De prijs van verdwazing

Napoleon on Board the Bellerophon exhibited 1880 by Sir William Quiller Orchardson 1832-1910Jeroen Hetzler.

Ooit moest de heer N. Bonaparte te Parijs zich uit het ietwat te koud geworden Moskou terugtrekken om uiteindelijk 200 jaar geleden zijn Waterloo te beleven. De heer N.B. te Elba was nu eenmaal bezeten van macht en Franse superioriteit. Zijn ambitie eindigde op het eiland Sint Helena in het gezelschap van een schildpad.

Bijna anderhalve eeuw later probeerde de heer A. Hitler te Berlijn hetzelfde. Stalingrad in de winter bleek echter niet bepaald een kuuroord te zijn voor bleekneusjes en fijnbesnaarde zielen. Enfin, het moge bekend zijn dat de grootse plannen van de heer A.H. te B. voor een wereldrijk eveneens in een Waterloo eindigden, in dit geval in een kuil brandend als een fakkel in gezelschap van zijn kersverse bruid eveneens brandend van hartstocht en benzine. Een wereldrijk sticht je nu eenmaal niet zomaar met een ideologie.

Soms bekruipen mij gedachten in die richting wanneer ik mij weer eens mag ‘verheugen’ over nieuws dat onze planeet nu echt naar de vaantjes gaat, maar dat de koene klimaatredders eensgezind paraat staan om de wereld van catastrofale opwarming eens en voor altijd in te nemen als Moskou en Stalingrad toen.

Maar liefst 90% CO2-emissie!! Het klinkt als een verpletterende vernietiging van deze postmoderne demon die Al Gore in al zijn geledingen genadeloos blootlegde. De stichting van alweer een wereldrijk, zij het nu onder weer een dictatuur, ditmaal van de CO2–ideologie.

Wij mogen ons dan ook gedwongen blijde scharen achter Pol Pot, pardon ik dwaal af, ik bedoel Urgenda, GroenLinks, Milieudefensie, Greenpeace et cetera die ernaar streven een hernieuwbaar wereldrijk te stichten teneinde ons door hen onwetend en misleide gehouden stumpers te vrijwaren van imaginaire catastrofes als overstromende riolen, verflenste viooltjes, muizenplagen, vrije keuze, zelfstandig denken en gezond verstand.

Vrije keuze lijkt steeds meer ingeperkt vanwege de Crisis– en Herstelwet en de ferme taal van een doortastende Nijpels. Dit gaat dan over windmolens. Het volk is zo dom dat het de zegeningen van windmolens maar niet wil inzien. Dus moeten wij dit inzicht opgedrongen krijgen omdat deze lieden weten wat goed voor ons is. Wie kritiek en bedenkingen heeft of zelfs het waagt gezond verstand te gebruiken: wee, zijn zonden komen over ons en tot in het tiende geslacht.

Thans heeft zich de Eco Industriële zonnepanelenlobby gewijd aan de nobele taak de wereld te redden door de verplichting van zonnepanelen bij nieuwbouw in het Utrechtse. A small step for a man, a giant leap for mankind, zo klinkt het. Nou nee. Verplichting? Ruimte voor vrije keuze? Ruimte voor kritiek en gezond verstand? Het lijkt eerder een kolchoze.

Zo wordt het gebracht:

 Alle maatregelen bij elkaar zorgen voor 90 procent minder CO2-uitstoot. De benodigde investeringen bedragen 7 tot 10 miljard euro ofwel 15 tot 35 duizend euro per huishouden. Dit bedrag kan natuurlijk niet door de gemeente opgebracht worden en moet worden gezien als een investering door bewoners en bedrijven die binnen 7 tot 17 jaar terugverdiend kan worden. Het plan levert, met name voor bouw- en installatiebedrijven, 40 tot 90 duizend banen op.

Duidelijk is dat dit een planeconomisch – vanwege verplichting – project is bol staand van wensdenken. €35.000/huishouden over 17 jaar met een opvallend onnauwkeurige terugverdientijd, wat dit ook moge zijn. Per huishouden kost dit dik  € 2.000/jaar extra op de gewone energierekening en er wordt voor de maatschappij als geheel niets terugverdiend, slechts ingelegd. Immers, fossiele centrales alleen al moeten altijd paraat blijven om bij bewolking en in de winter en bij zware sneeuwval toch voor elektriciteit te zorgen (elektriciteit is bovendien maar 13% van de gehele energievoorziening). Deze kosten moet elk huishouden betalen. Zonnepanelen gaan op zijn best 20 jaar mee en hebben een leveringszekerheid van 20% van de tijd. Dus na 20 jaar komen deze € 2000/hh gewoon terug. Zonder subsidie is de terugverdientijd zeker 40 jaar. Tel uit je terugverdientijd. Een kerncentrale gaat 60 jaar mee met een leveringszekerheid van tenminste 85%. Bovendien zijn uranium, thorium, kolen, gas en olie tevens energievoorraad. Zon en wind daarentegen kunnen niet zonder extreem dure opslag. Hoe wordt dit opgelost?

Heeft iemand zich afgevraagd wat dit nu precies bijdraagt aan de temperatuurdaling van de aarde en welke rampen er nu bezworen zijn? Want dit zou toch het beoogde doel moeten zijn. De exacte uitkomsten zouden ons toch gepresenteerd mogen worden? Zullen mijn viooltjes niet meer verflensen of zal de ijsbeer het nog beter doen dan nu al het geval is? Het is in de schoot der alwijze klimaatimams besloten, vrees ik. Een duidelijk antwoord zullen deze ‘wijzen’ natuurlijk nooit kunnen geven, omdat zij onzin moeten duiden. Resten desinformatie en discutabele informatie in de geest van de marxistische ideologie, zoals uit het NOS-journaal en de Slijpsteen van de geest moge blijken.

Ecofys heeft die Utrechtse Utopie bedacht, Ecofys ooit onderdeel van het failliete Econcern van Ad van Wijk. Welke waarde kun je hieraan dan nog toekennen?

