RZ15.pelikaan

Wij herdenken vandaag de dood van Piet de Roze Pelikaan die zich augustus vorig jaar te pletter vloog tegen een windturbine in Hellevoetsluis. Hij rust nu in het Rotterdams Natuurhistorisch Museum. Met enige regelmaat duiken roze pelikanen op in onze Delta, om hier rond te hangen waarmee de vraag opwelt: kunnen ze hier ook weer broeden?  Als het klimaat weer aangenaam genoeg voor ze is: ja! Waarom niet in de Biesbosch of de vele andere geschikte plekken in onze prachtige Delta?

Volgens The History of British Birds blijkt uit archeologisch onderzoek dat met enige regelmaat pelikanenbotten opduiken uit de Romeinse warme periode. En volgens waarneming.nl geldt de pelikaan als inheems. De dichtstbij zijnde kolonie van pelikanen ligt nu in de Donau Delta van Roemenië.

Gesneuveld door de strijd tegen opwarming met windturbines

Gesneuveld door de strijd tegen opwarming met windturbines, bovenste foto is van de kroeskoppelikanen in Artis

Klimaatveraangenaming betere term dan tautologie van klimaatverandering (=veranderende verandering)
Er zijn meer vogelsoorten die hier alleen bij warmere drogere zomers tot broeden komen. Zoals de hop, dat is een roze vogel met kuif die niet tegen natte regenachtige zomers kan. Hij maakt zijn nest namelijk niet schoon, en de jongen rotten bij vocht weg in hun eigen schijt. Afgelopen jaren broedde hij weer in Zuid Limburg. In de warme Middeleeuwen moet hij algemeen zijn geweest, althans, hij werd veel geschilderd.  Met zachtere winters en warmere zomers profiteren veel soorten in Nederland die hier op de noordrand van hun verspreiding leven en die hier mogelijk terecht kwamen in de Middeleeuwen of in het Holocene Klimaatoptimum  van ongeveer 6000 jaar terug.

Een studie in Geology van dit voorjaar bevestigde opnieuw dat de ijskappen in Zuid Groenland verder landinwaarts lagen in Middeleeuwen en Holocene Klimaatoptimum. In het Holocene Klimaatoptimum was de stand van de aardas dusdanig dat er meer zonnestraling op het Noordelijk Halfrond inviel, toen lagen ze wel 60 kilometer verder landinwaarts, zo vond Svend Funder al eerder. Een studie van Rosenthal et al in Science vond in 2013 ook dat de Ocean Heat Content van de Stille Oceaan duidde op 0,9 graden meer warmte in de Middeleeuwen vergeleken met het begin van de Industriele Revolutie (kleine IJstijd) en 2 graden warmer in het Holocene Klimaatoptimum.

Nog zo'n zuidelijke soort, die hier in Warme Middeleeuwen goed boerde, aan uiterste noordrand verspreiding

Nog zo’n zuidelijke soort, die hier in Warme Middeleeuwen goed boerde, aan uiterste noordrand verspreiding

In die periode kwam de Hazelaar met zijn hazelnoten tot vlak onder de poolcirkel voor, wat duidt op  2,5 graden warmere zomers dan nu. Dankzij de hazelnoten is de hazelaar goed bruikbaar als klimaat-thermometer, je vindt de harde schillen weer terug. Deze recente studie in The Holocene stelt dat het nu in Scandinavie weer te koud is:

The results show that the current northern range limit of hazel in central and eastern Fennoscandia is constrained by too short growing seasons and too long and cold winters and demonstrate that the species responded to the HTM warming of about 2.5°C (relative to the present) by shifting its range limit up to 63–64°N, reached a rough equilibrium with the HTM climatic conditions and retreated from there to about 60°N during the last 4000 years in response to the late-Holocene cooling.

Dat vegetatiezones in Europa van 6000 jaar terug duiden op 2 graden warmere (Noord) Europese bleek al uit een studie in Climate Dynamics in 1996 en vele andere studies. 

