GIgamolens NO Polder

GIgamolens NO Polder

Waarom speelt voormalig belastinginspecteur Henk Kamp van de Vijanden van Vrijheid en Democratie (VVD) de klimaatridder?  Dat levert de overheid belastingen op. Het CBS meldt dat wij bijna 2 maal meer milieubelastingen heffen dan andere Europese landen gemiddeld. Zij identificeren 17 procent van de staatsinkomsten- 24 miljard euro-als milieuheffing. Huishoudens dragen daar 66 cent per euro aan bij. Bedenk dat daar nog de 1000 euro per jaar per gezin extra SDE+-klimaatbelasting over de energierekening BIJ komt om de windturbines van Henk Kamp en Greenpeace (het Energieakkoord) te financieren.

Wie benzine tankt draagt per 1,50 al een euro af aan Vadertje Staat, die accijns zouden 7,9 miljard euro opleveren. De belastingen over de energierekening leveren nu 4,4 miljard euro op. Maar die opbrengsten gaan dankzij het Energieakkoord en Urgenda per 2020 nog minimaal verdubbelen.

De overheid kan- ook met alle klimaatretoriek- natuurlijk niet zonder olie en gas om twee redenen:

  1. aardgasbaten van 12 miljard euro per jaar, die worden gebruikt om de immer groeiende rente over de almaar groeiende staatssschuld af te dekken, danwel voor het financieren van onderzoek van Pier Vellinga en andere klimaatalarmisten om paniek over klimaat te zaaien zodat daar meer belasting uit komt
  2. Directe exploitatiebelastingen over fossiel brandstofgebruik die volgens deze CBS-opgaven dan 12,3 miljard euro per jaar bedragen.

Kan een land dat per week ook nog een paar duizend wereldhotelgangers moet opvangen die 20+ miljard euro missen, bij een groeiende staatsschuld? De vraag is het antwoord. Mijn gissing is dan ook: zelfs wanneer al die turbines in zee nooit worden gebouwd, gaan die extra energiebelastingen er hoe dan ook wel komen.

Was het niet meer dan 30 miljard euro?
Dus ‘het klimaat’ is straks een reddende belastingengel om langs (s)linkse wegen toch weer aan meer belastingen te komen, mocht Slochteren in lager tempo haar bodemschatten af gaan staan. En anders krijg je wel zonnepaneel-belasting, of luchtbelasting. Over de stof die wij uitademen krijg je toch al een CO2-taks. Ik zag in het boek van Pieter Lukkes dat hij de totale lasten voor milieu op 30 miljard per jaar zette. Het is goed mogelijk dat het CBS veel (indirecte) lastposten niet meerekent. Daar komen we nog op  terug.

Via instanties als Hefpunt ben je hier dan vervolgens nog een euro of 5-600 per jaar kwijt aan rioolheffingen, waterschapsbelastingen en afvalstofheffingen. Een deel daarvan is nodig om de boel draaiende te houden, daar heb je tot zekere hoogte begrip voor. Maar twijfels over de hoogte rijzen, wanneer instanties als Hefpunt hun directeuren met een gouden handdruk van 9 ton euro kunnen wegsturen. 

RZ15.grote zilverreiger

Milieubeweging/mainstreammedia is fondsenwerver voor overheid
Milieu is natuurlijk vaak een groen excuus voor meer belastingheffing, iedereen weet dat al lang buiten de milieuredactivisten van door de overheid ingekapselde media als NOS, De Correspondent, Volkskrant, kortom ‘Het Linksche Tuigh, Den in ’t sweet des aanschijns arbeidende burgher vijandig ende kwaedaerdig gesind ter Onnut ende Vermaeck seine eigen wereldverbeterarijen, via den overheid haar Machten misbruickende’.

Ieder nieuw milieuprobleem dat onze mainstream-media samen met de milieubeweging pluggen en ‘oplossing’ daarvoor, biedt de overheid een uitgelezen kans meer belastingen te heffen.

Daarom krijgen clubs als Milieubeffensie jaarlijks ook bijna 2 miljoen euro subsidies. Om de noodzaak van groene belastingheffing door partijen te laten verkondigen buiten de overheid, de usefull idiots van de ambtenarij. En krijgt zo’n transitiebabbelclubje als Kouten 20 mille van het Fonds voor Journalistiek, om de transitie naar een belastinggeld gedragen energie te stimuleren. Het meiske wilde daarmee ‘een betere klimaatovergang’ helpen, ze had geen flauw idee wat ze deed. Iedereen die het evangelie van meer overheid verspreidt krijgt geld van die overheid.

Bedenk dat Agentschap.nl- nu eufemistisch Rijksdienst voor Ondernemend Nederland genoemd -met vele tonnen euro’s subsidies per jaar de campagnes voor windturbines financierde van Natuur en Milieu, de club die het Energieakkoord met Greenpeace en de bouwsector ons door de neus boorde. Die club van Tjerk Leugenaar krijgt ook 3 tot 4 miljoen euro subsidies per jaar.

Het is eigenlijk allemaal zo doorzichtig en eenvoudig. Follow the Money.