RZ15.schoterveld

Als je uit Mierennest de Randstad door de polder rijdt en Friesland weer kunt ruiken, tref je langs de A6 een bizarre zandheuvel: het blijkt een natuurontwikkelingsproject in wording van Staatsbosbeheer dat al in 2006 is begonnen, het Schoterveld.  Een zandafgraving van 80 hectare en een kunstmatig gegraven beek die als vloeiende kromme van de tekentafel stroomde van Bureau Eelerwoude.

Het is al bijna 10 jaar niet af gekomen, en in zijn onbedoelde tussentoestand eigenlijk het eerste natuurontwikkelingsproject van Nederland dat geslaagd is. Want natuur is het spontane, dat wat niet bedoeld is. Zoals het er nu bijligt is niet de bedoeling en dat is pas echt natuurlijk.

RZ15.schoterveld (21)

Ze groeven over 80 hectare een toplaag af van 30 centimeter. Daaronder zie je echt dekzand, dat in de ijstijden op deze plek moet zijn terecht gekomen. Dankzij de bulldozers van de gletsjers van het Saalien of door windafzettingen. Nu zijn het de bulldozers van de aannemer Van der Wiel die nieuwe stuwwallen opwerpen,  waar zich braamstruiken vestigen, een zeldzaam zwammetje met de vorm van een mensenoor

Hebt u hier associaties bij?

Hebt u hier associaties bij?

Het project lag stil zolang Staatsbosbeheer het vrijkomende zand niet kon verkopen, althans dat meldt de Flevopost.  En zo is dit spontane landschap ontstaan, wachtend tot de bedoelingen met shovels uitgetekend kunnen worden en het voorspelbare beeld van Oerrr-natuur scheppen: grote grazers, distelvelden en een ganzenplaag met bordjes ‘houdt u 25 meter afstand, de dieren kunnen onvoorspelbaar reageren.’

Voor de ‘nieuwe natuur’ is een stuk Kuinderbos gekapt, een grote plas dient nu als rust voor kuif- en krakeenden. Achter de plas liggen vakantiehuisjes van onbestemde folklore die horen bij bewonersvereniging ‘Eigen Wijze’. Daar mogen liefhebbers op geheel eigen wijze hun verbouwde dromen aan de eisen van de welstandscommissie en projectontwikkelaar laten voldoen.

Verboten, Nicht Betreten!

Verboten, Nicht Betreten! Behalve voor mensen met speciale bevoegdheden

Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en fotografeerde het maanlandschap. En uiteraard was terrier Trudy mee. Wat mij betreft stoppen ze hier gewoon met het natuur ontwikkelen. Want de natuur kan er zo zelf al genoeg mee. Overal tref je sporen van reewild, vossen en marters, de plek is al gekoloniseerd in de tijd dat de natuurontwikkelaars het door geldgebrek met rust lieten.

hoeven van een ree, het terrein wemelt van de wildsporen

hoeven van een ree, het terrein wemelt van de wildsporen, mogelijk dankzij de afwezigheid van recreanten

Zo lijkt het net de aanleg van een snelweg of viaduct, maar dit is dus natuurontwikkeling

Zo lijkt het net de aanleg van een snelweg of viaduct, maar dit is dus natuurontwikkeling

Het uitgegraven meertje op de bodem van de voormalige Zuiderzee

Het uitgegraven meertje op de bodem van de voormalige Zuiderzee

Nou ja, het is eigenlijk een grote plas. Op de achtergrond exact op elkaar lijkende vakantiehuisjes van Eigen Wijze

Nou ja, het is eigenlijk een grote plas die op de Zuiderzeebodem ontstaat. Op de achtergrond exact op elkaar lijkende vakantiehuisjes van Eigen Wijze

Hier ligt het zand op een koper te wachten. Laten we hopen dat het nooit verkocht wordt, het lijkt wel een vulkanische steengroeve

Hier ligt het zand op een koper te wachten. Laten we hopen dat het nooit verkocht wordt, het lijkt wel een vulkanische steengroeve

Perzikkruidje, steekt ondanks het aannemersgeweld de kop op

Perzikkruidje, steekt tussen het aannemersgeweld de kop op

De Nepbeek die als vloeiende kromme uit het brein vloeit van een Eelerwoude-natuurplanner

De Nepbeek die als vloeiende kromme uit het brein vloeit van een Eelerwoude-natuurplanner

RZ15.schoterveld (11)

Hondjes begrijpen er niets van, dat mensen natuur kunnen ‘ontwikkelen’.

RZ15.schoterveld (16)

Mooi zo laten, niets meer aan doen!

Mooi zo laten, niets meer aan doen!

Zwammetjes in vorm van mensenoor langs de steile zandwanden

Zwammetjes in vorm van mensenoor langs de steile zandwanden

RZ15.schoterveld (4)

Hier heeft Staatsbosbeheer een aardige plas gedaan...

Hier heeft Staatsbosbeheer een aardige plas gedaan…We zien de vloeiende tekentafel-beek, de Eelerwouder Spreng-contouren uitgetekend in het land, overspoeld door natuurlijke processen. 

Ideaal voor hondjes, zoals mijn Christenhond Trudy

Ideaal voor hondjes, zoals mijn Christenhond Trudy

En als laatste weer: de Twee Tieten, de kroon op het werk van Staatsbosbeheer en hun hoofd communicatie, Joke Bevergeil

En als laatste weer: de Twee Tieten, de kroon op het werk van Staatsbosbeheer

RZ15.schoterveld (22)