Gemengd bos tot ver in Scandinavie: Bron Climate Dynamics Prentice et al 1996

Gemengd bos tot ver in Scandinavie: Bron Climate Dynamics Prentice et al 1996

Hoe groot is een regio als regionale opwarming van Groenland tot Tibet plaatsvindt?
Klimaatactivisten die het ideale klimaat pretenderen te kunnen bestellen bij de overheid of zelfs het klimaat willen ‘beschermen’ (hahahahahaha), die willen die eerdere warme periodes graag wegverklaren. Zodat alleen CO2/uw welvaart synoniem heet met de tautologie die  ‘klimaatverandering’ heet. Deze gebakken lucht bestrijden zij dan met windturbines die dus de profiteurs van klimaatveraangenaming uit de lucht meppen.

Het heet dat CO2 voor een uniforme opwarmingsdeken zorgt, terwijl de eerdere warme periodes niet uniform over de aarde zouden plaatsvinden.Met modelsimulaties als belangrijkste ‘bewijs’ valt dat argument altijd te fabriceren, en dat is ook wat klimaatpanel IPCC doet. De bovenvermelde gletsjersstudie en oceaanstudie relativeren die relativering.

Maar feit is ook, dat uit fossiel stuifmeel inderdaad blijkt dat de warmte van het Holocene Optimum niet in ieder deel van Europa de zelfde effecten had op plantengroei. Daaruit leidden Davis et al in 2003 af dat vooral in Noordwest Europa en Noord Europa het Holocene Klimaatoptimum het sterkste temperatuur-effect had. Maar dat in Mediterrane gebieden dit effect veel minder sterk was, of zelfs tegengesteld met koudere winters en meer neerslag. Dat lijkt de positie van het kamp te bevestigen dat het Holocene Klimaatoptimum een ‘regionaal’ fenomeen zou zijn.

Maar hoe regionaal is regionale opwarming als andere regio’s van Groenland tot in Tibet met indirect bewijs zoals sediment van meren of restanten van bomen die onder gletsjers vandaan komen vinden dat ook daar rond 6000 jaar terug een warmer klimaat heerste. We weten ook dat boomgrenzen in de Alpen 100-300 meter hoger lagen dan nu.

Een van DE experts op dit gebied, John Birks geeft een mooie overzichtspresentatie over het bewijs tot nu toe en hij is voorzichtig met conclusies. Een Zweedse historicus vindt bij 40 studies van fossiel stuifmeel, sediment uit meren weer WEL een mondiale opwarming in het Holocene Optimum.

  • Verder onderstrepen we: dat het eerder warmer was, is geen bewijs dat CO2 nu niet kan bijdragen aan de waargenomen opwarming van 0,8 graden ten opzichte van de Kleine IJstijd/Industriële Revolutie. Dat vroeger ook bosbranden plaatsvonden door bliksem, betekent niet dat een bosbrand nu niet kan zijn aangestoken. Wel relativeert het geOH over ‘unprecedented’ warming die nu zou plaatsvinden, want dat is inderdaad gewoon flauwekul.

Hoe gevoelig soorten zijn voor opwarming, het kan zelfs binnen nauw verwante groepen sterk verschillen. Zoals ik al blogde, vestigden zich in de opwarmende vorige eeuw ook veel vogelsoorten die eerder in arctische streken broedden. De eidereend is daar een voorbeeld van, die 1906 voor het eerst in Nederland ging broeden en die in de fosfaat- en dus mosselrijkere Wad-wateren van de jaren ’80 afgelopen eeuw zijn populatiepiek haalden.

Concurrentie met de aalscholver kan meer limiterend zijn voor pelikaan dan temperatuur

Concurrentie met de aalscholver kan meer limiterend zijn voor pelikaan dan temperatuur

Al met al lijkt het dat noordelijke soorten zich niet zo snel laten verjagen, terwijl zuidelijke soorten bij klimaatveraangenaming snel een stekje veroveren. Een netto winst dus, al kan de competitie toenemen. We hebben al een pelikaan, de aalscholver en die vreet al meer vis uit het IJsselmeer dan de resterende 60 beroepsvissers bij elkaar. Voedsel is voor dieren meer limiterend dan klimaat. En als de turbinefarm in het IJsselmeer doorgaat, en daar lijkt het op, zullen er nog vele pelikanen en aalscholvers kunnen sneuvelen.