Screen Shot 2015-08-13 at 07.18.16In media-initiatief Cafe Weltschmerz zaagt Elsevier-columnist Syp Wynia de corruptie door in ons Italië aan de Noordzee, geinterviewd door Erik de Vlieger. We leven in een lobbycratie, zo stelt Wynia: een term die hij 10 jaar geleden voor het eerst plugde. Het corporatisme zegeviert in Nederland. Zie het door ons wekelijks beschreven 60-73 miljard euro kostende ‘Energieakkoord’ dat de bouwsector, Greenpeace en energiebedrijven ons gaven, en de Rijkscoordinatieregeling die alle burgerverzet daarbij op voorhand moet breken door hun rechten te ontnemen.

Stiekem weet iedereen dat. Toch is het goed dat Wynia en De Vlieger het er nog eens goed inwrijven:

  • Het zijn de best betaalde lobbies die bepalen wat er in Nederland gebeurt, ons zelfbeeld als democratisch land is nogal rooskleurig zo stelt Wynia vast. Bij Kabinet Rutte 2 werd stelselmatig buiten de kiezers om alle beleid vastgelegd in akkoorden met corporaties, ngo’s en vakbonden om daar maar de steun te kopen. Want daar ligt de macht, niet bij de kiezers of gekozen parlementsleden. Wij zijn qua corruptie niet veel beter dan Italie en Griekenland, maar doen het bedekter. We hebben geen gekozen staatshoofd, geen gekozen burgermeester, geen gekozen commissaris voor de Koningin enz enz.
  • Toen Wynia bij Buitenhof zijn kritische en vooral goed geïnformeerde geluid liet horen, moest hij al snel van de buis verdwijnen.

Lobby ist ihr hobby, moord op de democratie
We vinden het normaal dat goed betaalde lobbyisten vaak ex-politici zijn of zelfs Eerste Kamerleden, die worden betaald vanwege hun connecties in politiek Den Haag, om ze zo te paaien: volgens internationale definities valt dat onder corruptie. Een voorbeeld is de voormalige Staatssecretaris  van Defensie Jack de Vries, die toen de JSF moest doordrukken, en die nu als lobbyist voor de makers van de JSF werkt. Ze noemen de voor corruptie veroordeelde gedeputeerde Ton Hooijmaijers. 

Die worden allen gerekruteerd uit de gevestigde partijen, CDA, PvdA, VVD, D66 (ze noemen Van Boxtel bij een verzekeraar) en Groen Links (Paul Rosemoller). Ik kan u meedelen dat zowel Joop Atsma nu lobbyist is (veehouderij) als Henk Bleeker (transportsector), lezers kunnen vast nog vele andere politici vinden die nu voor politieke lobby worden betaald. 

Of neem Frans Timmermans die in 2002 zijn kiezers beloofde dat de JSF niet zou worden aangeschaft, maar die enkele jaren later de noodzaak tot aanschaf zelf zou verkondigen. Als ander voorbeeld van hoe democratie in ons land tussen aanhalingstekens hoort: we stemden met 63 procent tegen de Europese Grondwet, en dus kregen we hem als Verdrag van Lissabon alsnog opgelegd. Met nu al de vervlechting van banken (we moesten allen aan de IBAN) en een greep uit de pensioenkas, een opmaat naar Europese belastingen. U krijgt het allemaal kado van onze ‘democratisch gekozen’ bestuurders. Ach laten we lekker verder slapen/het NOS Journaal kijken.

 

 

Het PBL beweert voor de overheid dat windturbines wildlife helpen ipv leefgebied verwoesten en vogels/vleermuizen meppen

Het PBL beweert voor de overheid dat windturbines wildlife helpen ipv leefgebied verwoesten en vogels/vleermuizen meppen, en we accepteren dat tegen alle logica in…

(Groene)Maffiapraktijken
We kunnen daar als voorbeeld ook nog ‘windmolens draaien niet op wind maar op subsidie’ -verkiezingsleus van Mark Rutte aan toevoegen. Onder zijn bewind werd dat tientallen miljarden subsidies verslindende Energieakkoord gesloten buiten de burger om die dat allemaal moet gaan betalen, als opslag over de energierekening van 1000 euro per jaar na 2020 per gezin. En na het klimaat-showproces van Greenpeace-aftakking Urgenda komt daar nog 1000 euro extra voor windturbines bij, terwijl Urgenda een zakelijk belang bij de uitkomst heeft via handel in duurzame spulletjes.

Daarbij gebruikt de overheid de Rijkscoordinatieregeling om ieder burgerrecht met voeten te treden, de overheid liegt via persberichten van Ministerie van Waarheid Rijksoverheid.nl over de opbrengst van die turbines, overtreedt haar eigen regels voor natuurbescherming. Enkel om een kleine kliek te dienen die haar invloed kocht. En met de pretentie dat de overheid voor ons het ideale klimaat kan afregelen, de exacte wereldtemperatuur kan bepalen via bureaubeleid en conferenties van de Verenigde Naties, waar NGO’s samenklonteren rond de subsidieruif van ontwikkelingsgelden, zoals Oxfam, Hivos. En we accepteren dat….