Het zou pas geloofwaardig zijn als alles zonder subsidie kon, maar dit blijft vaag. De elektriciteit voor het vervoer moet wel fossiel worden opgewekt om maar iets te noemen: 3 liter olie verbranden om 1 liter uit te sparen. Hoezo 90% CO2–reductie en duurzaam? Alles bij elkaar is dit het zoveelste wensdenkproject. En dan die banen. Maar liefst 90.000 banen voor een poosje monteren en installeren. Komen we dan niet uit op zeker € 110.000 per baan? Dit is meer dan 2 keer zoveel als de kosten van een gemiddelde baan in de gezondheidszorg. Hoe men het ook wendt of keert: zonne–energieopwekking kost tenminste € 22 cent per kWh, waar deze kosten voor kolen en kern tussen de 3 en 5 cent liggen. Typisch een planeconomisch plan dus van Utrecht avant la lettre als in de voormalige Sovjet–Unie. Dit kostenverschil zal toch echt gedekt moeten worden door de maatschappij als geheel. Of men moet ervoor kiezen Utrecht te isoleren om aldus zichzelf, lees de Utrechtse burger, tot de bedelstaf te brengen.

Een aardig voorbeeld over de bejubelde planeconomische groene banenschepping: het windpark Gemini strijkt € 4,5 miljard subsidie op over 15 jaar voor exploitatie. Dit is € 300 mln. per jaar. Gemini claimt 100 banen in de exploitatiesfeer. Dit komt dus neer op € 3 mln per baan, waar 1 baan in de gezondheidszorg … Vult u maar in. 60 maal zoveel dus. Het is opmerkelijk dat Gemini dit subsidiegegeven niet op zijn vernieuwde site vermeldt waar dit op de oorspronkelijke site wel werd gedaan. An inconvenient thruth misschien?

Wordt het niet eens tijd om het gezonde verstand te laten terugkeren en te stoppen met dergelijk wensdenken, dwang en uitpersen van de belastingbetaler? Het valt te vrezen dat dergelijke klimaatideologie de volgende generatie niet zal dienen.

Al met al kosten al die hernieuwbaarheidsplannen voor wind € 73 mrd en nu extra voor Utrecht nog eens € 10 mrd met een levensduur van ten hoogste 15 jaar en minder dan 3% vraagvolging waarna deze kosten terugkeren. Een kerncentrale kost tegen de € 7 mrd, gaat 60 jaar mee, levert in tenminste 85% van de tijd vraagvolgend en kan zonder exploitatiesubsidie. Klimatisme en het ontbreken van gezond verstand leiden inderdaad tot een mad, mad World.

Het vervult mij met verbijstering dat zo velen geobsedeerd zijn en zich bij hun opvattingen laten leiden door de desinformatie over catastrofale opwarming door CO2. Er is hierover geen schijn van consensus meer zoals uit de feiten en de discussies blijkt. Zie hier en hier.

Het komt erop neer dat het catastrofale effect van CO2 hoe dan ook door de metingen wordt weersproken. Alleen over de mate waarin er überhaupt effect zou zijn, bestaat discussie, Maar dit gaat om zulke geringe verschillen dat de gedachte aan een catastrofale opwarming door ieder weldenkend mens verlaten moet worden. Uiteindelijk blijkt wat elk gezond verstand al kon bevroeden, dat de natuurlijke effecten die van menselijke invloed door CO2–emissie in het niet doet verdwijnen.

Gelukkig komen er nu meer tekenen van terugkeer naar het gezonde verstand: zie hier en hier.

Terecht, want het wordt hoog tijd om de belangen te behartigen van de volgende generatie in plaats van zelfbevredigende planeconomische wensdromen, die onze maatschappij tot de bedelstaf zullen brengen. Mij lijkt het tijd om ons te ontdoen van de beheksing waarin marxistisch georiënteerde belangengroepen onze vrije maatschappij in hun wurggreep houden, want hun desinformatie is niet meer dan muggengezoem in het licht van de natuurlijke invloeden op het klimaat. Het moet uit zijn met de machtshonger van dergelijke ideologen die onze beschaving moedwillig te gronde willen richten.

 

Bron hier.

 

Door | 2017-10-07T23:00:03+00:00 23 juli 2015|66 Reacties

66 Reacties

 1. Honest Broker 23 juli 2015 om 09:03- Antwoorden

  Ik heb er al wel vaker op gewezen: Pat Michaels heeft eens voorgerekend hoeveel opwarming een ton CO2 emissiereductie veroorzaakt, op basis van hoe de consensus/IPCC op dit moment denkt dat de wereld in elkaar steekt.

  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2009/04/30/what-you-cant-do-about-global-warming/

  Het magische getal (hoeveel opwarming per ton CO2 emissies) is:

  5.65851e-07 ºC/mmt CO2

  (mmt = million metric ton of 10^6 ton of 10^9 kg)

  oftewel:

  5.65851e-13 ºC/ton CO2

  Daarna is het rekensommetje makkelijk: volgens millieucentraal stoot een Nederlands huishouden jaarlijks ongeveer 8 ton CO2 uit. Laten we uitgaan van 10.000 nieuwe woningen, kom je uit op 80.000 ton CO2 emissiereductiebesparing (voor het gemak nemen we 100% reductie).

  Voor een periode van 10 jaar is de gereduceerde opwarming door 10000 woningen CO2-emissie-neutraal te maken dus 20 x 80.000 x 5.65851e-13 ºC

  oftewel: de opwarming wordt gereduceerd met

  9.05361e-07 ºC

  Jeuh, dat schiet lekker op. Zelfs voor Nederland als geheel (~ 200-250 miljoen ton CO2 per jaar) dragen de totale CO2 emissies over een 100 jaar periode slechts ongeveer 0.01 ºC bij aan een eventuele opwarming van de aarde.

  HB

 2. wim 23 juli 2015 om 09:21- Antwoorden

  Napoleon had trouwens pech. Juist rond 1812 was de zon inactief en waren er strenge winters (het Dalton-minimum). 1816 was zelfs een ‘jaar zonder zomer’, maar dat kwam mede door de geweldige uitbarsting van de Tambora.

