Marcel Chaita van het Team Natuur (RVO)geeft met Marco Klaassen (Vergunningen) namens Staatssecretaris Sharon Dijksma (Van het Natuurpact met oa Staatsbosbeheer)- een ontheffing af voor artikel 8 (vernielen groeiplaatsen zeldzame planten als brede orchis en tongvaren) en artikel 9 (doden van beschermde vogels) van de Flora en Faunawet voor tientallen megaturbines in vogeltrek- en vleermuisgebied in de Wieringermeer, inclusief vernietiging van leefgebied en boskap. De rechtvaardiging?  ‘De klimaatverandering’ is zo erg voor flora en fauna en windturbines helpen dat voorkomen.

Klimaatgezwets in vergunning zonder empirisch bewijs buiten computerbeweringen

Klimaatgezwets over flora- en fauna-effecten in vergunning zonder empirisch bewijs buiten computerbeweringen, die het direct doden van duizenden vogels en vleermuizen per jaar zou legitimeren en verwoesten leefgebied inclusief negatieve gezondheidseffecten voor mensen door turbinelawaai

Klimaatopwarming tot nu toe gunstig voor onze fauna
Terwijl tot nu toe klimaatopwarming volgens onderzoekers van het CBS gunstig was voor diverse vleermuissoorten, zoals -zij zich baserend op de Rode Lijst – schrijven in Zoogdier. Voor zover in Nederland enige natuurverbetering optrad, zijn het 8 zoogdiersoorten die verbetering tonen ten opzichte van de Rode Lijst van 2005, waarvan 4 vleermuizen. Ook libelles en vlinders profiteerden van klimaatopwarming.

In Zoogdier schrijven CBS-onderzoekers dit:

Screen Shot 2015-07-29 at 08.44.25Screen Shot 2015-07-29 at 08.44.41

 

 

 

Door turbine legaal gedode bruine kiekendief: bron foto Rapport Altenburg en Wymenga Turbineslachtoffers Eemshaven

Door turbine legaal gedode bruine kiekendief zodat hij niet door opwarming zal sterven, ook al zou hij dat niet doen: bron foto Rapport Altenburg en Wymenga Turbineslachtoffers Eemshaven

Geen enkel effect tegen verdere opwarming
Plaatsing van die turbines zal op Europees niveau geen gram CO2-uitstoot uitsparen, de uitsparing hier wordt elders weer extra verstookt in het ETS-systeem.  Daarbij laat Natuurpact-partner van Sharon Dijksma, Staatsbosbeheer bos- en natuurgebied vernielen in het Robbenoordbos voor deze megaturbines en de infrastructuur, om zo de pachtsubsdies op te kunnen strijken. De vernietiging van natuur die direct optreedt staat in geen enkele verhouding tot de beweringen van RVO.

Redt 1 torenvalk en je bent strafbaar, mep er tientallen per jaar dood en je krijgt ontheffing en subsidies

Redt 1 torenvalk en je bent strafbaar, mep er tientallen per jaar dood en je krijgt ontheffing en subsidies

25 jaar lang wildlife doden is duurzaam en subsidiabel, 1 valk redden is strafbaar
Zoals ik al blogde: toen ik 1 torenvalk redde, opvoedde en vrijliet was ik strafbaar volgens de FLora en Faunawet (artikel 13). Maar als je per turbine 30 beschermde vogels dood mept krijg je ontheffing van de overheid voor die wet en ook nog een zak subsidie van meer dan een miljard euro.

Ook beweert Marcel Chaita van het Team Natuur dat per turbine maximaal 3-10 vogelslachtoffers zullen vallen, terwijl het aantal gemeten vogelslachtoffers bij Waterkaaptocht in de Wieringermeer 1 van de dodelijkste turbinefarms is met meer dan 30 slachtoffers per turbine per jaar. De reden dat het Team Natuur dit in de prognose doet, is om beneden de 1 procent-populatienorm van Flyways te blijven van overtrekkende vogelsoorten (theoretische schatting aantal vogels dat Nederland als trekroute benut, en dus belang van het gebied voor Europese populatie). Anders mogen ze zelfs volgens de eigen papiernormen geen toestemming geven.

blablabla

De sandwich-strategie bij turbinefarms, om ze ten koste van natuur door te duwen. Ieder plukje turbines blijft zelf theoretisch onder de 1 procent-norm, maar alle beetjes helpen

Dus sjoemelt Marcel Chaita een fictief aanvaringsgetal in elkaar en it’s a miracle: we zitten er onder, het mag!

