De winkel in duurzamige dinges van Urgenda

De winkel in duurzamige dinges van Urgenda

Via de rechter afdwingen, dat alle Nederlanders jouw handeltje via Thuisbaas.nl afnemen uit naam van Het Klimaat, laten we het Groene Economie noemen. Idealistisch betalen via Ideal. Je richt als Greenpeace-activiste en handelaar in zonnepanelen Urgenda op samen met een hoogleraar Jan Rotmans. Die Rotmans moet je club van geleerde statuur voorzien als – wij lachen hier niet- Hoogleraar Transitiekunde. Milieuactivisten verzinnen altijd ‘een nieuwe studie zegt’ of iets ander hoogdravends, omdat journalisten je dan makkelijker overschrijven en politici je dan eerder geloven.

Je krijgt subsidies, en 2 miljoen euro van de Postcodeloterij. Stapt naar de rechter uit naam van ‘Het Klimaat’, en start een showproces tegen de Staat met gegarandeerde media-aandacht.

Screen Shot 2015-07-15 at 08.56.01Het GreenpeaceEnergieakkoord
Die rechter is van D66 of erger, en baseert haar wereldbeeld op wat – Greenpeace als klimaatdeskundige citerende-massamedia haar wijsmaakten. D66/PvdA-rechter geeft jouw club gelijk: de overheid moet naast de reeds 60-73 miljard euro aan subsidies die ze geeft aan ‘groene’ energieboeren, nog meer geld uitgeven aan die energieboeren. En dat al voor 2020. Terwijl we dus al 60-73 miljard euro kwijt zijn, 1000 euro per gezin per jaar dankzij de deelname van Greenpeace aan het Energie-akkoord. De club die in Duitsland al een handeltje had in iets groens.

Groene Kerkkrant Trouw jubelt met zelotisch klimaatfanatisme: hoerah op de voorpagina. De Volkskrant kopt op de v0orkant dat de rechter de staat straft voor ‘laks klimaatbeleid’. Uiteraard gaf de NOS Urgenda ook een kontje.  Het voelde wel goed, lag in het PvdA-politieke straatje en dan zit je bij de NOS nieuws-selectie al snel prime time. De complete oude journalistiek FAALDE kortom met MAMMOET-proporties.

Idealistisch betalen met Ideal

Idealistisch betalen met Ideal

Groeikasgas CO2, het groenste gas ter wereld
Zodat we nu nog meer meer moeten investeren voor 2020 in zonnepaneeltjes, windmolentjes, die het imago kregen dat ze ‘groen’ zijn, dat is je marketingargument. Omdat ze bij de opwekking van stroom geen groeikasgas CO2 produceren, de ironie wil dat het gas waarvan groene planten gaan groeien nu ‘vervuiling’ heet. Honderden miljoenen euro’s marketing door schatrijke actiemultinationals als Greenpeace laten u geloven dat er zoiets bestaat als ‘groene’ energie. Het is eigenlijk ontgroenings-energie.

En tegelijk zet je een handeltje in de steigers, Thuisbaas dat geheel belangeloos al deze speeltjes verkoopt. Bij onze Oosterburen heb je het geheel belangeloze Greenpeace Energy dat de Duitsers van noodzakelijke ‘groene’ stroom voorziet.

En wij hebben Thuisbaas, Powered by Urgenda.

Het Financieele Dagblad, dat is het dagblad met Ed Nijpels als schaduw-hoofdredacteur geeft Jan Rotmans vandaag weer eens een kontje met een waanzinnig opinie-artikel. We kunnen over 20 jaar geheel draaien op de winkel van Thuisbaas. Voor Het Klimaat.

Screen Shot 2015-07-15 at 08.55.54Wij zijn thuis niet meer baas, met dank aan thuisbaas, Greenpeace Urgenda. Welkom in Groene Heilstaat 2.0. Wist u dat ‘Het Klimaat’ ons aanmerkelijk meer kost dan die Grieken? Laten we aan Griekenland nog eens 5 miljard euro kwijt zijn, ‘het Klimaat’ kost ons via subsidies aan stroomboeren tot 2023 liefst 60-73 miljard euro aan subsidie-verplichtingen, 1000 euro per gezin. En dankzij Urgenda/Thuisbaas komt daar nog eens 1000 euro per gezin bij. De Britten hebben alle subsidies voor windmolens op land overigens al geschrapt, de Aussies ook al.

Het staat in het rapport van de Algemene Rekenkamer: voor het 14 procent doel is wel 73 miljard euro SDE-subsidie nodig

Het staat in het rapport van de Algemene Rekenkamer: voor het 14 procent doel is wel 73 miljard euro SDE-subsidie nodig

En u denkt dat IK u voor de gek hou? Omdat u bovenstaande in de falende journalistenmedia van NOS, Volkskrant, Trouw enz niet leest, ziet of hoort? Natuurlijk, de meeste mensen en journalisten bepalen een ‘mening’ op basis van hun sociale omgeving. Wij denken liever zelf na en bepalen dan ons standpunt.

Wordt wakker! U wordt op groteske wijze ge!@#$ door onze media, en door die milieumensjes. En zie weer waarom massamedia u foppen, zoals hieronder waar Rotmans weer een hele pagina van het Financieele Dagblad krijgt om zijn handeltje te verkopen:

krant-20150714-0-009-006