 3. Turris 23 juli 2015 om 09:29- Antwoorden

  Voor de gepolitiseerde klimaatalarmisten (de Utrechtse Groene zonne-energie-Kolchoze), die de mensheid en haar CO2-uitstoot als hoofdschuldige achten van de “aanstaande wereldwijde catastrophale opwarming”, daar is de reeds 15~18 voorbije jaren géén significante opwarming erg pijnlijk voor gebleken. Hun ideologie miste wetenschappelijk fundament. Maar er is goed nieuws: de GroenRode haan kan nu weer van de (Utrechtes Dom-) toren kraaien. “2015 wordt het warmste jaar ooit” ! 🙂

  http://www.ad.nl/ad/nl/35381/Hittegolf/article/detail/4105050/2015/07/21/Meteorologen-2015-wordt-warmste-jaar-ooit.dhtml

 4. Janos73 23 juli 2015 om 09:54- Antwoorden

  ” €35.000/huishouden over 17 jaar met een opvallend onnauwkeurige terugverdientijd, wat dit ook moge zijn. Per huishouden kost dit dik € 2.000/jaar extra op de gewone energierekening”

  Ehm nee dus want daar zitten ook de bedrijven in en vervangt dit natuurlijk ook een gedeelte van de in te kopen stroom door derden als ook een veel grotere kosten post voor het gemiddelde huishouden, de benzine rekening.

  “En dan die banen. Maar liefst 90.000 banen voor een poosje monteren en installeren. Komen we dan niet uit op zeker € 110.000 per baan? ”

  Daar moet je de opbrengsten / besparingen dan natuurlijk wel vanaf trekken.

  “er wordt voor de maatschappij als geheel niets terugverdiend, slechts ingelegd.”

  Inderdaad want een electriciteitscentrale gebruikt nl gas / kolen als hij stilstaat. En dat kost net zo veel of hij nu draait of niet. En verder moeten de inwoners ook benzine kopen voor hun elektrische auto’s..

  “Hoe men het ook wendt of keert: zonne–energieopwekking kost tenminste € 22 cent per kWh, waar deze kosten voor kolen en kern tussen de 3 en 5 cent liggen.”

  Zonneenergie (met sterk dalende kosten) kan voor 0,10 en de kosten van stroom van een nieuwe kerncentrale zijn minstens hetzelfde (kijk maar naar de subsidie voor de nieuwe kerncentrale in Engeland waar er ondanks de ruimhartige toezeggingen nog steeds geen groen licht is gegeven voor de nieuwe kerncentrale)

  “Een aardig voorbeeld over de bejubelde planeconomische groene banenschepping: het windpark Gemini strijkt € 4,5 miljard subsidie op over 15 jaar voor exploitatie. ”

  Waar je de opbrengsten van de stroom natuurlijk nog vanaf moet trekken.

  “Een kerncentrale kost tegen de € 7 mrd, gaat 60 jaar mee, levert in tenminste 85% van de tijd vraagvolgend en kan zonder exploitatiesubsidie. ”

  Een kerncentrale is minstens dubbel zo duur, is veel te duur om vraagvolgend te werken (meeste kosten zijn financiering) en kan alleen worden gebouwd met exploitatie subsidies, financierings steun, afname garanties etc.

  “Alleen over de mate waarin er überhaupt effect zou zijn, bestaat discussie,”

  Dan heb je daar vast wel een goede wetenschappelijke bron bij ?

  ” Mij lijkt het tijd om ons te ontdoen van de beheksing waarin marxistisch georiënteerde belangengroepen onze vrije maatschappij in hun wurggreep houden, want hun desinformatie is niet meer dan muggengezoem in het licht van de natuurlijke invloeden op het klimaat. ”

  Als de natuurlijke invloeden groter zijn dan die van CO2 dan heb je daar ook vast wel een bron van …..

  De rest sterk op retorische punten, de wetenschappelijke en financiële onderbouwing van dit stukje is uiterst zwak.

  • Bart 23 juli 2015 om 10:41- Antwoorden

   Windmolens voorfinancieren voor een levensduur van 15 jaar is natuurlijk veel beter dan een kerncentrale voorfinancieren voor een levensduur van 60 jaar.

  • Theo Haffmans 23 juli 2015 om 15:57- Antwoorden

   Janos, volgens mij krijgt Gemini SDE+-subsidie, die dient om de ‘onrendabele top’ van de kosten van de opgewekte elektriciteit te dekken.
   Door de opbrengst van de deze elektriciteit wordt deze subsidie niet minder.
   De enige te verwachten compensatie voor dit bedrag bestaat uit de ongrijpbare milieuwinst.

  • Joris van Dorp 23 juli 2015 om 16:34- Antwoorden

   Janos, jouw kernenergieontkenning is net zo belachelijk als de klimaatwetenschapontkenning van Hetzler. Het is maar dat je het weet.

  • Luis in de Pels 23 juli 2015 om 17:15- Antwoorden

   Welke opbrangsten bedoel je? Die van de opgewekte electriciteit, die vier keer zo duur is als gas/kolen gestookte electriciteit (22 cent vs 5/6 cent)? Dat is geen opbrengst dat is een verlies. En de Gemini subsidie is bedoeld om het exploitatieverschil te dekken. Even terug naar de middelbare school economie les. Winst/verlies is het verschil tussen opbrengst en kosten. In dit geval zijn de kosten 4.5 miljard hoger dan de opbrengst, wat een evengroot velies oplevert dat met subsidies wordt gedekt. De economieleraar zou zeggen ‘NIET DOEN’.
   De kosten van kernenergie lopen op omdat er absude veiligheidseisen worden gesteld aan nieuwe centrales. Dit alles om kernenergie buiten de deur te houden. Op dit moment is kernenergie na waterkracht de goedkoopste vorm van electriciteit en ook nog een van de veiligste.

 5. Ivo 23 juli 2015 om 09:57- Antwoorden

  volgens mij is 3 miljoen per jaar niet 6 maar 60 verpleg(st)ers

  • Luis in de Pels 23 juli 2015 om 17:16- Antwoorden

   Zeker, en des te schrijnender.

 6. Turris 23 juli 2015 om 11:07- Antwoorden

  Keuze: in voor 2035 150.000 Windmolens in NL of alternatief 4~5 kernenergie-centrales voor dan onze hele geëlektrificerde mobiliteit (de geplande 8 miljoen elektrocars)?

  Keuze: 75 Miljard Euro voor SER-energie akkoord (=14% “duurzaam”) over 20 jaar of de bouw en stroomvoorziening voor heel NL door 4~5 kerncentrales voor het zelfde bedrag (=100% geen CO2 uitstoot)

  • Janos73 23 juli 2015 om 12:08- Antwoorden

   EUR 0.06 kWh voor windstroom of 0.10 kWh voor kernstroom dat is de vraag

   Wat is goedkoper en wat is sneller om te realiseren

   • Boels 23 juli 2015 om 12:20- Antwoorden

    De kernvraag: is het effectief bij de vermindering van de CO2-uitstoot (want dat was toch de bedoeling?).
    Wisselend aanbod, geen buffering ==> niet effectief.

