In eerdere campagnes beweerde Vogelbescherming nog dat meer koeien in de weide goed zou zijn voor weidevogels

In eerdere campagnes beweerde Vogelbescherming nog dat meer koeien in de weide goed zou zijn voor weidevogels

Het NOS Journaal papegaaide onlangs kritiekloos Vogelbescherming Nederland; de groeiende veestapel door afschaffing van het melkquotum zou nu weidevogels bedreigen. Een korte blik van de NOS-redactie op CBS-cijfers van de veestapel EN van populatietrends in weidevogels kon echter hun campagne naar het rijk van fabeltjes verwijzen. Ten opzichte van de jaren ’80 kromp het aantal koeien in Nederland met wel 1,5 miljoen en ook de weidegang nam zeer sterk af.

In 2014 waren er 4 miljoen runderen, 2 procent meer dan in 2013, waarbij de melk en kalfkoeien 1 procent voor hun rekening namen. Die groei valt volgens CBS toe te schrijven aan de voorbereiding op afschaffing van het melkquotum.

Pak dan de CBS-cijfers er bij (ik haal ze uit De Groene Geschiedenis van Nederland in 1994), en dan zie je dat de hoeveelheid runderen in Nederland in 1984 op haar maximum van de eeuw lag: 5,5 miljoen. Dus anderhalf miljoen meer dan in 2014. Ook was weidegang toen veel wijder verbreid dan nu, waar melkvee nu in megastallen blijft. Van 1987 halveerde de mestproductie die op boerenland terecht kwam naar 400 miljoen kilo in 2007, de hoeveelheid fosfaat kelderde in die periode van 200 miljoen kilo naar minder dan 50 miljoen kilo.

Screen-Shot-2015-04-20-at-14.17.08Zowel kievit als ‘kening fan de Greide’ de grutto hadden in de mestrijke jaren ’80 nog tientallen procenten grotere populaties dan nu. De populatie van kieviten en grutto’s bevond zich in de jaren ’60-80 op haar maximum, althans in de weides van Friesland. In 1900 waren er minder kieviten, zo meldt VU-historicus Jan de Rijk nog in zijn proefschrift van juni.

In 1987 lag het aantal varkens in Nederland op haar maximum, liefst 14,3 miljoen dieren (meer dan er toen mensen in NL waren). Dat waren er in 2014 nog 12,2 miljoen.

Het aantal kippen lag op 96,8 miljoen in 1987 en is daarna ongeveer gelijk gebleven tot 103 miljoen in 2014.

RZ11rodeklifkoe-2

Marketing nam regie over bij Vogelbescherming, de club liegt voor geld
Eerder beweerde Vogelbescherming nog dat dansende koeien in de wei van Boer Pelleboer zo goed zou zijn voor weidevogels.

Kortom, net als Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds is Vogelbescherming een wetenschap- en feitenvrij fondsenwervend bedrijf. Het gebruikt de natuur voor campagne-inkomsten en heeft lak aan iedere verantwoording. Mainstream-media geven hen daarbij zonder enige feitencheck kritiekloos steun, en zo wanen deze clubs zich onaantastbaar.  Als ze al op je kritiek reageren doen ze dat politiek, of volgens het handboek crisiscommunicatie. Fill the air with words, argumentatie degraderen tot taalspelletje waarbij ze er dan zelf als de constructieve partij op komen staan. Recent reageerde zo’n marketingjongetje van Vogelbescherming, Joost Hartog, hier ook op die wijze.

Interviewtip voor mainstream-medium: oud directeur Vogelbescherming Nederland Eric Wanders. Marketing nam de regie over bij zijn vroegere werkgever

Interviewtip voor mainstream-medium: oud directeur Vogelbescherming Nederland Eric Wanders. Marketing nam de regie over bij zijn vroegere werkgever

Zoals oud-directeur van Vogelbescherming Nederland Eric Wanders hier op Climategate.nl al vaststelde: Vogelbescherming is (net als Natuurmonumenten en WNF) alleen nog op geld uit, marketing nam de regie over.