Verandering van virtuele Rode Lijst 2013 zoogdieren tov 2005: keuzes niet controleerbaar voor derden, dankzij achterhouden lijst door Ministerie

Verandering van virtuele Rode Lijst 2013 zoogdieren tov 2005: keuzes niet controleerbaar voor derden, dankzij achterhouden lijst door Ministerie. De officiele nieuwe Rode Lijst moet nog in de Staatscourant verschijnen. Deze lijst moest ik uit het blad Zoogdier vissen, de zoogdiervereniging heeft alleen de lijst uit 2005 op haar site staan

Update: Ik verstuurde vandaag alsnog een WOB-verzoek naar het CBS met het verzoek de virtuele Rode Lijst van Vogels en Zoogdieren van 2013 vrij te geven.

Het kostte de nodige correspondentie en een aanzet tot een WOB-verzoek, maar mij werd  toegezegd dat ik het zou krijgen. Maar toen ik er over ging bloggen wilden ze plots niet meer, terwijl CBS gewoon WETTELIJK VERPLICHT is mij de informatie te verstrekken, dat hangt niet van bestuurlijke of persoonlijke gevoeligheden af. Op basis van een niet openbare ‘virtuele’ Rode Lijst kwam het CBS 2 jaar terug plots met het ‘goede nieuws’ van ‘voorzichtig herstel van biodiversiteit’. Terwijl de officiele Rode Lijst dus niet was uitgegeven, en dus niemand hun onderzoek kon controleren.

Dat wekte argwaan van mijn kant, alsof CBS precies op het moment dat Sharon Dijksma het nodig had een gewenste conclusie naar buiten moest brengen. Immers, voordat Sharon Dijksma kwam met haar Robuuste natuurpact-natuur was alle overheidscommunicatie over natuur gestoeld op negativisme: het gaat heeeeel slecht, en dus is er heel veel subsidie en beleid nodig om de rampspoed te keren. Die miljarden euro’s kostende Ecologische Hoofdstructuur- leunend op boterzachte wetenschap- en het uitdelen van gratis boerengrond aan natuurclubs had rechtvaardiging nodig. Die rechtvaardiging was de ecologische apocalypse, tenzij…

Nu is het plotseling: nou, we komen van heeeeel ver, maar dankzij het beleid…..En het Planbureau voor de Leefomgeving verzon er spontaan een nieuwe grafiek bij. CBS en PBL zitten regelmatig bij elkaar op schoot, en het PBL gebruikt CBS-uitkomsten om haar boodschap te verkopen.

De grafiek met het Mirakel van Dijksma in september 2013

De grafiek met het Mirakel van Dijksma in september 2013

Complottheorie? Realisme
Volgens de onderzoekers zou dat vervolgens een ‘kinderlijke complottheorie’ heten, maar dergelijk neerbuigend geOH over gezonde argwaan bij een overheidsinstelling, daar heb ik geen boodschap aan.

Het CBS stuurt vaker persberichten en ‘onderzoek’ de deur uit waar de kunst van het weglaten de boodschap stuurt. Laten we het dan beleefd  stellen dat ze rekening houden met ‘bestuurlijke verhoudingen’, wat je ook in iedere sollicitatie-eis bij de overheid kunt zien.

Zie het recente bericht over uitkeringtrekkers, die jaarlijks 6 miljard euro kosten, dat is meer dan Henk Kamp jaarlijks aan SDE+-subsidies geeft voor bosverbranders en windturbines. CBS schrok van het feit dat 70 procent van de Somaliers een uitkering trekt.

Vervolgens haastte CBS te vermelden dat van de 481.000 uitkeringtrekkers ruim 400.000 Nederlanders waren. Ja ammahoelah, wanneer je de dubbele nationaliteit wegliet: in werkelijkheid is de helft van de bijna half miljoen uitkeringstrekkers in NL in 2015 niet-Westerse verrijkingen van deze samenleving en kansenjongeren in multigekleurde prachtwijken. Om dit soort hinderlijke controle van cijfers door -niet door de overheid ingekapselde -journalisten (Elsevier en Geen Stijl) af te schaffen, heeft men nu op papier maar die dubbele nationaliteit afgeschaft.

