De kwaliteit van natuur daalde volgens het PBL, maar het oppervlak agrarisch gebied nam af en dus ging 'de biodiversiteit' omhoog bij het PBL

De kwaliteit van natuur daalde volgens het PBL, maar het oppervlak agrarisch gebied (met door PBL toegekende biodiversiteitkorting van 90 procent)  nam af en dus ging ‘de biodiversiteit’ omhoog bij het PBL. Zelfs de toelichting klopt niet, Moeras ging het hardste achteruit en bleef daarna stabiel

Hoe krijgen wij van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de laagste biodiversiteit van Europa, een 15 procent van een ‘oorspronkelijke’ situatie, uitgedrukt in MSA-biodiversiteit die in het magische jaar 1700 zou bestaan? Zoals ik al in diverse blogs toonde zijn de rekenmethodes- met name Natuurwaarde- de oorzaak: die degraderen onze natuur tot ecologisch rampgebied op papier, door hun architectuur: je kunt alleen maar lage uitkomsten krijgen. De data die wij met het WOB-verzoek aanvroegen zijn binnen en bevestigen die analyse.

Tenzij men bij het PBL achterlijk is, en dat geloof ik niet, is dit intentioneel bedrog- ik durf het woord nu best te gebruiken. Het verbuigen van de werkelijkheid voor een boodschap, waarbij een scherm van getallen, begripsverwarring en indexen voor de onkritische leek de zweem van wetenschappelijkheid moet suggereren. Daarom kostte het ook een WOB-verzoek om data los te krijgen, en bleven ze maar verstoppertje spelen, omdat ze dat zelf ook wel inzien.

Neem ook bovenstaand commentaar  ‘in moerassen is het gelukt de kwaliteit om te buigen tot een vooruitgang’, waarvan ik een screenshot maakte zodat PBL de website niet ongestraft kan aanpassen.

Pak de data er bij, en dan zie je dat kwaliteit in 2012 toevallig 49 procent was, 1 procent hoger dan in 2011, maar gelijk aan 2005 en 16 procent lager dan in 1994.  En dan hebben we het nog niet eens over de pseudo-wetenschap waarmee die ‘kwaliteit’ is berekend. Het gaat er hier dan om dat het PBL tegen haar eigen methodiek in beweringen doet. Sinds wanneer is een achteruitgang van 16 procent vooruitgang?

Deze week schrijf ik het rapport af, en dan kan de afdeling Communicatie bij het PBL alvast een strategie verzinnen hoe ze de schade kunnen beperken. Er is ook enige haast geboden omdat ik wel vaker wordt geplagieerd zonder bronvermelding, men kent ons geen autoriteit toe maar doet er opvallend vaak het voordeel mee. Net nog kwam een Groninger journalist met zijn unieke analyse over de relatie tussen gaswinning en economische tegenspoed. Die beschreef ik in maart hier al op Climategate, en we wachten ook nog op een bedankje van de Volkskrant inzake de Marc van den Tweel-bonuskwestie.

Ik verwacht dat het PBL ruim slaagt de schade te beperken. De kwestie is te technisch voor 95 procent van de journalisten. Dus negeren ze het belang omdat ze door kennisgebrek de nieuwswaardigheid niet zien. Of gaan ze af op hun ‘gevoel’ en dan bepaalt de autoriteit van de boodschapper wie gelijk heeft. En nog belangrijker, de meeste media inclusief NRC en de Correspondent 2 weken terug nog, schreven braaf het PBL over en zouden bij erkenning van mijn gelijk gezichtsverlies lijden.

En dus ben ik gek. Dat hoop ik ook al jaren, dat zou me enorm gerust stellen. Voor wie wel enige interesse en hersens heeft, hieronder de analyse:

Sharon Dijksma treedt aan, en plots buigt de grafiek. Het mirakel!

Sharon Dijksma treedt aan, en plots buigt de grafiek. Het mirakel is nu ontrafeld: 3 verschillende rekenmethodes in 1 grafiek zonder dat te vermelden, en een knik omhoog in 1990 terwijl ‘kwaliteit’ daalde, en deze kwaliteit de enige concrete verbintenis heeft met aanwezige soorten

Als Duitsland ons Groningen afpakt stijgt de biodiversiteit in NL bij PBL
Een eerste angel zit in de zwaarte waarmee het PBL de oppervlakte van een zelfgedefinieerde habitat laat meewegen ALS PERCENTAGE van het totale areaal van Nederland. Ze kiezen 5 natuurtypen, zoals open duin, bos of heide. Wat het PBL’ vervolgens ‘Biodiversiteit’ noemt van zo’n natuurtype, berekenen ze door een  ‘kwaliteit’ (samengesteld met soort-indexen) te vermenigvuldigen met het areaalpercentage van Nederland.

