De directeur van Natuurmonumenten die afgelopen jaar zich 13 procent omhoog bonuste naar 187 duizend euro salaris en de samenstellers van het jaarverslag dat liet verbloemen, Marc van den Tweel hield een lezing/vals getuigenis op Prinsjesdag bij de Raad van Kerken in Leusden.  Daarin stapelt hij leugen op leugen over onze natuur en het milieu, om vervolgens kerkgangers met de bijbel om de oren te slaan over goed leiderschap.De lezing heet ‘duurzaamheid als nieuwe religie. Niet ironisch bedoeld maar als aanbeveling.

Megastallen in de Gelderse Vallei, hier om de hoek. Dieren vol hormonen onder weinig sympathieke omstandigheden. Het schaamteloos leeg vissen van de zee.(….) Nederland dat nog maar 15% van zijn natuurlijkheid over heeft. (daar is hij weer… RZ) Een biodiversiteit die te verwaarlozen is. Het aantal weidevogels dat in tien jaar gehalveerd is. Van de Patrijs, is 95% verdwenen. Rationalisatie, gif, uitputting, misbruik. Laat ik het scherp zeggen, omwille van de discussie: op de BibleBelt is dit staande praktijk. Met een sterk beroep op de bijbel wordt geheerst over de natuur. Is dat rentmeesterschap, of tirannie? Ik vrees het laatste.

In dat soort debatten mag ik graag David in Psalm 24 (en 47) aanhalen. Dat gaat over moreel leiderschap en dienend leiderschap.

Zum Kotzen
Wie hier niet een teiltje nodig heeft, of inmiddels al de spetters van zijn computerscherm moet vegen. Het geeft aan wat voor leugenachtig op geld belust marketing-wrakhout zonder enige ecologische kennis tegenwoordig de leiding bij natuurclubs heeft. Lees mijn interview met oud-directeur van Vogelbescherming Eric Wanders, die dat ook signaleerde. Ik mag bij dit soort bijbeltijgers graag het Negende Gebod citeren

Gij zult geen vals getuigenis geven.

Waar De Heere in het Oude Testament met een genocide meer of minder geen problemen heeft, is het lot van leugenaars als Van den Tweel hier altijd gruwelijk. Als de Heere ergens een hekel aan heeft is het wel leugenaars als Marc van den Tweel. Dat David nadat hij vreemd ging met Bethseba als straf een dood kindje krijgt, het is even een dipje in zijn relatie met de Heere. Maar daarna mag hij vol goede moed weer een stad belegeren en de inwoners doorzagen. Geen probleem.

Pas met de komst van Jezus in het Nieuwe Testament verandert de toonzetting in die van een hippie-commune, maar dan zonder de vrije seks. Dan krijg je dankzij Paulus en Petrus het christendom, een soort Boeddhisme inclusief kloostertraditie. Maar dan zonder dat je eindeloos moet reïncarneren, en eerst als vrouw moet terugkeren voor je uiteindelijk als man in het Nirvana terecht kan.

Help ook mee ons doel te realiseren: 100 duizend ex-leden in 2015!

Help ook mee ons doel te realiseren: 100 duizend ex-leden in 2015!

15 procent over na 110 jaar Natuurmonumenten
De schaamteloze graaier en oplichter Van den Tweel herhaalt hier alweer die valse claim dat nog maar 15 procent ‘biodiversiteit’ over zou zijn van het Planbureau, terwijl afgelopen eeuw bijvoorbeeld het aantal vogel- en plantensoorten sterk toenam. Volgens de indicator waarmee het Planbureau dat bepaalde, de Mean Species Abundance (MSA), mogen in Nederland helemaal geen weidevogels voorkomen in de aantallen waarin zij tot 1990 dankzij intensieve landbouw nog voorkwamen. Sterker nog, waar dankzij intensieve landbouw veel weidevogels voorkwamen in de Friese en Hollandse weides zoals Jan de Rijk in zijn proefschrift toont, geeft het Planbureau daar een biodiversiteit-korting van 90 procent.

Als er na 110 jaar Natuurmonumenten nog maar zo weinig natuur over is, dan is dat een extra reden zo snel mogelijk die club op te zeggen. Wat doen ze dan met al die subsidies, 700 miljoen euro sinds 2000, Postcodeloterij-miljoenen  en ledengelden?

De zee is niet leeggevist, de bestanden schol en tong veren weer terug naar niveaus die in 20 jaar niet werden gezien, de haring en makreel zijn er in overvloed, zonder dat Natuurmonumenten iets bijdroeg.  Om dan naar de Bijbel te verwijzen voor goed leiderschap terwijl je

  • a. een anti-wetenschappelijke leugenaar bent en een oplichter Marc van den Tweel
  • b. een schaamteloze graaier bent die pist over het graf van Jac P Thijsse en zijn erfenis. Marc van den Tweel,

Sluit je daarom vandaag nog aan bij de stormachtig groeiende club van Ex-leden en help ons het doel van 100.000 ex- leden te realiseren