Vleeskoeien in Flanders Fields, NIet Natuurlijk, want de inkomsten komen niet ten goede aan Natuurmonumenten

Vleeskoeien in Flanders Fields, Niet Natuurlijk, want de inkomsten komen niet ten goede aan Natuurmonumenten

Men zegt dat God’s wegen ondoorgrondelijk zijn, en dat geldt ook voor mensen die zich als God wanen. We bedoelen dan de onaantastbare Heiligen van de Groene Kerk, met de Postcodeloterij als collectant en Dagblad Trouw als de Wachttoren van het Groene Nieuws. We weten dat Natuurmonumenten de jacht op wild voor menselijke consumptie afkeurt en tot het laatst toe in de Tweede Kamer lobbyde voor afschaffing van de wildlijst. Want jacht door mensen is Zielug. Of als we dan echt een kardinale zonde uit de kast van de Groene Kerk moeten toveren: jacht is…………..o.n.n.a.t.u.u.r.l.i.j.k……….

Je doet uit pragmatische overwegingen een suggestie die in deze categorie valt,  tijdens een vergadering van groene fondsenwervende bedrijven als Natuurmonumenten, Wageningse en Groningse ecologen.  En eerst kun je een speld horen vallen.

Tingeling.

Dan volgt ongemakkelijk geschuifel, verwijtende blikken priemen richting de zondaar die de suggestie wekte dat hij de zegeningen van De Natuurlijkheid enigszins opperde te relativeren in een door mensen gemaakt land als Nederland.  Dan staat Obersturmfuhrer Noord Wilfred Alblas van Natuurmonumenten op, zijn discipelen kijken verwachtingsvol op hoe hij deze Afwijkende, deze Misdenkende……KETTER, ja dat is het, op gepaste wijze met met het Absolute Morele Gelijk vanuit de hoogte van repliek zal dienen…

Natuurmonumenten schiet overigens wilde dieren bij bosjes neer, maar die laten ze dan wegrotten. Want dat is Natuurlijk.

Natuurlijkheid is als Heiligheid, het betekent veel en niets tegelijk en toch krijg je het idee precies te weten wat bedoeld wordt. Net als Biodiversiteit en vele andere bezweringen van de Groene Kerk, waarmee ze eigenlijk bedoelen dat u allen zondaars zijt. Het summum is de Ongerepte Zuivere Natuurlijkheid, het heilig oliesel en de diesel waarop de naturisten al decennia rijden en zichzelf met loterijgelden en subsidies verrijken totdat Hij Komt, op een wolk gereden in zijn Witte Prius, de handlangers van De Industriële Revolutie in het hellevuur jagend, waarna er geen ecologisch lijden meer zal zijn.

Amen.

En dan hebben we plots Chris Braat.

Chris Braat zette als directeur bij de Grote Grazers-sekte Free Nature de Wildernisvlees lijn op. Vlees zegt u? Ja, dacht u dat al die naturisten bij de 4 procent vegetariërs van NL hoorden? Zie Theunis Piersma eens kluiven en zijn groene maatje Han Olff, schrans hap mjam mjam. Als Asterix en Obelix bij een feest na de (voorlopige) eindoverwinning op de Romeinen.

Alle grote graasmeiers die de natuurontwikkelaars op hun terreinen loslaten om zeldzame orchideen weg te knagen voor De Natuurlijke Processen tot een zompig trapveld met akkerdistels, pitrus en meidoorn met ganzenplaag overblijft: die grazers fokken als konijnen. Ze krijgen 30 procent aanwas per jaar op onze vruchtbare ex-landbouwgronden die door wijziging in bestemmingsplan plots ‘natuur’ heten. En waar moet je daarmee naar toe?

Naar de slager, zo gebood Chris Braat en zo ging 30 procent van de omzet van grote graassekte Free Nature bestaan uit vleesverkoop. (De rest uit subsidies, loterijgelden en pachtgelden). We noemen hem voortaan op zijn Afrikaanders liever Chris Braai.

Een Braai is een barbecue in de stijl van de Afrikaander Weerstandsbeweging waar kene swartman welkom is behalve als bediende, waar waakhonden zijn gefokt om alleen aan te slaan als ze een neger zien. En waar je eindeloos vlees kunt vreten tot je er bij neervalt met biltong, gedroogd rund als snack zoals je kindjes hier de Nibbit-chips opneuzelen bij de TV. In die hoek kun je ook Wildernisvlees plaatsen.

En het heuglijke nieuws komt tot ons dat Chris Braai nu in vaste dienst is getreden bij de club van 190 miljoen euro belegd vermogen, en Marc Bonus van den Tweel: Natuurmonumenten. Gefeliciteerd. Tegenwoordig heeft Natuurmonumenten ook exotische Waddenbisons in dienst, die gaan ook als kingsize-konijnen fokken tussen die schrikdraden op het veel te kleine Schiermonnikoog. En dan zal Chris Braai daar vast een passende Endlosung voor vinden, als nieuwe Naturist van Natuurmonumenten.

Je bent een rund, als je een natuurclub zijn begrazing niet gunt

Je bent een rund, als je een natuurclub zijn begrazing niet gunt

We resumeren:

Het oogsten van wild uit de natuur moet Verboten, Gespertt und Zerstort werden, zo vinden de groene naturisten in al hun heiligheid van Natuurmonumenten. Want dat is:

…………..o.n.n.a.t.u.u.r.l.i.j.k……….

Maar het introduceren van exotische koeien en paarden in je met miljardensubsidies gekochte ex-landbouwgrond, die laten fokken als konijnen en dan massaal slachten voor vleesverkoop, dat Wildernisvlees noemen en dan verkopen zodat je directeur Marc van den Tweel zichzelf kan verrijken tot een salaris van 187.000 euro. Dat is eeh, natuurlijk. 

Ja dat is het. Je moet kortom als God zijn om deze ondoorgrondelijke logica toch in te zien.

PS: Mag ik er overigens op wijzen: ook vandaag op deze regenachtige dag is het een uitgelezen moment om Natuurmonumenten op te zeggen. Kijk voor meer details over onze ontledingsactie op de Facebookpagina van Hans Keuper, en de nieuwe FB-pagina Natuurmonumenten Liegt.  Bij 100.000 extra ex-leden in 2015 geven we een groot feest. Het groene alternatief is er ook: zie het Ecomodernistisch Manifest.