Ja, gezellig

Ja, gezellig: Urgenda is Greenpeace in meer salonfahig jasje

Na deze blogpost kan iedereen met lagere school begrijpen waarom klimaatpolitiek onze energievoorziening en economie vernielt. Want 1+1 =2, ook al zeggen de Paus, Mark Rutte en Greenpeace van nee.

Wanneer je ergens meer aanbod van hebt dan vraag, daalt de prijs.  Zie hoe de melkprijs keldert dankzij al die melkquotum-loze melkboeren die hun melk op de markt lozen. Dat gebeurt dus ook wanneer de overheid een over-aanbod van stroom uit windturbines subsidieert voor klimaatpolitiek, opgehitst door de cultuurmarxisten van Greenpeace. Vandaar reeds met enige regelmaat bodemprijzen op de elektriciteitsmarkt in Leipzig in Duitsland. Een energieconsultant in Duitsland bestudeerde de vraag WANNEER die stroomprijzen nu het laagste zijn, en vond vanzelfsprekend een sterke samenhang met het weer.

Het weer en de mens, ze zijn allebeide wisselvallig.
De stroomvraag van mensen is alvast zeer laag midden op een zomerse dag wanneer de zon het hardste schijnt. En de economie gaat ook niet plots harder draaien/meer energie vragen als het harder waait. Maar bij windturbines en zonnestroom ontstaat steeds een groeiend overaanbod bij gunstig weer. Bij steeds meer windturbines die allemaal op de zelfde harde wind-momenten draaien blijft dus het overaanbod toenemen op ongewenste momenten. De stroomprijs kan dan zelfs negatief worden. Hoe meer windturbines, hoe sterker dat effect.

Het staat in het rapport van de Algemene Rekenkamer: voor het 14 procent doel is wel 73 miljard euro SDE-subsidie nodig

Het staat in het rapport van de Algemene Rekenkamer: voor het 14 procent doel is wel 73 miljard euro SDE-subsidie nodig

Gewoon boerenverstand is genoeg om te snappen hoe wij nu onze economie vernielen
En omdat de overheid zich verplicht om het verschil tussen de stroomprijs en een plafond van 15ct per kWh bij te passen (de SDE+regeling in NL, de Einspeisegesatz in DE), zal vooral in de toekomst maximale subsidie verstrekt moeten worden bij steeds meer turbines.  Terwijl de kolencentrales die onafhankelijk van het weer altijd vermogen leveren steeds minder renderen dankzij klimaatpolitiek gestuurd marktbederf, maar wel open moeten blijven omdat anders het licht uit gaat.

Bij gascentrales is dat al gebeurd, slechts 11 procent – of iets in die orde van grootte- van het opgewekte vermogen kwam afgelopen jaar nog uit deze relatief CO2-arme fossiele bron. Gloednieuwe centrales op de Maasvlakte en die in de Eemshaven stonden stil, de eigenaren van Essent en Nuons incasseren mega-verliezen, terwijl provinciale overheden zichzelf nog rijk rekenen met de verkoop. En al dat geld spenderen aan woning-isolatieprojecties of het subsidieren van clubs als NLD Energie, valse concurrentie met staatssteun van de verkochte energiebedrijven.

Dus moeten die Nuon- en Essentcentrales ook subsidies krijgen om open te blijven.

En zo krijgen we dus dankzij de op te hoesten energiebelastingen om die subsidies te betalen, steeds HOGERE energierekeningen bij steeds lagere stroomprijzen.

Wie kan tegen deze onwrikbare boerenlogica iets inbrengen? Wat mij betreft hoef je hier geen economie voor gestudeerd te hebben. Al hebben ook hooggeleerde meneren dit al gezegd die u meer autoriteit wilt toekennen (Machiel Mulder Rijksuniversiteit Groningen, voormalig medewerker Autoriteit Consument en Markt). Meer autoriteit maakt iets niet beslist meer waar.

In een functionerende rechtstaat en democratie werden zulke lieden in de diepste kerker gegooid

Gemeten naar de consequenties van wat zij voorstaan zijn ze zonder overdrijven erger dan de bruinste bruinhemden

Op deze simpele manier helpen wij momenteel onze gehele economie en energievoorziening naar zijn grootje. Wanneer onze economie is gekrompen tot het niveau van Afghanistan, straatrellen uitbreken en pinautomaten sluiten, mensen elkaar naar het leven staan en het vernisje van ‘beschaving’ wegvalt omdat de welvaartsbubbel is geimplodeerd: misschien wilt u dan nog eens aan deze blog terugdenken. 

Je moet wel milieuactivist/cultuurmarxist of gewoon mainstream-journalist zijn om het niet te WILLEN zien.