    Tenzij het regelneverige/regelnichterige (marxistische) deel van de groenegemeenschap juist uit is op een overheid die aan de schakelaars gekluisterd is.
    Dan is de groene energieomwenteling een poging tot staatsgreep 😉

    • Janos73 23 juli 2015 om 12:55- Antwoorden

     Boels,

     kom dan met een goede snelle en goedkope andere manier om CO2 uitstoot te verminderen. Kernenergie van een nieuwe centrale in minstens dubbel zo duur als de huidige opwekking van stroom.

   • Harry van den Berg 23 juli 2015 om 12:24- Antwoorden

    Ja, Janos… mijn auto rijdt ook voor € 0,08/km. Als ik tenminste geen belasting zou moeten betalen voor het wegdek waarop ik rijd. Pest is alleen dat dit wegdek wél nodig is en als we met zijn allen zo nodig in de spits moeten rijden, dan is een wegennetwerk nodig dat veel zwaarder is dan noodzakelijk, indien men meer gespreid reed…. Of zoiets.

   • Turris 23 juli 2015 om 19:50- Antwoorden

    Janos, je verdedigt de onwetenschappelijke GreenPeace ideologie. Dat is onacceptabel hier op climategate.nl

    • Janos73 23 juli 2015 om 20:35- Antwoorden

     Je bedoelt

     Je verdedigt de wetenschap dat is onacceptabel hier op Climategate.nl

    • henkie 23 juli 2015 om 21:17- Antwoorden

     Beste Janos73,

     je weet net zo goed als ik dat jij de wetenschap hier niet verdedigt, je bent een verdediger van het geloof. Niets van wat je hier doet heeft iets met wetenschap van doen.

   • TINSTAAFL 23 juli 2015 om 21:36- Antwoorden

    Frankrijk vekoopt zijn nucleare stroom voor € o,o42, ready available, de keus is dus niet moeilijk, als je maar de juiste cijfers gebruikt en daarmee licht Janos wel eens de hand… (Noble cause corruption).

    Dit stond in de link die ik je onlangs toonde, maar ik neem aan dat je die niet opent (mentale blokkade).

    • TINSTAAFL 23 juli 2015 om 22:01- Antwoorden

     Overigens vraag ik mij af of Janos de kosten voor de back-up centrales voor de windturbines heeft meegerekend, wed van niet.

     Verder heeft Scana in South Carolina 11 miljard geinvesteerd in 2 kerncentrales van 1100 Mw. Dit wordt gerealiseerd op 1000 acres, voor dezelfde capaciteit heeft men 170.000 windturbines nodig en 200.000 acres land PLUS de fossiele back-up die mensen als Janos altijd vergeten.

    • TINSTAAFL 23 juli 2015 om 22:03- Antwoorden

     Correctie 1700 windturbines.

    • Janos73 23 juli 2015 om 22:43- Antwoorden

     Nee hoor dat heb ik wel gelezen. Maar zou er een verschil kunnen zijn tussen de kosten van stroom van een 40 jaar oude door de overheid betaalde kerncentralemen en die van een nieuwe?

    • TINSTAAFL 23 juli 2015 om 23:41- Antwoorden

     Nee hoor het zijn gewoon marktprijzen. En het bewijst maar weer eens dat nucleare installatie véél langer meegaan als windturbines.
     En, had je de fossiele back-up mee ingerekend in je calculatie, Janos?

    • Janos73 24 juli 2015 om 08:27- Antwoorden

     Inderdaad, kernenergie is spot goedkoop! Daarom bouwen commerciële partijen overal op de wereld volop kerncentrales

     /sarc

    • TINSTAAFL 24 juli 2015 om 12:14- Antwoorden

     Je praat nu weer onzin Janos, frankrijk heeft sinds 1974 bewezen dat door planmatige en gereguleerde aanpak kernenergie een perfekte oplossing was/is voor het energie vraagstuk. Toen was het de oliecrisis, nu is het de CO2 hysterie.
     Natuurlijk is er ondersteuning van staatswege, maar is dat niet anders dan in de zon- en windenergie waar de output veel minder stabiel is en ook nog eens fossiel gebackupt moet worden, een feit dat jij steeds zorgvuldig vermijdt….

     Duitsland heeft een totale andere keuze gemaakt en plukt er nu de wrange vruchten van.

    • Janos73 24 juli 2015 om 12:27- Antwoorden

     Frankrijk bewijst ook dat de nieuwe EPR onwaarschijnlijk duur is en duurdere stroom produceert dan windmolens.

     Dit natuurlijk in tegenstelling tot wat bijna iedereen hier beweert.

     Ik vind het prima, dan gaan we kerncentrales bouwen, maar dat komt echt niet van de grond zonder dat er vanuit de overheid een enorme subsidie en inspanning wordt geleverd.

     Over back up, ja je hebt back up nodig, nee dat hoeft niet altijd fossiel te zijn en ook voor een kerncentrale heb je back up nodig.

     Welke wrange vruchten plukt Duitsland? Het stabielste net van de wereld? lage stroom prijzen op de beurzen?

    • Joris van Dorp 24 juli 2015 om 13:02- Antwoorden

     Janos, de EPR is in mijn beleving te complex, maar er kunnen in de EU enkele honderden gebouwd worden de komende decennia, dus het is zinloos om die technologie nu al af te serveren. Het is zelfs hypocriet, omdat de eerste zonnepanelen en windmolens ook erg duur waren. Bovendien wordt de EPR in China gebouwd voor de helft van de prijs, dus het kan ook in de EU veel goedkoper. Verdere ontwikkeling van de supply chain leidt tot lagere kosten.

     Verder begrijp ik niet hoe jij als engineer kunt denken dat een kerncentrale net zoveel backup nodig heeft als een windturbine. Een windturbine moet 100% backup vermogen hebben, terwijl een kerncentrale met typisch ruim 90% beschikbaarheid slechts 10% vermogen als backup nodig heeft. Oftewel, tien kerncentrales hebben samen maar 1 backupcentrale nodig. Door onderhoud en brandstofwissel te concentreren in seizoenen met lage elektriciteitvraag heb je nog minder backup nodig.
     Met welk cijfer ben je afgestudeerd als ingenieur, Janos? Ik hoop niet met een zesje.