Wie het dan nog niet snapt en niet moet schaterlachen: stel dat de Duitsers Groningen zouden inpikken- exclusief Schiermonnikoog met haar open duin- om dit in te lijven in het nieuwe Groot-Duitse Ecofascistische Rijk van Gross-Mutti Merkel, om er 1 groot wind-industrieel wingebied van te maken. Zij is door de groene NSB (Urgenda)  binnengehaald omdat Urgenda dan meer subsidies krijgt via de Einspeisegesatz voor hun bedrijfje Thuisbaas.nl, dan ZuhauseMeister.de.

Dan-zonder Groningen- daalt het oppervlak van Nederland op papier. Maar we mogen aannemen dat de Duitsers ons open duin niet bereiken. Er verandert in het open duin dus niets aan de soortenrijkdom en het aantal duinkonijntjes, wulpen en duindoorns.  Dankzij deze Duitse inval gaat dan niettemin automatisch de biodiversiteit in de Nederlandse duinen omhoog, omdat het relatieve areaal open duin groter werd. Omdat Nederland kleiner is geworden op papier.

Omdat we maar 2 procent van het totale landoppervlak aan open duin hebben kan dit habitat bijna niets bijdragen

Omdat we maar 2 procent van het totale land- en wateroppervlak aan open duin hebben kan dit habitat bijna niets bijdragen

Dat betekent dus dat het PBL onze landsgrenzen allesbepalend maakt voor hoe groot ‘biodiversiteit’ kan zijn. Ook al zouden onze duinen uitpuilen van de soorten en zouden al deze soorten fokken als duinkonijntjes (abundance maximaal), dus dat de konijntjes, hertjes en wulpen tot in de hemel groeien: dan krijgt het open duin een lage MSA-biodiversiteit omdat niet heel Nederland uit open duin bestaat maar volgens het PBL slechts voor 2 procent. En dus kan het open duin in 1900 al voor niet meer dan 2 procent bijdragen aan ‘biodiversiteit’, in 1990 nog maar voor 1,6 procent bij gelijkblijvend oppervlak. Ook al zijn onze duinen in Europees verband de best geconserveerde habitat en meest uniek.

Ecologisch rampgebied de wodanseiken, alle heide is verdwenen....

Ecologisch rampgebied de wodanseiken, alle heide is verdwenen….

We KUNNEN dus alleen maar een hele lage biodiversiteit krijgen van PBL. Want stel dat we 100 procent open duin in heel Nederland zouden hebben met een 100 procent ‘kwaliteit’. Dat houdt in dat er voor bos, heide en moeras geen areaal meer overblijft. Dus die zouden dan een MSA van 0 krijgen en het gemiddelde spectaculair weer omlaag drukken.

Zo kan dus de ‘biodiversiteit’ dalen door ‘verbossing’ van heide, want het areaal heide neemt spectaculair af omdat er meer bos werd bijgeplant. De Wodanseiken die de Oosterbeekse school nog aan een spreng op de kale heide schilderde, die staan nu midden in dicht bos. En dus gaat bij het PBL de biodiversiteit omlaag, want meer bos is minder hei. En aan het bos dat er bij kwam dichten ze weer een lage ‘kwaliteit’ toe.

De Slachte kronkelt door het eeuwenoude weidelandschap: hier heeft volgens het PBL een totale ecologische ramp plaatsgevonden, 90 procent van de biodiversiteit is foetsie

De Slachte kronkelt door het eeuwenoude weidelandschap: hier heeft volgens het PBL een totale ecologische ramp plaatsgevonden, 90 procent van de biodiversiteit is foetsie

Even wonderlijk: het PBL geeft voor het jaar 1900 op dat ons land voor 28 procent zou bestaan uit agrarisch gebied. Terwijl er toen veel meer kleine boerenbedrijfjes waren dan nu, eigenlijk was heel Nederland 1 groot boerenland. Ik bewonder vervolgens de ecologische macht die het PBL zich toedicht. Want wat gebeurt daar plots in de computer in het jaar 1900? ‘Bij beslissing in 2011’, dit zijn letterlijk de woorden van het PBL valt er een MSA-atoombom op dit uiterst soortenrijke agrarische land van 1900. Er is op die 28 procent van Nederland nog maar 10 procent ‘biodiversiteit’ over, gewoon omdat dit de mening is van het PBL.

Hier is 90 procent van de biodiversiteit weggevaagd, althans, volgens het PBL

Hier is 90 procent van de biodiversiteit weggevaagd, althans, volgens het PBL

Daarnaast: de AFwezigheid van soorten en AFname weegt bij de soortindexen in Natuurwaarde 2.0 zwaarder dan de AANwezigheid of toename. Ook doen ze aan preselectie van data, door in natuurwaarde met slechts 452 soorten te rekenen die ze selecteren op de mate waarin ze zeldzamer werden. Alsof je de gezondheid van de Nederlandse bevolking meet met een sample van creperende bejaarden met Stoma en vervolgens met de rest van Europa vergelijkt. Eureka, Nederland leeft het minst gezond van Europa!