Dit gaat dan om de humane diversiteit. Terug naar BIO-diversiteit.

CBS beheerst de kunst van het weglaten: voor 1990 waren een aantal soorten helemaal geen weidevogel en in 1950 broedden ze zelfs niet in Nederland

CBS beheerst de kunst van het weglaten door alleen vanaf 1990 te tonen: voor 1990 waren een aantal soorten helemaal geen weidevogel en in 1950 broedden bijvoorbeeld kuifeenden nauwelijks in Nederland

Vervolgens kwam het CBS met halfwaar campagne-nieuws over de vrije val waarin weidevogels zouden verkeren, waar ik over blogde. Ja, sinds 1990 maar toen zaten vele van die vogels net op hun kunstmatige populatiepiek, en vele ‘weidevogels’ leefden bijvoorbeeld in de jaren ’50 nog niet in de weide. Dus ook dat bericht was ‘beleidsrelevant’, uitgekozen door de afdeling ‘communicatie’/beleidsverpatserij om naar buiten te brengen. Omdat dit deze of gene lobby danwel ambtenarenkliek handig uitkomt voor ‘draagvlak’: toch maar weer 30 miljoen euro subsidies er tegenaan gooien per jaar, 70 euro subsidie per nestje van een gewenste soort. Wat bij een gruttonest met 4 eieren zou neerkomen op 17 euro per vossenhap.

Er bevonden zich bij de Rode Lijst van 2005 al in het wild voortplantende otters in NL, maar toen heette hij nog 'verdwenen uit Nederland', nu heet hij 'ernstig bedreigd' terwijl hij overal stormachtig uitbreidt

Er bevonden zich bij de Rode Lijst van 2005 al in het wild voortplantende otters in NL, maar toen heette hij nog ‘verdwenen uit Nederland’, nu heet hij ‘ernstig bedreigd’ terwijl hij overal stormachtig uitbreidt

Toestemming publicatie nodig bij Ministerie…
Toen ik de onderzoekers om de virtuele lijst vroeg ter controle van hun conclusies, heette het dat hij eerst bij het Ministerie van Economische Zaken om toestemming moest vragen.

Nadat de onderzoekers mijn CBS-bedrogblog lazen was ik plots de boeman, en zochten ze een aanleiding om de lijst alsnog niet gewoon te geven, ik moest voortaan maar met de afdeling beleidsverkoop en imagobewaking van het CBS (communicatie) in overleg. Terwijl ik gewoon om technische informatie vraag die voor iedere onderzoeker al lang openbaar hoort te zijn. En dus concludeerde ik: dan moet ik een WOB-verzoek indienen.

Nu heet het dat ze toestemming van het Ministerie hebben om die virtuele Rode Lijst eindelijk vrij te geven. Maar dan is nu het verhaal: het is regel bij het CBS dat we het dan voor iedereen naar buiten brengen.

  • Het lijkt nu dat de onderzoekers met ‘communicatie’ overlegden hoe ze met mij moeten omgaan:  wat voor het instituut CBS PR-technisch het beste uitkomt. Dat ik het krijg en er zelf conclusies uit trek. Of dat zij het zelf naar buiten brengen, en er dan met een mogelijk persbericht een voor het CBS gewenste draai aan geven.
  • Is het dan gek wanneer ik argwaan krijg, als men zo moeilijk doet over het naar buiten brengen van gegevens over plant- en diersoortjes die al lang voor iedere onderzoeker ter beschikking hoorden te staan?
Profiteert sterk van zachte winters en de nestkasten van de kerkuilwerkgroep, en kan dus van Rode Lijst af zonder enige hulp van de overheid