    • Janos73 24 juli 2015 om 14:19- Antwoorden

     Joris,

     Om het net stabiel te houden in het geval van problemen moet er minimaal voor de grootste eenheid in het systeem reserve aanwezig zijn.

     Bouw je een kerncentrale dan moet 24/7 reserve capaciteit meedraaien om er voor te zorgen dat er bij uitval van de kerncentrale door een calamiteit (transformer brand uit gebeurt) er geen stroom uitval plaatst vind. Die capaciteit wordt ook gebruikt als back up voor windmolens (verschil van wind snelheden etc.)

     Als je 10 centrales hebt met een beschikbaarheid van 90% heb je dus maximaal 9 centrales tegelijkertijd draaien. Voor uitval door onverwachte problemen zou er dan minimaal 1 extra als back up mee moeten draaien ie. 10 centrales hebben 2 back up centrales nodig. Als je kern voor je kerncentrale een kerncentrale als back up laat draaien.

     Anders heb je altijd gasturbines meedraaien met een zelfde capaciteit

     “Verdere ontwikkeling van de supply chain leidt tot lagere kosten.”

     Als alles een 1 op 1 copie is, bij kerncentrales heeft dat nog nooit plaats gevonden. Ook niet in Frankrijk

   • Andre Bijkerk 24 juli 2015 om 09:12- Antwoorden

    Janos, de reden dat er geen kernenergie wordt ontwikkeld, heeft niets met kosten te maken maar alles met moral panic en groupthink. Er is niemand zo gek meer om iets moois te gaan bouwen, met de zekerheid dat de horden het vroeg of laat gaan platwalsen. Dat is vechten tegen de windmolens.

 7. Harry van den Berg 23 juli 2015 om 11:57- Antwoorden

  De 5 miljard energiebelasting per jaar, die met de “0-op de meter”-projecten verloren gaat en waarmee ongeveer 150.000 agenten / leraren / verplegers betaald zouden kunnen worden, wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten door de Groene Kerk.

  Ik heb in Brabant de verantwoordelijk gedupeteerde (inderdaad: http://climategate.nl/2013/08/14/positie-bert-pauli-vvd-onhoudbaar-na-pbl-rapport-bosbijstook-kolencentrales/) gevraagd wie voor de back-up van al die zonnepaneeltjes gaat zorgen als de Vattenfalls en RWE’s van deze wereld aan de groene verdwazing ten onder zijn gegaan…. uh uuuuhhhhhh. Geen antwoord uiteraard. Heb toen geadviseerd te investeren in massa’s ouderwetse sportveldverlichting, kan je in de toekomst goed mee verdienen op zon- en windrijke zondagen!

  • Janos73 23 juli 2015 om 15:27- Antwoorden

   En de kosten van vervuiling worden weer vrolijk vergeten door de “sceptici”

   • Boels 23 juli 2015 om 15:38- Antwoorden

    Niets is vergeten.
    Jouw manier van jouw ramp afwentelen werkt niet, zelfs een diepe ontkenningsfase maakt het er niet beter op.

    Zon en wind zorgen voor een aanzienlijke milieuvervuiling en stringente protocollen verminderen die vervuiling niet.
    Bij nucleair kunnen stringente protocollen wel zorgen voor een acceptabel risico.

    Heb je ooit in een lift gestaan en je afgevraagd of het slimme remmechanisme wel in werking treedt als de liftkabel breekt?
    Dat is ongeveer hetzelfde risico wat je loopt met nucleair.
    Angst voor het onbekende is te bestrijden met kennis.

    • Janos73 23 juli 2015 om 17:20- Antwoorden

     Alle kosten voor de vervuiling van een kolencentrale zitten in de stroom kosten? Uitstoot van zwavel, kwik en fijnstof worden aan de schoorsteen afgerekend?

 8. Boels 23 juli 2015 om 13:20- Antwoorden

  @Janos73:
  Hoe kom je er bij dat de kWh-prijs van nucleair hoger is dan dat van zon en wind?
  Alle electriciteitsproducenten worden door de Staat geborgd (mogen niet omvallen), dus dat mag niet als argument gebruikt worden.
  Als “groen” aanmerkelijk zou helpen bij de vermindering van de CO2-uitstoot en ik zou geloven in een catastrofale ramp, dan zou ik de prijs en de milieuvernietiging op de koop toe nemen.
  Er is echter een goedkoper, echt CO2-verminderend alternatief en dat is nucleair.

  Als er een probleem is dan moet je het oplossen.
  “Groen” weet donders goed dat zon en wind het niet gaat redden.
  Het is meer worstelen met de erkenning dat een fatwah op kernenergie niet van deze tijd is.

  • Joris van Dorp 23 juli 2015 om 16:36- Antwoorden

   Wat is schadelijker, een kernenergieontkenner of een klimaatwetenschapontkenner? Ik denk een kernenergieontkenner, want dankzij de kernenergieontkenner hebben we het klimaatprobleem.

   • Janos73 23 juli 2015 om 17:15- Antwoorden

    Joris,

    Ik denk niet dat kernenergie de oplossing is voor het probleem.

    Wat ik vreemd vind is dat mensen tegen subsidie zijn op wind en zon, maar wel lopen te roepen dat kernenergie de oplossing is. Kernenergie kan niet zonder een sterke overheid en hoge subsidies.

    Als er zoveel centrales worden gebouwd als bijvoorbeeld Hans Erren zou willen heb ik tot mijn pensioen heel goed betaald werk.

    • Luis in de Pels 23 juli 2015 om 17:23- Antwoorden

     Borsele draait al jaren zonder subsidie. In Frankrijk wordt 75% van de electriciteit opgewekt met kerncentrales zonder subsidie. Maar een leugentje is een alarmist niet te min.

    • Joris van Dorp 23 juli 2015 om 17:58- Antwoorden

     Wat voor werk doe je dan?

    • Janos73 23 juli 2015 om 18:20- Antwoorden

     Joris,

     Engineering / construction

    • henkie 23 juli 2015 om 18:29- Antwoorden

     Grappig,
     ik zit ook in engineering;)

  • Janos73 23 juli 2015 om 16:54- Antwoorden

   Boels,

   Waarom vraag je dat aan mij en niet aan Hetzler? Hij heeft zijn prijzen ook niet onderbouwd….

