Wij schreven het al 2 maanden geleden: directeur Marc van den Tweel verrijkte zichzelf afgelopen jaar nog eens met 13 procent bonus naar 187.000 euro.  Nu gaat ook de Volkskrant in de aanval in ‘Natuurmonumenten gaat de mist in met bonus’. Natuurmonumenten sjoemelde met de salarisopgaven in jaarverslagen, zo meldt de Volkskrant. Er was zoals wij melden WEL een bonus uitgekeerd, zowel aan Van den Tweel als aan de van Milieudefensie afkomstige Teo Wams.

Maar dat moffelde Natuurmonumenten weg in het jaarverslag, ondermeer door niet opgenomen verlofdagen via Vakantiegeld uit te keren. Dat uitkeren van bonussen gaat tegen de code voor goed gedrag van Goede Doelen-organisaties in. Wat gewoon ‘Bonus’ heet in normale taal, dat noemt Natuurmonumenten nu ‘Eenmalige Gratificatie’.

De Volkskrant meldt aanvankelijk alleen het bruto loon zonder 12.000 euro vakantiegeld, 139.000 euro en zonder sociale lasten, wij vermelden het volledige bedrag dat Natuurmonumenten moet uitkeren om Van den Tweel en Wams op de been te houden tot aan zijn dood.

Dat jaarverslag had ik op aanraden van mijn partner in de Ontledingsactie Hans Keuper op tijd van internet geplukt, want Natuurmonumenten herschreef het jaarverslag om het salaris van Marc van den Tweel lager te doen lijken in een nieuwe versie. Dat meldt de Volkskrant nu, en dat gesjoemel is nieuw: dat hadden wij dan weer niet. Je zou bijna, heel bijna zeggen dat de Volkskrant ook Climategate.nl leest, zoals Nujij.nl ons bericht ook overnam. Zie de gelijkenis met ons bericht, waarin we ook schreven over de 45 duizend leden die vertrokken.

En lees dan de Volkskrant, waarom de bonus voor Tweel zo onverdiend is:

Die motivatie van het bestuur is opmerkelijk: Natuurmonumenten verloor vorig jaar bijna 45 duizend leden. Er bleven er 725 duizend over, minder dan de doelstelling van 737 duizend.

 

Screenshot 1ste versie jaarverslag Natuurmonumenten, voor ze het aanpastten.

Screenshot 1ste versie jaarverslag Natuurmonumenten, voor ze het aanpastten.

Nog 5 redenen om vandaag nog ex-lid te worden, sluit je ook aan!
Terwijl Van den Tweel was binnengehaald als reclamejongen van het Wereld Natuur Fonds om het ledental te doen groeien, zegden vorig jaar meer dan 40.000 mensen op, zo schreven wij 2 maanden terug. Ook sjoemelen ze met de getallen rond leden, door donateurs en leden op 1 hoop te gooien, zodat het verlies minder groot lijkt.

Dat is ook het beste dat je kunt doen, wordt ook ex-lid net als de jaarlijks 10 duizenden mensen die door het gelieg en gejaag op geld van Natuurmonumenten heenprikken. En lees hier nog mijn blog met 5 redenen/schandalen om dat te doen, er zijn er nog veel meer. En steun onze Ontledingsactie, zie voor meer details de Facebook-pagina van Hans Keuper.

Teo Wams weigert ook openheid te geven over de kosten van overhead, versus de ‘gelden naar de velden’: wat er daadwerkelijk in natuurbeheer en bescherming wordt gestoken. Wie weet vallen bij de Volkskrant straks meer schellen van de ogen, en zien ze ook in dat Greenpeace, Waddenvereniging, Natuurmonumenten en hun bevriende ecologen als Han Olff ons voorliegen over de Waddenzee. Om zo een graai uit het Waddenfonds te kunnen doen. Wie o wie, heeft ooit gedacht dat de hele wereld om geld draait… behalve bij de groene beweging, waar louter belangeloze strijders voor De Natuur zouden werken, zich baserend op niets dan De Wetenschap met haar Belangeloze Zoekers naar De Waarheid.

Maar laten we niet te hard op de muziek vooruit lopen…