswensen toejuicht van haar ambtenarij. Betrouwbare metingen zitten dan maar in de weg, stel dat de Noordzee het niet eens is met de PvdA of VVD. En wanneer je verder dan gisteren in je marien biologische kennis kunt terugkijken, dan kan je niet met modelgezwets ‘de klimaatverandering’ als schuldige aanwijzen, want dan blijken je aan klimaat toegeschreven fenomenen bijvoorbeeld al in 1970 of 1900 te zijn beschreven. Ignorance is Bliss/Imares.

Recent bestelde Dijksma een rapport over valkerij bij Imares-evenknie Alterra. En Hugh Jansman wist op basis van zijn eigen mening weer fantastische beleidsconclusies te trekken. Hugh Jansman, de otterknuffelaar die bijklust in de roofvogels. Of neem dat Alterra- onderzoek naar die Limburgse hamsters, waarin ze conform hun anti-jachtopvattingen zo ver mogelijk wegmoffelen dat vossen 25-39 procent van hun fokhamstertjes opvreten. Om maar niet te hoeven concluderen dat bejaging wel degelijk zou werken bij bescherming, en niet de voor Alterra lucratiever ‘oplossing’ van pamperen en nathouden met speltakkertjes en sjamanistische bezweringen over natuurlijke evenwichten. Of zelfs dure vossenrasters met schrikdraad.

Dergelijke instituten pleiten geheel verrassend voor de duurste oplossingen waarbij nog jarenlang meer onderzoek nodig is.

Wie Climategate.nl volgde in afgelopen 4 jaar, kon zien dat Imares qua kwaliteit en onafhankelijkheid van de overheidsbureaucratie nog wel eens eeeh, nou, hoe zal ik het zeggen, steekjes liet vallen. Ik noemde ze daarom het Buckler van de mariene biologie. Op de vis-excursie van de Vereniging Wetenschapsjournalisten Nederland met de TX10 op 22 mei, nam ik vanzelfsprekend ook geen Imares-mensen mee. Ik nodigde Hans Polet van het Ilvo uit, een modelwetenschapper naar mijn hart die integer is en accuraat wil zijn. Zeg maar het 180 graden-tegendeel van Han de zwetsmajoor en politicus Lindeboom.

De sterke punten van Imares
Imares is erg goed is in het met modellen bij elkaar fantaseren van populatieschattingen, zoals bij paling. Ook zijn ze sterk in het construeren van een verhaaltje voor Sharon Dijksma-ambtenaar Ton IJlstra die onder de vlag van Natura 2000 (VIBEG) vissers uit de Noordzeekustzone wil verdrijven. Zo construeerde Imares in het Natura 2000-kader eerst het gewenste verhaal: visserij beroert de bodem, dat tast de schelpdiervoorraad aan en dus de zwarte zee-eend. Wanneer wij gebied sluiten, komen weer meer schelpdieren, et voila, de zee-eend komt dan precies in die gesloten gebieden winkelen, hij zal weer blij zijn.

Terwijl ze voor andere opdrachtgevers gewoon constateerden, dat dit verhaal onzin moest zijn. De schelpdiervoorraad voor zee-eenden, Spisula is al jaren geleden vervangen door een invasieve exoot, de Amerikaanse zwaardschede. Die heeft minder voedselinhoud. En minder voedsel betekent minder eenden, zonder dat die vissertjes met hun sleepnetjes daar iets aan kunnen doen. Want in het dynamische getijdengebied van de Kustzone heeft die visserij vergeleken met stormen nauwelijks significante bodeminvloed. En bij 90 procent hogere visserijdruk waren er meer Spisula-schelpen EN meer zwarte zee-eenden.

Imares gaf voor andere opdrachtgevers doodleuk toe dat eidereenden leiden onder de gekelderde fosfaattoevoer door milieubeleid, waardoor mosselen minder groeien. Maar geen woord daarover in de Natura 2000 rapportage waarin de visserij van de overheid en milieuclubs alle schuld moest krijgen. Geen woord over suppleties door Rijkswaterstaat, terwijl nota bene in het als gesloten gebied 1 aangewezen stuk bij Ameland door suppleties in 2010 de laatste Spisulabank en zwarte zee-eenden hotspot verdween. Zoals Imares zelf schreef voor een andere opdrachtgever.