   Hinckly point C 3200GW
   Strike price GBP 0.0925 kWh = EUR 0,13 ! kWh met inflatie correctie over 35 jaar
   Investering 24.5 MLD GBP = EUR 35,7 MLD!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Hinkley_Point_C_nuclear_power_station

   Zon & wind in Duitsland

   Wind op land 0.089 EUR
   Zon max 0.127 EUR

   Zon is in Duitsland nu dus al goedkoper dan de stroom van de centrale in de UK

   • henkie 23 juli 2015 om 17:14- Antwoorden

    Beste Janos73,
    weer de bekende appels met knollen vergelijking. Zon en wind energie kosten zijn zonder backup. Die moet je er bij berekenen, ander zit je de helft van de tijd in de donkere kou. En anders zie ik niet in waarom je niet met de spotmarkt prijzen gaat rekenen: -0.02 Euro/kWh voor wind op “top”dagen. Wordt iedereen rijk. Of arm. En graag geen Wikipedia. Het moet tenslotte wetenschappelijk verantwoord zijn.

    • Janos73 23 juli 2015 om 17:19- Antwoorden

     Henkie,

     vraag was hoe kom je bij de prijzen. De vergelijking is kWh tegen kWh.
     Daar is Wikipedia goed genoeg voor. Tenzij je natuurlijk een andere bron hebt voor prijzen van elektriciteit van een nieuwe kerncentrale. Dan lees ik dat graag.

     Verder moet er voor een centrale van 3200 MW ook 3200 MW aan reserve mee draaien voor als het uitvalt. Zit ook niet in de kosten.

    • henkie 23 juli 2015 om 17:56- Antwoorden

     Beste Janos73,
     het is natuurlijk info zo van het buro van de duivel zelve:
     http://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/
     Maar als tegenwicht tegen Wikipedia is het goed genoeg, om je eigen woorden te gebruiken. Dan ziet het plaatje er opeens heel anders uit. Vooral als je weet dat de kosten van een nuclear opgedreven worden door juridische procedures van rabiate tegenstanders. Dat is voor wind (nog) niet zo. Komt nog wel. En die reserve berekening van je slaat nergens op. Dat kun je beter.

    • henkie 23 juli 2015 om 18:12- Antwoorden

     Beste Janos73,
     en voor meer info over nuclear uit onverdachte hoek:
     http://bravenewclimate.com/
     Maar wellicht dat Joris je daar al mee doodgegooid heeft. In dat geval excuus voor de dubbelpost.

 9. henkie 23 juli 2015 om 18:39- Antwoorden

  Voor wat betreft het rendement van solar mbt CO2 reductie:
  doi:10.1016/j.rser.2009.08.003
  doi: 10.1016/j.energy.2007.11.012
  doi:10.1016/jrser.2015.02.057
  Vooral de laatste studie is zeer degelijk uitgevoerd. De EPBT (Energy Pay Back Time) van een complete PV installatie bedraagt ergens tussen de 1.4 en de 8 jaar voor wat betreft het CO2 saldo, afhankelijk van het type panelen en de installatie. Naast de productie van de panelen, gaat er heel veel energie zitten in de stellages, die meestal van aluminium zijn. Aanbevolen wordt dan ook om al met het ontwerp van het gebouw, of de installatie, zoveel mogelijk gebruik te maken van materialen met lage CO2 belasting. Maar eigenlijk koop je met een PV installatie emissie in China, India of Maleisie. Afschuiven van de ellende dus. Punt van zorg is het opruimen van de rommel na gebruik.

 10. dwk 23 juli 2015 om 20:33- Antwoorden

  Kameraad Janosch,

  als ik die Duitse stroomprijzen van jouw neem, dan betaal ik per jaar zo’n 6000,- Euro piekies te veel. Als jij nou zegt: van dat riante ingenieurssalaris van mij pas ik dat verschil wel bij dan beloof ik dat ik dat ik jouw bijdragen hier diagonaal blijf meelezen.
  Geouwehoer heeft namelijk ook een prijs.

  • Janos73 24 juli 2015 om 07:32- Antwoorden

   DWK,

   Meer krijg je niet voor een als EEG voor een installatie in Duitsland. Toch kan het ervoor.

   https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz

   Vreemd dat het in Duitsland voor de helft kan wat Hetzler zegt, maar daar niemand ook maar navraag naar doet hoe dat nu zou kunnen.

   Als ik trouwens zoveel stroom zou verbruiken zou ik eens kijken naar een PV installatie voor eigen gebruik. Je installateur zou je daarover kunnen informeren

   • dwk 24 juli 2015 om 09:33- Antwoorden

    Kameraad Janos,

    Ik WIL geen PV op m’n dak want ik heb een historisch pand. Ik vind het foeilelijk.
    Bovendien: MAG ik geen PV op m’n dak want mijn pand (deels uit het staartje van de kleine ijstijd) staat op de monumentenlijst.
    Dit laatste tot ergernis van de groenbegaafde eigenaren van de plaatselijk burcht. Als die gasten wakker worden schuiven ze nog voor het tanden poetsen de subsidieantenne uit. Altijd en immer op zoek naar gratis geld. Dus eerst een gortig tonnetje subsidie toucheren voor het volgens de regels van Denkmalschutz renoveren van hun trotse bezit om vervolgens subsidie aan te vragen voor het verreepzakken ervan.
    De groene kasteelvrouwe liet zelfs een sneu stukkie in de krant zetten waarin zij er schande van sprak dat de overheid het heilige doel der Energiewende tegenwerkte. Bovendien sprak zij van onrechtvaardige behandeling van Denkmal-mensen.
    Dan zeg ik: Denkmal nach, wat moeten die arme sloebers in de Berlijnse woonkazernes daar nou weer van vinden.
    Maar goed. Hoe zit het? Kom je nog over de brug met die Euro’s? Het is immers mede aan mensen als jij te danken dat ik meer dan het dubbele per liter jus betaal dan de prijzen waar jij het koene climategate steeds mee vervuild. Zo is het ook aan mensen als jij te danken dat het bouwen van kerncentrale steeds duurder wordt en de technische ontwikkeling ervan vertraagd. Mooie ingenieur ben jij.