...zowel de windmolenaar als de kievit-teler krijgen subsidie

…NUON is 1 van de aanvragers van ontheffing en subsidie

Vogels op nachttrek in top 3 aanvaringsslachtoffers, vleermuizen op trek massaal geslacht in Duitsland
De volgende leugen is dat vogeltrek zo hoog zou plaatsvinden dat alleen bij uitzonderlijke omstandigheden de vogels met turbines (178 meter hoog) in aanraking komen. Dat is onzin, want inventarisatie in Duitsland toont dat met name overtrekkende zangvogels in de top 3 van aanvaringsslachtoffers van turbines staan, met name bij de nachttrek.

Vrijwel iedere leugen die Marcel Chaita met zijn Team Natuur in opdracht van Sharon Natuurpact Dijksma opvoert wordt weerlegd met de gegevens uit deze reviewstudie van Anders Hedenstrom, naar de effecten van turbines op vogels en vleermuizen, waar Waterkaaptocht in staat vermeld. Plaatsing maakt niet alleen directe slachtoffers- de killfactor per turbine is maar de helft van het verhaal. Turbines maken een heel gebied minder geschikt, het aantal slachtoffers blijft niet laag DANKZIJ de onschadelijkheid van turbines. Maar dankzij het vermijdingsgedrag dat vogels ontwikkelen. Bij vleermuizen op trek is in Duitsland een bodycount geconstateerd van een kwart miljoen of zelfs meer vleermuizen per jaar.

Dat krijg je als Natuur bij Economische Zaken zit
Een kijkje in de gepubliceerde ontheffing van 15 mei bevestigt andermaal dat deze ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ met de Rijkscoordinatieregeling in de hand iedere natuurwet met de voeten treedt. Dat zelfde RVO wil tegelijk vissers uit Natura 2000-gebied jagen omdat die met hun sleepnetje de bodem beroeren. Maar tegelijk geven ze ook toestemming voor Windpark Fryslan, een  megaturbine-farm midden in Natura 2000-gebied en rustgebied voor vogels. De MER-procedure van deze turbine-farm is enkele weken terug gestart. Vergunning van die megaturbines geeft het IJsselmeer dan met toestemming van milieuclubs de uitstraling van permanent industriegebied. Je krijgt dan 178 meter hoge turbinetorens die ’s nachts met rode schijnwerpers knipperend tot op meer dan 50 kilometer afstand de omgeving domineren.

Dit krijg je wanneer je de afdeling Natuur onderbrengt bij Economische Zaken, en plots moet gaan beweren dat stroomopwekking goed voor de natuur is. Oftewel, omdat er zoveel miljardensubsidies te vergeven zijn en ook overheids-adviseur ECN daarvan een graantje wil meepikken als windenergieboer in de Wieringermeer.

Gigamolens NO-Polder: 1-2 miljard euro exploitatiesubsidies domineren de omgeving over straal 40 km met rode schijnwerpers in nacht

Gigamolens NO-Polder: 1-2 miljard euro exploitatiesubsidies domineren de omgeving over straal 40 km met rode schijnwerpers in nacht

 

Waarom waarom zijn wij met Elsevier de enige wakkere media die dit aankaarten, deze grootschalige milieucriminaliteit en het verbranden van meer dan 60 miljard euro subsidies voor enkele windstroom-boeren die ons kleine landje omturnen tot 1 mega-industrieterrein, onder applaus van groene clubs als Greenpeace en Vogelbescherming Nederland. Greenpeace had zelfs het lef te beweren dat windturbines niet schadelijk zijn voor wildlife. 

Greenpeace en de overheid, even leugenachtig en corrupt en innig verweven (Energieakkoord)

Greenpeace en de overheid, even leugenachtig en corrupt en innig verweven (Energieakkoord)

Waarom schamen de laffe leugenaars van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging VZZ zich niet voor zichzelf?
Moet je maar je schouders ophalen en zeggen: ach boeien? Lekker liegen en natuur vernielen uit ideologische en financiële belangen, dat is prima? Vinden jullie dat prima Vogelbescherming Nederland, partners van het Energieakkoord, vinden jullie dat prima, vleermuismeppers van de Zoogdiervereniging, cheerleaders van het Energieakkoord?

Vinden jullie jezelf ook niet een stuk natuurcriminaliteit gedogend en lafhartig tuig, dat meer denkt aan de uit het Energieakkoord voortkomende consultingopdrachten, dan aan het doel van jullie club? En zo nee, waarom niet?

De zelfde molens

De zelfde molens