Ivar Giaever

Hoeveel Nobelprijswinnaars hebben zich pro–AGW uitgesproken? (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’, door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde). En welke waarde moeten we daaraan hechten?

Onder de titel, ‘Nobelpreisträger-Manifest. Weltrettung im Namen ihrer Exzellenz’, berichtte Joachim Müller-Jung in de FAZ onlangs:

Die Insel Mainau als politischer Vorposten der Klimaforschung: 36 Nobelpreisträger setzen sechzig Jahre nach dem Nuklearkrieg-Manifest ein Zeichen für einen neuen Weltklimavertrag.

„Es geht nicht um das Klima, es geht um die Wissenschaft, die vor dem Klimawandel warnt.“ Brian Schmidt, australischer Astrophysiker und vor fünf Jahren mit dem Physik-Nobelpreis für die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Weltalls ausgezeichnet, hat sechzig Jahre nach der ersten „Mainau-Deklaration gegen die militärische Nutzung der Kernkraft“ ein Zeichen für die Klimapolitik gesetzt. Auf der Bodensee-Insel wurde sein Aufruf, die „Mainau-Deklaration“ für den Klimaschutz, mit den Unterschriften von 36 Nobelpreisträgern aus aller Welt veröffentlicht. ….

In dieser Woche waren insgesamt 65 Laureaten … für die jährliche  Lindauer Nobelpreisträgertagung zusammengetroffen. Die wenigsten Vorträge und Seminare, die von den Physik-, Chemie- und Medizinnobelpreisträgern angerissen wurden, hatten etwas mit dem Weltklima zu tun. Kaum einer der Laureaten ist mit der Materie fachlich auch tatsächlich befasst. Und nur einer unter ihnen, der norwegisch-amerikanische Supraleitungsphysiker Ivar Giaever, der längst in die Biologie wechselte, nimmt sich seit ein paar Jahren die von der Nobelpreisträgerstiftung gewährte Freiheit, trotz fachlicher Unkenntnis eine Rede zur Klimaforschung zu halten – allerdings tut er das inzwischen mit einem so polemischen und provokativen Einschlag, dass er weder von den anderen Nobelpreisträgern noch von den jungen Elitestudenten ernst genommen wird.

Denn Ivar Giaever gehört zum Lager der Klimaskeptiker. Er akzeptiert die Analysen, Modelle und die Schlussfolgerungen der Klimaforschung nicht.

Giaevers Unterschrift findet man deshalb auch nicht unter der Mainau-Deklaration, die auf politisch „neutralem Boden“ abseits von Lindau publiziert wurde. Einige andere Unterschriften von Nobelpreisträgern fehlen auch, so Schmidt, weil die Laureaten dezidiert unpolitisch bleiben wollen, weil sie ihre eigene fachliche Kompetenz als zu gering schätzen, oder weil sie einfach schnell wieder aus Lindau abgereist sind. …

Lees verder hier.

Het is weer het oude liedje: het bekende autoriteitsargument, gebaseerd op het vermeende meerderheidsstandpunt. Ivar Giaever wordt weggezet als een dissident, naar wie niet hoeft te worden geluisterd, omdat een meerderheid van wetenschappers, die zich voor het merendeel niet in de materie heeft verdiept, het niet met hem eens is. Maar op zijn – deugdelijke – inhoudelijke argumenten wordt niet ingegaan.

Aantallen wetenschappers vóór of tegen een bepaalde hypothese vormen geen bewijs. In 1931 verscheen een verzamelbundel met kritiek op Einstein’s relativiteitstheorie: ‘Hundert Autoren Gegen Einstein’. De reactie van Einstein was: ‘Waarom honderd auteurs? Eén zou voldoende zijn geweest.’

Zie hier de geestige voordracht van Ivar Giaever voor de Lindau–conferentie van Nobelprijswinnaars in 2012, waarin hij stelt dat de huidige mainstream klimatologie pseudo–wetenschap is.

Müller-Jung schreef:

 … trotz fachlicher Unkenntnis eine Rede zur Klimaforschung zu halten – allerdings tut er das inzwischen mit einem so polemischen und provokativen Einschlag, dass er weder von den anderen Nobelpreisträgern noch von den jungen Elitestudenten ernst genommen wird.’

Maar bij het bekijken van deze – toegegeven, wat oudere – video krijgt men toch een andere indruk.

https://www.youtube.com/watch?v=fYpxBSV8Qqw

Ivar Giaever is trouwens niet de enige eminente fysicus die zich tegen AGW heeft uitgesproken. Hier zijn er nog zes.

De Mainau–declaratie volgt slaafs de opvattingen van het VN–klimaatpanel. Hoe kan het ook anders? Ondanks de superieure intellectuele kwaliteiten van de betrokkenen kan men toch niet verwachten dat zij overal verstand van hebben. Een eminente wetenschapper die ontdekkingen heeft gedaan bijvoorbeeld op het gebied van supergeleiding, de quantum theorie, de relativiteitstheorie, de fase–contrast microscoop – om er maar enkele te noemen – hoeft niet noodzakelijkerwijs een gefundeerd oordeel te hebben over AGW. Dat neemt niet weg dat zij als wetenschapper wèl een gefundeerd oordeel kunnen hebben over het al of niet strikt volgen van de wetenschappelijke methode in andere disciplines (zoals Ivar Giaever).

De ondertekenaars van de Mainau–declaratie erkennen dat zij geen deskundige zijn op klimatologisch gebied.

Een passage daaruit:

Wir behaupten das nicht als Experten auf dem Gebiet des Klimawandels, sondern vielmehr als eine vielfältige Gruppe von Wissenschaftlern, die Hochachtung vor der Integrität des wissenschaftlichen Prozesses haben und ein tiefes Verständnis dafür aufbringen.

Deze passage zegt veel over de – prijzenswaardige – grondhouding van de betrokkenen. Voor zover ik in mijn leven contact heb gehad met wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, heb ik de stellige indruk dat zij van onberispelijke integriteit zijn en dat zij zonder meer aannemen dat dat ook voor hun collega’s geldt, ongeacht de discipline waarin deze werkzaam zijn. Dat staat in schril contrast met mensen zoals ik met een levenslange ervaring in de internationale politiek en diplomatie. Hun grondhouding is tegenovergesteld. Die zijn er elk moment op verdacht dat de verhalen die zij krijgen te horen, niet met de werkelijkheid overeenkomen. De diplomatieke geschiedenis is rijk aan voorbeelden daarvan. En men kan er dagelijks over in de krant lezen. Dit maakt dat hun grondhouding er een van achterdocht is. En als die achterdocht dan nog eens wordt bevestigd door onregelmatigheden die in het wetenschappelijk proces hebben plaatsgevonden, zoals Climategate, waaraan deze website zijn naam dankt, dan kunnen zij geen weerstand bieden aan de verleiding om nog meer tegels te lichten. Het resultaat daarvan kan men bijna dagelijks op Climategate.nl lezen.

Kortom – om het vriendelijk te formuleren – de wetenschap is er nog niet uit! Dat betekent dat het huidige klimaatbeleid en de hetze tegen CO2 een deugdelijke wetenschappelijke grondslag ontberen. En declaraties als die van Mainau veranderen niets daaraan. Zij zetten het publiek slechts op het verkeerde been.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.