    • Janos73 24 juli 2015 om 11:46- Antwoorden

     “Het is immers mede aan mensen als jij te danken dat ik meer dan het dubbele per liter jus betaal dan de prijzen waar jij het koene climategate steeds mee vervuild. ”

     Waar geef ik de onjuiste informatie? Graag even aanwijzen. In Duitsland is de maximale vergoeding onder het EEG voor zonneenergie 0,13 kWh.

     Verder weigert hier iedereen een om met een alternatieve oplossing te komen voor het verminderen van de CO2 uitstoot (behalve natuurlijk kerncentrales die veel te lang duren om te bouwen en sloten subsidie nodig hebben)

     Zo is het ook aan mensen als jij te danken dat het bouwen van kerncentrale steeds duurder wordt en de technische ontwikkeling ervan vertraagd. Mooie ingenieur ben jij.

     Ik ben persoonlijk niet tegen kerncentrales. Wel zijn ze heel veel duurder dan wordt aangenomen en kunnen ze alleen worden gebouwd met bergen subsidie en een sterke overheid. Ik vind het hypocriet van de meeste mensen hier dat er wel wordt geageerd tegen de subsidies op wind en zon, terwijl er wel wordt gepleit voor kernenergie wat niet zonder dezelfde subsidies kan worden gerealiseerd.

     Ik zou het toejuichen als de overheid minder dwingend winners en verliezers zou selecteren en er meer aan de markt zou worden overgelaten. Een belasting op CO2 (met een gelijktijdige verlaging van de inkomsten belasting) zou (op EU nivo) een veel effectievere oplossing zijn. Jammer genoeg verschuilt hier iedereen zich achter “het gebeurt niet dus we hoeven ook niets te doen”

     Mag best, maar dan niet zeuren dat als jouw oplossing niet wordt gekozen.

    • Turris 24 juli 2015 om 12:16- Antwoorden

     Verder weigert hier iedereen………… “alternatieve duurzame oplossing, anders dan kernenergie ” : Er zijn nu geen haalbare alternatieve duurzame oplossingen, die ook echt duurzaam zijn en direct CO2 besparen. Ik heb het je gisteren nog voorgerekend, de onzin van het “duurzame” SER-akkoord en 14% duurzaam in 2035 Janos, terwijl we dan 100% CO2-loze uitstoot via kernenergie (ook gesubsidieerd maar dan heb je ook iets) kunnen hebben. Dus niet blijven temen, Janos!

 11. Twan Hendriks 23 juli 2015 om 23:25- Antwoorden

  @Labohm en Hetzler

  “Gelukkig komen er nu meer tekenen van terugkeer naar het gezonde verstand: zie hier en hier.”

  Jullie zijn naïef.

  De Groene Khmer is ons altijd een stap voor. De huidige welvaart en ons technologisch kapitaal moet vernietigd worden. Ten koste van alles. Ze veranderen hun leugens, passen ze aan en de domme meute zal ze weer geloven. 90% van de mensen is er van overtuigd dat de mensheid slecht is voor onze planeet.

  Dit las ik vandaag!
  http://hockeyschtick.blogspot.ca/2015/07/new-paper-finds-greenhouse-gases.html

  We worden van alle kanten genaaid. Vrienden worden vijanden.

  Het is overduidelijk dat er een pauze is in de opwarming. Het kan zelfs zo zijn dat we naar een kleine ijstijd gaan.

  Het zijn feiten die een unconvenient truth zijn voor de Groene Khmer. Feiten zullen op korte termijn uitwijzen dat we niet op global warming afgaan. Dat het kouder wordt zal niet meer te ontkennen zijn. Daar gaat hun excuus om CO2 te verketteren en onze technologische samenleving te vernietigen.

  En wat wat lezen we op hocheyschtick?
  CO2 is pas een een broeikasgas bij temperaturen die 7 graden hoger liggen dan de huidige gemiddelde aardtemperatuur van 15 graden.

  CO2 is neutraal in het systeem bij deze temperatuur of zelfs verantwoordelijk voor een lichte afkoeling!

  En daar komt de aap uit de mouw.

  De aarde koelt af en CO2 IS WEER DE BOOSDOENER.

  Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

 12. henkie 24 juli 2015 om 12:21- Antwoorden

  Het probleem met alle renewable energievoorzieningen is dat de besluiten door de politiek genomen worden op grond van onvolledige informatie. We hebben dat gezien met de eerste generatie biobrandstoffen: met veel tamtam ingevoerd, GP euforisch, maar na een paar jaar dringt het besef door dat er wat “collateral damage” is en dat niet alle factoren goed meegenomen zijn in de CO2 budget berekening. Miljarden door de goot. Met wind zien we nu hetzelfde gebeuren, PV is een volgend slachtoffer (maar wellicht gloort daar hoop). De budget berekeningen beginnen, onder druk van skeptici, wat meer rekening te houden met factoren waar gemakkelijk overheen geluld wordt. Een dikke kabel door de Noordzee is niet zo gemakkelijk als gedacht, de funderingen verzakken voor de molen draait, het NIMBY effect van de mensen die de stroom nodig hebben speelt op. Onderhoud blijkt frequenter en duurder. Piek netbelasting zorgt voor problemen die steeds groter worden. En iedereen die gevraagd wordt om te investeren, wil niet na 25 jaar rijk worden, maar bij voorkeur morgen al binnen lopen. Uiteindelijk zijn er onder de streep miljarden uitgegeven voor een theoretische besparing op CO2. Zouden al die miljarden in kernenergie geïnvesteerd zijn, dan zou er capaciteit beschikbaar zijn die niet 20 of 25 jaar meegaat, maar, zoals nu al voor een aantal centrales van toepassing, 60 jaar. En dan kun je spreken van een positief CO2 budget in de zin van werkelijk gerealiseerde CO2 uitstoot vermindering. Maw, wind, biomassa en PV zijn emotionele schaamlapjes, die heel veel geld kosten en netto marginaal verbetering opleveren. En dat afval probleem is grotendeels een politiek probleem. In de USA wordt opwerking bij wet verboden. In EU, Japan, Korea en Rusland gebeurt dat gewoon en reduceert het volume radioaktief afval enorm. En nieuwe reactor ontwerpen, (MOX, thorium) kunnen een heleboel andere radioactieve isotopen opruimen. Maar dit alles ligt vanwege de technofobie, genofobie, chemofobie en radiofobie van onze milieu ridders allemaal moeilijk. Die hebben het liefst een vuursteen en een knots.