U kon dat al wekelijks lezen op Climategate.nl, zie ook hoe onze overheid de visserij opzadelt met averechts beleid als de aanlandplicht voor bijvangst. Kadootje van de lobby van groene clubs, die onze eigen overheid subsidieert. Verse Noordzeeschol uit de best beschermde zee ter wereld gaat nu in vrachtwagens naar Italie, en mag hier niet in de supermarkt verkocht, omdat de – door onze overheidsbureaucratie gefinancierde- groene lobby alleen vis in onze supermarkten toestaat met hun MSC-labeltje, en tegelijk importeren we kweekvis uit Vietnam, maar dan ook met zo’n labeltje: ASC. Alles met gekochte steun van ambtenaren bij ondermeer het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en met overtreding van het consumentenrecht zonder dat de overheid hier ingrijpt.

Ook ontstaan dankzij een lobby, die van de Groene Maffia, die met de Postcodeloterij op de been wordt gehouden en met steun van diverse ambtenaren. Of zie hoe instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving, ECN etc het publiek vals voorlichten over natuur, milieu en klimaat om de ambtelijke en NGO-lobby te dienen, en in het geval van ECN: hun eigen windturbinehandel (Wieringermeer).

Of zie hoe sinds de Commissie Wallage (2001) het reclamepersoneel bij de overheid in opmars is, om het beleid aan de burger als ‘klant’ te verkopen, waarbij bestuurders wel 3 communicatieadviseurs toegewezen krijgen om hun imago op te poetsen. De overheid is een autistische oester, zo waarschuwde de voormalige Nationale Ombudsman Brenninkmeijer al. We waren al het land met de meeste telefoontaps van Europa.

Of zie mijn blog over de groene NGO’s in Brussel die de lof op Europa zingen, omdat ze miljoenen euro’s belastinggelden beuren van die Eurocratie. Liefst 2091 NGO’s belobbyen de besluitvorming van Brussel, en met name clubs die het Europese beleid steunen als Wereld Natuur Fonds krijgen daarvoor dik betaald.

 

Zonder tegenspraak mocht Ed Nijpels als goedmakertje lokaal gekozen bestuurders neersabelen die voor hun kiezers opkomen, omdat die zijn windhandel zouden hinderen

Zonder tegenspraak mocht Ed Nijpels als goedmakertje lokaal gekozen bestuurders neersabelen die voor hun kiezers opkomen, omdat die zijn windhandel zouden hinderen

De ergte van allen? Ed Dubbele Pet Nijpels, voormalig minister van le Milieu, en ex-baas WNF
De ergste van allen is natuurlijk de inmiddels gedagvaarde Ed Nevenfunctie Nijpels, die in zijn nevenfunctie voor het later failliet gegane Econcern VVD-Statenleden van Noord Holland onder druk zette om akkoord te gaan met een lening van publiek geld van 100 miljoen euro aan een Econcern-dochter. En waarbij de corrupte Groen Links gedeputeerde Albert Moens ‘zijn’ Econcern achter de schermen wilde helpen, zoals Follow the Money schreef.

Nu mag Ed Dubbele Pet als kartrekker van het Energieakkoord de spinoffs van Econcern als Darwind cs een goede tijd geven, waarbij Econcern-spinoff Typhoon Capital met Van Oord cs voor dik 4 miljard euro subsidie binnenloopt met Gemini boven Schiermonnikoog.

Dit zijn gewoon ordinaire maffiapraktijken. Hij was minister van Milieu, en we vatten dat hier op in zijn Franse betekenis: ‘le Milieu’, het criminele circuit.

  • Corrupte media?
  • Ik stelde Nijpels@NLingenieurs.nl vragen over de afwezige publieke baten van het Energieakkoordvoor een verhaal voor het Financieele Dagblad die hij omzeilde. Hij weigerde antwoord op zijn ‘vrije dag’ om vervolgens een communicatievrouwtje van de SER op mij af te sturen. Toen ik aangaf alleen met antwoord van Nijpels genoegen te nemen, werd ik na een telefoontje van Ed meteen met slappe excuses uit de Freelancers-pool verwijderd, terwijl mijn verhaal over bio-energie de vorige week nog omslagverhaal was.
  • De volgende week kreeg Ed van het FD een goedmakertje: het meest beschamende interview in de journalistieke geschiedenis; ‘huiver lokale bestuurders DREIGT (….)plaatsing van windmolens in gevaar te brengen’: waarin hij de lokale democratie mocht afbranden zonder enig weerwoord, en waar de noodzaak van windturbines als publiek belang zonder slag of stoot werd aangenomen. Ook al kampen we al met overcapaciteit, en leveren die turbines geen gram CO2-winst in Europees verband.

Schaamte op het FD, met schaduwhoofdredacteur Ed Nijpels, de man die helpt onze energierekening met honderden euro’s belastingen per jaar op te krikken voor zijn beneficianten. En waarvoor de hoofdredactie even krom ging staan. Maar ja, anders verliezen ze adverteerders en mogen ze niet meer bij de overheid binnenkomen. De adjunct van FD heeft mij nog gebeld, niet om te informeren hoe het nu zat: maar enkel om de nieren te proeven, of ze er zo mee weg kunnen komen.

 

De oude door gevestigde belangen ingekapselde journalistiek is dood, leve de nieuwe journalistiek en hulde aan Café Weltschmerz.