Bodemberoerende milieucrimineel die zwarte zee-eenden aan bedelstaf brengt?

Bodemberoerende milieucrimineel die zwarte zee-eenden aan bedelstaf brengt?

De overheid vraagt, Imares draait
Vissers en het Vergunningenhuis huurden mij in om het Imares-gestuntel te ontrafelen. Ik en Luuk Boerema van het Vergunningenhuis met zijn enorme ervaring in dit soort ‘groene’ zaken legden dat voor aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, de StAB besliste in ons voordeel: nergens tonen de Imaresrapporten aan dat sluiten van visgebied DE manier is om meer schelpdieren en eenden te krijgen. Toen was het al paniek bij het Ministerie van Sharon Dijksma. In een zienswijze op het StAB-advies probeerde hun jurist Mr Tieleman zelfs om het StAB-advies ongeldig te maken met een juridische truc bij de op handen zijnde zaak bij de Raad van State in oktober van dat jaar.

Op 24 december nam de Raad van State het StAB-advies over. Het Ministerie moest haar onderbouwing van VIBEG over doen. En toen klopten Tieleman en IJlstra weer bij Imares aan: zeg, we hebben een nieuw verhaal nodig om VIBEG overeind te houden. Die gekke Rypke Zeilmaker, die je volgens jullie directeur Martin Scholten ook maar moet negeren, die kwam met het argument dat de voedselvoorraad kleiner werd dankzij de Amerikaanse zwaardschede. Kunnen jullie niet een rapport maken met onderzoek waaruit blijkt dat bodemberoering door visserij die zwaardschede stimuleert? En nu voedsel voor de zwarte zee-eend niet meer geldig is als argument, kunnen jullie niet iets verzinnen over ‘rust’ die nodig is?

Aldus geschiedde.En zo kon het Ministerie van Sharon Dijksma in april dit jaar weer met een ‘nieuw onderzoek van Imares waaruit blijkt’ pronken. Het blijkt nu plots dat de visserij die zwaardschede helpt, da’s zeg maar echt aangetoond door Ingrid Tulp van Imares. Out of the blue vindt Ingrid Tulp het plots bij ‘echt onderzoek’/

En de zwarte zee-eend, een zeevogel die in Denemarken wordt bejaagd en van Noorwegen tot Afrika de wereldzee afschuimt op zoek naar vreten: die schijt nu plots zeven kleuren wanneer hij het silhouet ziet naderen van een garnalenkottertje. En dus moet die Noordzeekustzone alsnog dicht. Jahaa!

Da’s zeg maar echt aangetoond door het onafhankelijke Imares.

Nou: wie wil bij dit instituut nog een opdracht bestellen? Dan krijgen ze weer wat geld. Uw wens is onze conclusie! En we zijn flexibel, wanneer u niet met de conclusies van ons vorig rapport het gewenste resultaat haalt, dan …

Overheid steekt liever geld in windmolens en Grieken
Het structurele probleem met de wetenschap in Nederland, is dat onderzoekers niet meer onafhankelijk en kritisch kunnen zijn. Dankzij dat stomme rotgeld. Onze overheid gooit liever tientallen miljarden euro’s in het zwarte gat van subsidies aan windmolenaars, of in het overeind houden van failliete Grieken. Dat hadden ze ook in fundamentele kennis kunnen investeren, zodat we over 20 jaar de energie van de toekomst zouden hebben of de meest ecologisch werkende visserij.

Oh ja, en ik weet het nu helemaal zeker. Han Lindeboom is gewoon gek. Knettergek. Dat wil zeggen, hij heeft het van zichzelf niet door en dan ben je gek. Ik ben ook gek, maar zie dat bij mezelf en ben dus geestelijk gezond. Niet overtuigd? Lees Catch 22.