Geef ons meer subsidie en grond: het uitmelken van predatieverliezen voor geld

Geef ons meer subsidie en grond: het uitmelken van predatieverliezen voor geld met groen gezwam en verzinsels

Alle persberichten en uitingen van de ‘non-profit’-club Natuurmonumenten met haar 191 miljoen euro belegd vermogen op de beurs staan in het teken van: hoe gebruiken wij onze gebieden en beestjes om meer geld los te peuteren, danwel omringende grondeigenaren weg te pesten. Nu wil Natuurmonumenten de predatieverliezen van weidevogelkuikens in weidevogelgebied Ottershagen in Twente uitmelken om nog meer subsidies en grond bij elkaar te bedelen van de overheid.

Want terwijl hun bonusdirecteur Marc van den Tweel (187 k jaarsalaris) bij Filantropium van Charles Groenhuijsen beweert dat de overheid financieel terugtreedt is dat bij Natuurmonumenten absoluut niet het geval. De overheid financieert 85 procent van alle grondaankopen en inrichting, en Natuurmonumenten kreeg ook afgelopen jaar weer meer dan 45 miljoen euro subsidies. Dat is 3 maal meer subsidie dan inkomsten van leden (ongeveer 16 miljoen euro)

Wat zuigt Natuurmonumenten nu uit haar groene duim?
Met door Wereld Natuur Fonds betaalde ecologen in Groningen van Kening fan de Greide verzonnen ze een nieuw verhaaltje. Vorig jaar was een goed muizenjaar, dus zijn er nu meer roofdieren. En die eten nu meer weidevogelkuikens. Een leuke ‘bewijs maar dat het niet zo is’-bewering.

En daar plakt Natuurmonumenten nu dit aan vast: Dus moeten wij meer grond van de overheid krijgen

Laten we dat groene verhaaltje van Natuurmonumenten nu in een logisch schema weergeven

  • Meer muizen> Meer roofdieren> minder weidevogelkuikens> geef ons geld en grond.

Boeren verjagen, en dan terugverpachten tegen meer dan 200 euro per hectare
Dan doen ze niets aan de predatieverliezen. Nee,  dan kopen ze met subsidie die andere eigenaren tussen hun percelen weg, laten de overheid de rekening van herinrichting betalen. En vervolgens pachten ze die ex-boerengrond terug aan die boeren. En dan vangen ze daar pachtinkomsten voor van 220 tot 270 euro per hectare, en eisen ze tegelijk de subsidies op die deze boeren van de Europese overheid krijgen (Betalingsrechten).

Ook zuigt Natuurmonumenten uit haar dikke duim, dat een groter weiland met een ‘Verboten Sperrgebiet’-bordje van Natuurmonumenten er bij gevrijwaard blijft van predatie.Alsof meer grond in bezit van Natuurmonumenten die roofdieren tegenhoudt, de grondtroepen van hermelijn, bunzing, wezel, steenmarter, vos, bruine rat, en de luchtmacht van buizerd, blauwe reiger, ooievaar, zwarte kraai enz enz.

Dat is hier in Friesland bij Jorwerd ook niet zo, waar ze 270 hectare in bezit hebben, of bij Skrins waar vossen het gebied gebruiken als grutto-Febo. Het is niet meer zoals in de jaren ’50 toen je nauwelijks buizerds, reigers, ooievaars, vossen in het weidegebied had. Tel daarbij de gifgroene industrieterreinen van moderne ‘boeren’ waar werkelijk niets overleeft, en je snapt dat je bij weidevogels geld in een bodemloze put stort, waarbij enkel clubs als Natuurmonumenten financieel profiteren en Groninger activist-ecologen.

Natuurmonumenten wil niets tegen de vos doen...

Natuurmonumenten wil niets tegen de vos doen…

Boswachters van Natuurmonumenten vooral Bureauwachter
Net als bij het kraanvogelproof maken van het Fochtelooerveen waar de Drentse overheid de rekening betaalde van 3 miljoen euro, en waar DLG de grond aankocht voor Natuurmonumenten. En waar nu dankzij predatie door vossen en verstoring door donateurs van Natuurmonumenten alle broedsels van kraanvogels mislukken. En waar Natuurmonumenten verzuimt om adequaat toezicht te houden, omdat moderne natuurbeheerders wat achter hun bureau plakken. Natuurmonumenten heeft meer bureauwachters dan boswachters. En ze weigeren de vos aan te pakken, voerden tot het laatste in de Tweede Kamer actie tegen jacht.

Otter doodgereden: meteen melkt Natuurmonumenten het incident voor een bedelactie

Otter doodgereden: meteen melkt Natuurmonumenten het incident voor een bedelactie, terwijl de OVERHEID alle rekeningen hier betaalt

Ottergesnotter: dode otter melken voor fondsenwerving
Begin dit jaar op 2 januari meldde Natuurmonumenten dat de eerste dure otter bij Ottershagen was doodgereden en dat er dat jaar al 35 waren doodgereden. Dat is wel erg veel als het jaar nog maar 1 dag oud is. Dus rij een otter dood, en Natuurmonumenten melkt de doodgereden otter direct voor haar geldzucht. Of u even geld aan Natuurmonumenten wilt geven. Terwijl het de overheid is die ottertunnels onder wegen moet aanleggen van 3 ton euro per stuk

Al dat ottergesnotter is natuurlijk hard nodig, als je je directie bonussen wilt uitdelen, waaronder aan de 13 procent salarisverhoging van Marc van den Tweel naar 187.000 euro. Oftewel: sluit je aan bij de club van ex-leden, informeer je over onze ontledings-actie van Natuurmonumenten via de Facebookpagina van ex-lid Hans Keuper. Waar wij eerder het vroeger sjieke Natuurmonumenten steunden en de filosofie van Jac P, ik gaf er excursies voor, namen wij afscheid van het liegende en geldgraaiende Natuurmonumenten.Een club die de natuur melkt voor geld, zie ook het uitstekende verhaal van Oswin Schneeweiz in HP de Tijd ‘De Natuur als Melkkoe’.

Afgelopen jaar verlieten 45 duizend mensen deze moreel failliete tent. Dit jaar leggen we de laat hoger, je moet ambitie tonen:

100 duizend ex-leden in 2015. Als we dat doel halen geven we een groot ex-ledenfeest, komt allen! En dan hebben Hans en ik wel een bonus eenmalige gratificatie verdiend voor onze bijzondere prestaties.