Er is een met Globio berekende 'biodiversiteit' zonder met soorten te rekenen, die '15 procent' de laagste van de EU' gaf in 2009. Uit de berekening met Natuurwaarde komt 'toevallig' het zelfde, 0,14, maar deze geeft geen referentie tov 1700 maar 1950

Er is een met Globio berekende ‘biodiversiteit’ zonder met soorten te rekenen, die ’15 procent’ de laagste van de EU’ gaf in 2009. Uit de berekening met Natuurwaarde komt ’toevallig’ het zelfde, 0,14, maar deze geeft geen referentie tov 1700 maar 1950

De 15 procent uit de Balans voor de Leefomgeving die met Globio was berekend, daarvan zijn de berekeningen niet geleverd want dan zou PBL een nieuw document moeten maken. En dat hoeft niet volgens de WOB. Globio rekent in het geheel niet met Nederlandse soorten, maar schakelt milieu-invloeden waar het overheidsbeleid zich op richt gelijk met verlies van papieren ‘biodiversiteit’. Zo krijgt Finland de hoogste ‘biodiversiteit’ van Europa terwijl het 1 van de soortenarmste landen is, en eindigen wij als laagste, terwijl wij veel meer soorten hebben dan Finland.

Natuurmonumenten liegt u voor

Natuurmonumenten citeert continue PBL om dramatisch beeld natuurtoestand te schetsen

Het 15-procent raadsel is daarmee min of meer opgelost. Dat partijen als Natuurmonumenten dit steeds citeren en als ‘de soortenrijkdom’ – zoals in hun strategie voor 2011-2015-  zegt alvast veel over het belang dat deze clubs hechten aan de realiteit in de natuur van Nederland. Ach, als je er maar geld voor krijgt….Daar is die rotnatuur toch voor, voor het geld, voor de fondsenwerving, voor jullie 50 miljoen euro subsidies per jaar, voor jullie belegd vermogen van 190 miljoen euro, voor jullie grondbezit van meer dan 100.000 hectare waarvan 20.000 hectare om niet van de overheid verkregen, en de pachtopbrengsten van 9 miljoen euro per jaar, voor de exploitatie van de gratis gekregen bossen voor houtverkoop, het ‘ondernemer zijn voor de natuur’.

Bedrog waar de KNAW uitspraak over mag doen.
Of de KNAW hier ingrijpt is twijfelachtig, omdat er nauwelijks objectieve ecologen bij de KNAW zitten buiten productie-ecoloog Rudy Rabbinge, het zijn vaak milieu-activisten die alleen kritisch kijken naar iets dat politiek niet uitkomt. Jaap van der Meer misschien, die is wel OK, maar zit hij ook bij de KNAW?

KNAW-lid Theunis Piersma citeerde deze PBL-papieren biodiversiteit zelf als ‘de biodiversiteit’  in een artikel in de Levende Natuur. Omdat die lage waarde wel in zijn politieke straatje paste. En van milieu-activist, Club van Rome-lid en Urgenda-supporter Louise Vet verwacht ik niet veel beter. Ze citeert ook resultaten van de Ecologische Voetafdruk, en dat is ook pseudowetenschap. De meeste ecologen in NL zijn alles behalve objectief, ze zullen zich nooit openlijk kritisch uiten want dat zou ‘de goede zaak’ maar schaden.

Wel hebben Herbert Prins cs in 2009 in commentaar geleverd op het PBL in een artikel in Landschap: zijn noemden de Globio-berekening een ‘interessante academische oefening’: lekker onderkoeld, zoals Engelsen in een publieke discussie iemand neersabelen die onzin delibereert: ‘interesting point’!  In Herbert Prins heb ik wel vertrouwen, heb ‘m uitgebreid ooit gesproken en dankzij hem ben ik ook op het spoor gekomen van de anti-wetenschappelijkheid van Natuurmonumenten. Nooit 1 ecologische promotie betaald, terwijl de Jagervereniging via de Stichting Eijk dat wel doet.

Ik dank verder Rob Bijlsma voor zijn commentaren en nuttige publicaties, Wim Knol (ex-Natuurmonumenten, nu Jagersvereniging), Eric Wanders en de vele andere experts die ik consulteerde. Waar het PBL zich met 30 miljoen euro Rijksgeld per jaar van alles kan permitteren zonder kritische bejegening, mag ik niet 1 fout maken want dan branden ze me af. Haha hij is gek. Ik moet me ook stevig indekken, want van de populariteit moeten we het hier niet hebben.

Wie het belang inziet, en ons werk wil steunen, kan dat doen via de stichting Mwenb.nl, uw donatie is aftrekbaar bij de belasting.