Azolla BijkerkHet moge bekend zijn dat de studie van het geologische verleden onderbouwing is geweest voor de huidige klimaathype. Het leek wel of temperatuur en CO2 heel vaak samen gingen. Een opmerkelijk geval daarbij was het zogenaamde Azolla event . Eind vorige eeuw brachten oceaanbodemmonsters van de Noordelijke ijszee grote hoeveelheden kroos (Azolla) aan het licht met een geschatte leeftijd van zo’n 49 miljoen jaar. Kroos houdt noch van zout water, noch van grote open watervlaktes noch van de noordpool. Drie mysteries dus en een zeer welkome bron van speculaties en proefschriften.

Maar goed, in die tijd was het warm in het Poolgebied met een rijke fauna in Noord Canada en bovendien werd de CO2–concentratie op meer dan 3000 ppm geschat. Een zonneklaar geval van “global warming”, toch? Nog mooier, die enorme hoeveelheden kroos zou een groot deel van de CO2 uit de atmosfeer hebben ontrokken, waardoor het kouder werd en waardoor de ijstijden zouden zijn begonnen. Kat in’t bakkie. CO2 is klimaat toch?

Er is echter een kinkje in de kabel. De hoge CO2–concentratie was gebaseerd op een bepaalde methode uit Pearson en Palmer (2000). Gaandeweg breidde het aantal studies over de CO2–historie zich uit met nieuwere methodes, die allemaal een ander beeld gaven. Een compilatie daarvan komt van Doria et al 2011 (ook opgenomen in het laatste IPCC rapport).

We zien hier diverse reconstructies van het CO2 gehalte van het verre verleden, waarbij de waarden van meer dan 3000ppm van Pearson en Palmer zijn verdwenen. Hun methode was onjuist gebleken. Opmerkelijk is het clustertje waarden tussen de 50 en 60 miljoen jaren geleden dat zich linksonder rond de 500 ppm groepeert (nu ca 400 ppm) en de mogelijke stijging naar zo’n – zeg – 1000 ppm rond de 40 miljoen jaar geleden, terwijl daar naartoe onderweg nu net de ijstijden begonnen. Dat lijkt de wereld op de kop. Terwijl het geleidelijk aan kouder werd, nam de CO2 concentratie toe en dan hebben we het nog maar niet over die fictieve CO2–onttrekkende functie van die massa’s Azolla kroos op de Noordpool van 49 miljoen jaar geleden.

Ik ga niet speculeren hoe dat zit met die Azolla en de warme Noordpool. Het gaat erom dat duidelijk is dat het CO2–verhaal hierin van geen kanten klopt, maar ook dat het “zelfreinigend vermogen” van de wetenschap hier (nog) niet heeft gewerkt.

 

Referenties

Pearson, P.N. & Palmer, M.R.; 2000: Atmospheric carbon dioxide concentrations over the past 60 million years, Nature 406(6797), p. 695–699.
Doria et al 2011 Declining atmospheric CO2 during the late middle Eocene climate transition, American Journal of Science, Vol. 311, January, 2011, P. 63–75, DOI 10.2475/01.2011.03
http://droyer.web.wesleyan.edu/Giraffe_Pipe_CO2_AJS.pdf