11058323_897975150237677_2603467957854514534_o

De afdeling Damage Control bij Natuurmonumenten probeert recht te breien wat krom is, het salarisschandaal dat wij 2 maanden terug plugden en dat de Volkskrant nu ook eindelijk oppikte: een bestuur dat een directeur met een bonus eenmalige gratificatie beloont voor ‘bijzondere resultaten’. Terwijl in het jaar 2014 liefst 45.000 leden wegliepen, en het jaar daarvoor ook al duizenden leden wegliepen. Hoeveel bonus, gratificaties voor bijzondere resultaten krijgt Marc van den Tweel als dit jaar 100.000 leden weglopen, het target van de ontledingsactie van ex-leden Hans Keuper en ondergetekende? (je moet ambitie tonen)

Waarom is Marc van den Tweel door Natuurmonumenten binnengehaald? Hij moest het ledenverlies ombuigen. Is hij daar in geslaagd. Nee, in tegendeel. Natuurmonumenten haalde Van den Tweel binnen omdat de natuurclubs na Henk Bleker zijn eenvoudig doorgevoerde bezuinigingen op natuurbeleid in shock waren: hun met loterijmiljoenen gekochte draagvlak bleek zacht gezegd broos. Ze wilden een reclamejongen, geen hete aardappel uit het overheidsbestuur (zoals Jan Jaap de Graeff die van de Unie van Waterschappen kwam), die mensen met ‘het gezag’ zouden kunnen associeren.

Die moest ‘het volk’ weer aan de natuurclub binden met zijn reclamepraatjes. Natuurmonumenten heeft net als de rest van de natuurbeweging en de linkse beweging met elite-complex een verwrongen beeld van zichzelf en van het publiek. Van het publiek geloven ze nu dat ‘het populisme’ de boosdoener is, de oorzaak van leegloop, want u- lezer- u bent niet in staat voor u zelf te denken, zodra u niet alle glossy propaganda van deze clubs 1 op 1 napraat. Dan bent u gevangen door het spook van het populisme (= wanneer u geen linkse bureau/salonwijsheden proclameert, dan bent u dom)

Terwijl hun leugenachtigheid en subsidieverspilling belangrijke oorzaken zijn, hun starre opstelling tegen andersdenkenden over natuur, hun bemoeizucht met terrein dat niet van hun is, hun rol als vervangende overheid, en hun macht- en geldzucht, hun verwoesting van bestaande natuur die omwonenden dierbaar is, louter omdat daarvoor subsidiepotten vrijkomen: voor hun natte dromen en verbindingszones, die op zijn best leunen op boterzachte wetenschap.

Natuurmonumenten geeft geen bilspleet om wetenschap, laat Teo Wams mij:

  • a. een overzicht tonen van de gelden die naar de velden gaan, dat weigert hij en Wams is stuitend arrogant
  • b. een landelijk overzicht tonen van de staat van biodiversiteit van hun gebieden voor en na ingrepen, en trends, waar zijn de gegevens?

Dat is er niet, want de club besteedt liever 20-30 miljoen euro per jaar aan zelfbevlekking in vierkleurendruk dan wetenschap en deugdelijke langjarige monitoring van hun resultaten in het veld. Nota bene de Jagersvereniging sponsort Wageningse promovendi voor fundamenteel ecologisch onderzoek, dat heeft Natuurmonumenten de afgelopen decennia nooit gedaan. (het Wereld Natuur Fonds waar Van den Tweel vandaan komt evenmin, beide zijn even geldzuchtig en leugenachtig)

Help ook mee ons doel te realiseren: 100 duizend ex-leden in 2015!

Help ook mee ons doel te realiseren: 100 duizend ex-leden in 2015!

Vanuit die foutieve analyse van de weerstand die Natuurmonumenten oproept- die domme populisten begrijpen ons hoger beschaafde linksmensen niet, maar als we dom genoeg doen komen ze terug-  volgde ook het idee dat je een rechtse populist als directeur moest aanstellen. Nu heeft de PvdA-club die Natuurmonumenten is altijd een rechtse excuustruus als schaamlap voor haar in essentie linkse politiek. Maar ditmaal dus een rechts iemand van het foute genre, zeg maar Ed Nijpels of nog erger.

Daarom wensen ex-leden Hans Keuper en ik Natuurmonumenten nog veel ledenverlies toe. Help ook mee om dit jaar ons target van 100 duizend ex-leden te realiseren en loop weg bij deze leegloop-organisatie. We organiseren een groot blij ex-ledenfeest wanneer we dit jaar de 100.000 realiseren. En dan vragen we ons af wat in het volgende jaarverslag de bonus, pardon gratificatie is voor die bijzondere prestatie die Marc van den Tweel nu heeft geleverd. Zal hij zich weer 13 maanden per jaar inzetten voor de natuur? Of zelfs 14 maanden?

Wanneer Van den Tweel vertrekt en een nieuwe directeur het roer overneemt van het kaliber Jac P. dan zijn we ook tevreden.