  • Janos73 24 juli 2015 om 12:31- Antwoorden

   En gelukkig hebben mensen hier last van een linkschmensch fobie 😉

   En een Thorium reactor is voorlopig nog niet beschikbaar.

   Verder was er tijdens de vorige kabinetsperiode ruimte voor een vergunning voor een kerncentrale, maar geen subsidie mogelijk. Resultaat er wordt niets gebouwd. Natuurlijk was dat de schuld van links want rechts heeft zich helemaal opgeblazen en is tegen elke subsidie.

   • Turris 24 juli 2015 om 15:12- Antwoorden

    “want rechts heeft zich helemaal opgeblazen en is tegen elke subsidie”.?????????????

    Wat een onzinnig GreenPeace gezever! Afkeur voor alle kernenergie is een GroenRode hobby!

    Ik ben voor staatsspoorwegen, staatsnutsbedrijven en staatsrijkswegen, -vliegvelden en -dijken, -politie, – krijgsmacht

    • Janos73 24 juli 2015 om 15:19- Antwoorden

     Yep,

     Maar rechts heeft zich zo verzet tegen subsidies (windmolens draaien op subsidie) dat het natuurlijk niet mogelijk was zonder gezichtsverlies van het kabinet om subsidie vrij te maken voor een kerncentrale.

    • Hans Erren 24 juli 2015 om 17:40- Antwoorden

     Nee het ging om een leveringsgarantie die de staat weigerde af te geven voor atoomstroom, maar die wel wordt gegeven voor windstroom. Uit energieleveringsmotieven hoeft er namelijk helemaal geen stroomproduktie bij, er is al een overschot.

    • Hans Erren 24 juli 2015 om 17:42- Antwoorden

     Correctie: afnamegarantie

    • Janos73 25 juli 2015 om 07:53- Antwoorden

     Precies Hans er moet door de overheid een afname prijs worden gegarandeerd = subsidie, net als in de UK en net als voor windmolens.

     Maar de PVV en de VVD riepen om het hardst “windmolens draaien op subsidie en kernenergie is goedkoop” en konden dus politiek niet weg komen met het verstrekken van subsidies voor de “goedkope” kernenergie.

   • henkie 25 juli 2015 om 00:18- Antwoorden

    Beste Janos73,
    ik krijg een stiekem vermoeden dat we toch nog eens op een consensus af zouden kunnen gaan.. Het is opmerkelijk dat je naar aanleiding van mijn verzuchting: “Maar dit alles ligt vanwege de technofobie, genofobie, chemofobie en radiofobie van onze milieu ridders allemaal moeilijk. Die hebben het liefst een vuursteen en een knots.” terug komt met : En gelukkig hebben mensen hier last van een linkschmensch fobie”. Moet ik hieruit af leiden dat mijn beschrijving voor jou synoniem is met “linkschmensch”? Merkwaardig. In mijn jonge jaren waren linksen “progressief” . Jij associeert anti-science met linksch? Tja, ik zal je niet tegenspreken in dezen.

 13. Hetzler 24 juli 2015 om 19:13- Antwoorden

  @Janos Vandaar dat Frankrijk de hoogste stroomprijs van Europa heeft door haar 70% van de elektriciteitsproductie uit kerncentrales. Ik hoop dat u zo verstandig is om niet met vermeende subsidie aan te komen.

  • Janos73 25 juli 2015 om 07:51- Antwoorden

   Hetzler,

   Om stroom te produceren met door de staat gebouwde volledig afgeschreven kerncentrales is een ding, het gaan produceren met een nieuwe centrale is compleet wat anders.

   De Franse bouwer van kerncentrales is bijna failliet. Dat komt natuurlijk omdat kerncentrales zo enorm goedkoop zijn en overal gebouwd worden dat ze de vraag niet aankunnen / sarc.

   http://www.renewablesinternational.net/france-begins-nuclear-bailout/150/537/88131/

 14. dwk 25 juli 2015 om 11:50- Antwoorden

  Rechts, links, rechts, links, rechts? Linkse mensen leven nog steeds in de veronderstelling dat de VVD een “rechtse” partij is. Veel mensen die op de VVD stemmen trouwens ook. In werkelijkheid – ik zeg het nog maar een keer – hebben Nieuw-Marxisten als Winsemius daar de touwtjes stevig in handen. Rutte Marc een soort puppet on a string en Nijpels deels want als het niet genoeg schuift zit ie zo in een ander kamp.
  Over kamp gesproken: De sfinx Henk Kamp is dacht ik ook van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie! Kan je goed zien in de uitwerking van de NL Energiewende: Het volk vult met klinkende munt de zakken van de energie-elite, levert ondertussen stukje bij beetje z’n vrijheid in en de democratie is alleen nog een beetje in werking voor en tijdens de verkiezingen.
  Die Melanie, is die ook niet van die club? http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/07/niet_alleen_windmolens_doen_wappie_wappie_wappie.html#comments Die had gisteren weer een droom waardoor die windmolens opeens spotgoedkoop worden.

 15. bert Pijnse van der Aa 25 juli 2015 om 17:27- Antwoorden

  Het artikel van de heer Hetzler gaat over de plannen van de stad Utrecht : de energievoorziening moet geëlektrificeerd worden, evenals het openbaar vervoer , met stroom , afkomstig van te bouwen ” zonnepaneelweiden” – niet van windmolens , want die veroorzaken toch te veel hinder – met een productiefactor van 11,4 % . Het overige deel – 88,6 % afkomstig van centrales. Utrecht heeft drie gasgestookte centrales, waaraan een warmtenetwerk is gekoppeld, met een hoog rendement dus en lage uitstoot, maar men wil van het gas af.
  Het plan is doorgerekend door het Utrechtse Ingenieursbureau van Ecofys, het is een haalbaar plan zeggen ze, met een prijskaartje van 10 miljard en 90 .000 banen .
  Stedin en Eneco hebben laten weten graag mee te doen. De aandelen van Eneco zijn in handen van 53 gemeenten, waar Utrecht niet onder valt.
  Het plan werd opgesteld door 165 willekeurige burgers die daar drie zaterdagochtenden over deden tegen betaling van 300 euro en het college heeft het overgenomen.
  De kans is groot dat het wordt aangenomen, want GL, D66 en de SP hebben een meerderheid in de raad en D66 wil graag zonneweiden in de stad.

Geef een reactie