RZ15.Noorderland (5)

Onze huisingenieur Theo Wolters plaatste al even het door mediasukkels gepapegaaide non-nieuws in perspectief: er is een limiet in de hoeveelheid windturbines die je bij elkaar kan zetten voor ze elkaar vermogen afvangen. Dus kunnen ze maximaal 1 Watt (nominaal) per vierkante meter opwekken: als je van heel Nederland 1 groot windturbineterrein maakt. Om een idee te geven van hoe weinig dat is: de zon in Nederland straalt gemiddeld 100 Watt (joule per seconde) per vierkante meter in.

Hoeveel je daarvan kunt benutten, mag iemand mij beantwoorden die daar verstand van heeft…

Maar stel dat we met een degelijke kolencentrale zoals van RWE in de Eemshaven op een terrein van 48 hectare 1600 MW opwekt. Dat is, dus 333 Watt per vierkante meter ruimtebeslag, en ongeveer 150 Watt per vierkante meter wanneer je het elektrisch rendement neemt. Dan krijg je een indruk hoe ruimte-intensief windenergie is, om een zelfde vermogen wisselvallig op te wekken.

GIgamolens NO Polder

GIgamolens NO Polder

De klimaatzuilen van Hercules van 7MW nominaal vermogen die nu rondom de Noordoost Polder verrijzen zijn nu vanuit mijn huis op 40 kilometer afstand te zien, vooral ’s nachts als de rode schijnwerpers aangaan. Dus stel dat de milieubeweging met haar subsidie-miljardairs haar zin krijgt?

Hoe kostbaar is open ruimte met enige rust aan de horizon in ons overvolle landje, die geasfalteerde forenzenheksenketel? Waar zijn kortom de ‘ge-externaliseerde kosten’in het windturbineplaatje, waar RWE verplicht was om Natuurmonumenten en andere natuurclubs tientallen hectares natuurcompensatiegebied kado te doen, en meer dan een miljoen euro compensatiegeld omdat deze clubs succesvol procedeerden voor geld/de milieuridder uithingen.

Natuurmonumenten cs steunen het Energieakkoord…. Waar is de natuurcompensatie-plicht voor windturbines? Wat mij betreft zou ter compensatie van die klimaatzuilen van Hercules ter compensatie van de verloren open ruimte op zijn minst het hoofdkantoor van Greenpeace tegen de vlakte kunnen….