Ik zwirretje, ik heb die fokking chick g'won gezag...de nijlgans profiteert gratis van alle faciliteiten die voor zeldzame hardwerkende inheemse vogels zijn aangelegd

Ik zwirretje, ik heb die fokking chick g’won gezag…de nijlgans profiteert gratis van alle faciliteiten die voor zeldzame hardwerkende inheemse vogels zijn aangelegd

Vanuit Brussel kwam een nieuwe regulering, wij zouden meer soorten moeten bestrijden die hier door direct menselijk toedoen terecht kwamen maar die van buiten de grenzen komen. Bekende en succesvolle exoten zijn de Canadese gans en de Nijlgans.. Nu komen naturistenclubs als RAVON met een ‘exoten-nieuwsbrief’ om hun ecologisch racisme subsidiabel te krijgen. Eerder stelde de NVWA daarom al een dodenlijst op, met de geschatte kosten van uitroeiing van deze multigekleurde verrijkingen van onze fauna

Maar veel soorten die zij als ‘inheems’ beschouwen en die nu op de Rode Lijst staan of die zijn geherintroduceerd zijn veel schadelijker dan de exoten die zijn noemen. 

  • Neem de als plaag bestreden zwarte rat, brenger van de Pest in de Middeleeuwen die op schepen uit India was meegelift, die staat als kwetsbaar op de Rode Lijst voor zoogdieren maar is een plaagdier dat door bedrijven met gif bestreden moet worden
  • Of neem het plaaginsect van tuinders de veenmol, die staat ook als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van naturisten
  • Wanneer je paniek zaait over de wasbeer die nu de Duitse grens oversteekt en zijn spoelworm meebrengt, bedenk dan dat de ongecontroleerde vossenplaag vanuit Drenthe en Zuid Limburg een minstens zo enge parasiet voor mensen meebrengt: de vossenlintworm, Ecchinococcus multicolaris. Infecteert je lever en hersenen.
  • Of neem het als schadedier bestreden konijn, dat kwam in 2005 ook op de Rode Lijst
  • Of de bever, die werd hier in 1988 zelfs geherintroduceerd maar kan een groot gevaar voor de veiligheid vormen  door zijn gegraaf in dijken, zeker nu hij stormachtig toeneemt. Een soort kingsize- muskusrat, die in 2005 nog op de Rode Lijst werd gezet.
  • Of neem de vraatschade van inheemse grauwe ganzen en de anderhalf miljoen winterganzen (gras van melkveehouderij), spreeuwen, koolmezen (fruitteelt, miljoenen euro’s per jaar)

Het schade-argument van exoten is dus op zijn best nogal een gelegenheidsargument, extremen als de Tijgermug daargelaten die knokkelkoorts overbrengt. In plaats van dus met veel subsidies ongeveer alles een beetje te bestrijden waar ecologische racisten iets op tegen hebben vanuit hun holistische natuuropvatting, kun je beter het beperkte budget investeren in het rigoureus indammen van zo’n plaaginsect als de tijgermug. En daarin succesvol zijn.

Daarnaast: als Natuurmonumenten wel exotische bisons mag loslaten op Schiermonnikoog, omheind door natuurvernielend hekwerk en schrikdraad. Wat voor non-discussie hebben we hier dan bij exotenbestrijding?

Exoten dringen steeds verder door in natuurgebieden, zoals Schotse Hooglanders. Natuurmonumenten laat zelfs al exotische bisons los op Schiermonnikoog

Exoten dringen steeds verder door in natuurgebieden, zoals Schotse Hooglanders. Natuurmonumenten laat zelfs al exotische bisons los op Schiermonnikoog

Grenzen dicht voor asielzoekers beter voor natuur dan exotenbestrijding
Het grappige is dat de naturisten die zo racistisch zijn als het op onze natuur aankomt, meestal meteen vermanend tekeer gaan als je suggereert dat het goed voor de natuur zou zijn als we de grenzen dichtgooien, en niet meer hotel van de wereld spelen. Bij deze mensen is opkomen voor ‘de natuur’ meestal onderdeel van een moralisme, waarin ze willen tonen hoeveel beter dan gij ze zijn. Het zijn Linkse Gutmenschen, die nu vast in afschuw zich van hun beeldscherm afwenden ‘oh, de toon, nou ik kan je zo niet meer serieus nemen, frustraties blablabla’.

Ik bedoel: 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde in 1995, dat zijn er 20 jaar later al meer dan 17 miljoen. En die rijden allemaal auto, willen asfalt, extra woningen, stoten extra stikstof uit waartegen de naturisten in hun natuurgebiedjes zo te hoop lopen ten koste van boeren (stikstofdepositie) Bovendien kosten die Niet-Westerse buitenlanders alleen al 3 miljard euro aan uitkeringen per jaar.

In mijn betere wereld zou je dat geld ook aan natuur kunnen besteden, de aanleg van mooiere stadsparken zoals nu in Leiden met een groen verbindingslint gebeurt, het vergroenen van die lelijke bedrijventerreinen tot echte bedrijvenparken. Het mooier maken van ons land vind ik moreel gezien veel hoogstaander, dan een beetje de moraalridder uithangen zonder dat voor jouw financiële consequenties zijn verbonden aan je politieke standpunt. Dat is morele masturbatie. Noem mij dan maar uiterst rechts, maar ik ben niet voor niets in dunbevolkt Friesland gaan wonen. Nederland is mij verder veel en veel te vol geworden.

Er is daarnaast een veel minder krampachtige omgang met onze natuur mogelijk: zie hoe zoetwatervissers als Andre Blokland de Amerikaanse rivierkreeft oogsten voor kreeftkroketten. Hoe zou nijlgans smaken? Een beetje naar Shoarma? Misschien moeten we voor deze dieren gewoon de regel hanteren, dat ze mogen blijven als ze geen crimineel gedrag vertonen en iets toevoegen in de samenleving, een Zwitsers selectiemodel.