Profiteert sterk van zachte winters en de nestkasten van de kerkuilwerkgroep, en kan dus van Rode Lijst af zonder enige hulp van de overheid

Wat is het belang van die virtuele Rode Lijst?
Zoals ik al eerder aangaf is het vergelijken van die lijst in 2013 met 2005 niet beslist een objectieve ecologische graadmeter, maar er zit een grote mate van persoonlijke willekeur in. De Rode Lijst en ‘biodiversiteit’ zijn niet beslist de zelfde dingen. De Rode Lijst heeft buitensporige aandacht voor soorten die slecht omgaan met moderne veranderingen, en niet voor soorten die daar wel bij varen.

En keuzes zijn gekleurd: Waarom moet een als plaagdier bestreden zwarte rat op zo’n Rode Lijst? Dat zegt niets over eventueel gewenste ecologische condities in ons land, want die warmteminnende rat werd hooguit door de koudetolerantere bruine rat verdrongen. Bovendien neemt hij in het zuiden van het land weer toe. Beide soorten zijn niet inheems, de Zwarte rat kwam hier als brenger van de Pest in de Middeleeuwen met schepen mee, de bruine rat kwam hier in de Kleine IJstijd als verstekeling uit Azie.

Soorten die er in 2005 op kwamen of nog op stonden hadden er al af gekund omdat ze toch al stormachtig toenamen, terwijl soorten die in 1995 er niet op stonden er WEL op hoorden. Zo krijg je een vertekening. Het LIJKT dan alsof er pas sinds 2005 ‘licht herstel’ optreedt, terwijl dat vooral boekhoudkundig is, en vele soorten al veel langer toenamen. Bovendien staan vele soorten op die Rode Lijst die hier voor 1950 helemaal niet voorkwamen. Terwijl het criterium voor de Rode Lijst is dat de mate van AFname sinds 1950 bepaalt of ze er op komen.

Daarnaast gaat het met veel soorten beter zonder dat enig beleid daarvan de oorzak is. Zie hoe vooral vleermuizen bij de zoogdieren de ‘herstel’-kar heten te trekken terwijl die vooral profiteren van klimaatopwarming. Een zelfde bij veel vogels die profiteren van zachtere winters als de kerkuil, ijsvogel. Vele andere soorten die er eerder op kwamen als de purperreiger vertonen nu herstel dankzij minder droogte in wintergebied de Sahel.

Screen Shot 2015-08-12 at 11.35.51Het magische jaar 1990 heeft geen ecologische relevantie
Veel herstel was al lang voor 1995 ingezet, en bovendien ging het voor 1990 helemaal zo slecht niet als instanties als het PBL schetsen. Een indicator die misschien iets realistischer is vormt de Living Planet Index van de Zoological Society en mijn vrienden van het WWF: deze toont dat in meer welvarende landen populaties van gewervelden sinds 1970 weer toenemen. Het is goed mogelijk dat natuurbescherming en milieubeleid tegen overmatig gebruik van persistente gifstoffen daar positief aan bijdroeg. Bedenk dat op uitsterven staande roofvogels in de jaren ’60 als de slechtvalk in Belgie nog tegen premie werden afgeknald tot die tijd.

Hier in  Friesland worden roofvogels nog steeds om zeep geholpen door boertjes die bang zijn anders hun weidevogel-subsidies mis te lopen.

Maar vanuit het PBL wil men de indruk wekken dat er pas sinds 1990 ‘herstel’ is. De enige reden om vanaf 1990 gegevens te tonen, is dat ze toen pas startten met het Netwerk Ecologische Monitoring: een wat dure naam voor door vrijwilligers verzamelde verspreidingsgegevens over vogels, vlinders en planten waar men sindsdien wat meer eenduidigheid in probeert aan te brengen. De trends die wij hier zien van ‘herstel’ vinden meestal ook in buurlanden plaats, ZONDER dat enige natuurbouw daar plaatsvond.

Screen Shot 2015-08-12 at 11.29.24